Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 EWALUACJA GŁÓWNYM NARZĘDZIEM PODNOSZENIA JAKOŚCI PRACY DORADCY ZAWODOWEGO Robert Fleischer –Zarząd Główny SDSiZ RP Lubniewice,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 EWALUACJA GŁÓWNYM NARZĘDZIEM PODNOSZENIA JAKOŚCI PRACY DORADCY ZAWODOWEGO Robert Fleischer –Zarząd Główny SDSiZ RP Lubniewice,"— Zapis prezentacji:

1

2 1 www.sdsiz.pl, biuro@sdsiz.pl EWALUACJA GŁÓWNYM NARZĘDZIEM PODNOSZENIA JAKOŚCI PRACY DORADCY ZAWODOWEGO Robert Fleischer –Zarząd Główny SDSiZ RP Lubniewice, 8-11 października 2008r.

3 2 Co świadczy o sukcesie - o tym, że przedsięwzięcie się udało? Co nam wskaże na obszary, które powinny być udoskonalone podczas realizacji kolejnych, podobnych działań? Niestety często już na etapie planowania zapominamy o potrzebie oceny swojej pracy.

4 3 Ewaluacja jest narzędziem: podnoszenia jakości, efektywności, i skuteczności działań. Ewaluacja ma przede wszystkim wymiar edukacyjny.

5 4 Co to jest ewaluacja i monitoring ? Podstawowymi technikami, dzięki którym otrzymujemy odpowiedź na pytanie: Czy nasze działania zmierzają w słusznym kierunku i przynoszą planowane zmiany? jest monitoring i ewaluacja. Czy Państwo też macie swoje wyobrażenie o tym, czym jest ewaluacja ?

6 5 Jak przebiega proces ewaluacji? OCENA Zestawienie i analiza danych, interpretacja, osąd PLANOWANIE Sformułowanie pytań, przyjęcie kryteriów i wskaźników, określenie zagadnień, które należy przeanalizować; REALIZACJA Zbieranie informacji IDENTYFIKACJA Cele ewaluacji, konieczne zasoby, wymagania dotyczące osoby /instytucji przeprowadzającej ewaluację

7 6 Kiedy można przeprowadzać ewaluację? Ewaluację można przeprowadzać zarówno na etapie: przygotowywania jakiegoś przedsięwzięcia (ewaluacja ex-ante); w trakcie jego realizacji (ewaluacja interim lub – jeśli jest robiona w połowie realizacji – mid- term); no i oczywiście po zakończeniu (ewaluacja ex- post). Na każdym z tych etapów ewaluacja odpowiada na różne pytania.

8 7 Jak planować proces ewaluacji? Należy określić następujące elementy: temat ewaluacji - co podlega ewaluacji; pytania ewaluacyjne - na jakie pytania szukamy odpowiedzi podczas ewaluacji; kryteria oceny - pod jakim kątem będzie dokonywana ewaluacja, np. czy będzie badana skuteczność świadczonych usług czy ich dostępność;

9 8 Jak planować proces ewaluacji? –cd standardy i wskaźniki - jakie są w danym środowisku lub instytucji obowiązujące standardy; zagadnienia - jakie należy przeanalizować w celu udzielenia odpowiedzi na pytania ewaluacyjne; dobór próby do ewaluacji - od kogo będą zbierane dane; metody - sposób, w jaki przeprowadzona zostanie analiza;

10 9 Jak planować proces ewaluacji? –cd jak będą wyglądały narzędzia ewaluacyjne; jakie zasoby są potrzebne do wykonania ewaluacji (czas, eksperci, finanse).

11 10 Podejście metodologiczne ilościowe, jakościowe. Pozwala na sformułowanie wniosków i rekomendacji, a więc tego, co jest podstawą wymiaru edukacyjnego ewaluacji.

12 11 Narzędzia ewaluacji i monitoringu ankieta w formie papierowej; wywiad kwestionariuszowy (czyli wywiad przeprowadzony przez ankietera w oparciu o stałe dyspozycje / pytania); ankieta telefoniczna; ankieta internetowa; ankieta e-mailowa; pytanie sondażowe przesyłane sms-em; wywiad swobodny pogłębiony;

13 12 Narzędzia ewaluacji i monitoringu-cd wywiad zogniskowany (focus group); swobodne teksty pisane (m.in. pamiętniki, eseje); zadania domowe (m.in. pisanie projektu); obserwacja; działania grupowe; ankieta samodzielnie wypełniana przez osobę badaną.

14 13 Ocena-metody analiza statystyczna; analizę kosztów i korzyści ; analiza efektywności; analizę słabych i mocnych stron (SWOT); benchmarking; analiza jakościowa; Efektem końcowym etapu oceny jest wyciągnięcie wniosków i opracowanie rekomendacji.

15 14 Raport Podstawowe elementy raportu muszą zawierać przedstawienie: przedmiotu badania i kontekstu ewaluacji; procedury badawczej; wyników badań; wniosków z ewaluacji; rekomendacji.

16 15 Korzyści z ewaluacji Informacje zdobyte dzięki ewaluacji wspierają instytucję/nas głównie w czterech obszarach: zaspokajania potrzeb/rozwiązywania problemów grup na rzecz, których działa instytucja/my; zarządzania; zdobywania funduszy; promocji.


Pobierz ppt "1 EWALUACJA GŁÓWNYM NARZĘDZIEM PODNOSZENIA JAKOŚCI PRACY DORADCY ZAWODOWEGO Robert Fleischer –Zarząd Główny SDSiZ RP Lubniewice,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google