Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DELPHI 2005 Ryszard Gokieli Zakład Fizyki Wielkich Energii Seminarium Zakładowe, 13.XII.2005 czyli: co się dzieje z danymi LEP czyli: życie po śmierci.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DELPHI 2005 Ryszard Gokieli Zakład Fizyki Wielkich Energii Seminarium Zakładowe, 13.XII.2005 czyli: co się dzieje z danymi LEP czyli: życie po śmierci."— Zapis prezentacji:

1 DELPHI 2005 Ryszard Gokieli Zakład Fizyki Wielkich Energii Seminarium Zakładowe, 13.XII.2005 czyli: co się dzieje z danymi LEP czyli: życie po śmierci

2 Warszawska grupa DELPHI IPJ, Z-d VI M.Bluj R.Gokieli J.Hoffman K.Nawrocki R.Sosnowski M.Szczekowski M.Szeptycka P.Zalewski IFD UW K.Doroba K.Grzelak M.Trochimczuk

3 Działalność w roku 2005 11 publikacji w czasopismach recenzowanych (opublikowanych bądź zaakceptowanych do publikacji) – ponadto kilka publikacji zbiorczych, ze wszystkich eksperymentow LEPu 25 prezentacji na letnich konferencjach (EPS- HEP, Lepton-Photon) ~30 publikacji w przygotowaniu, na różnych poziomach zaawansowania – celem jest praktyczne zakończenie działalności, tzn. opublikowanie olbrzymiej większości artykułów, do końca 2006 roku – na pewno nie uda się to dla wszystkich artykułów

4 Działalność grupy warszawskiej w 2005 M.Bluj: na ukończeniu praca doktorska, oparta częściowo na danych DELPHI Poszukiwania bozonów Higgsa w ramach uogólnionego nieminimalnego sektora Higgsa R.Gokieli: organizacja obliczeń i dostępu do danych; udział w kierowaniu eksperymentem – udział w archiwizacji danych (?) K.Doroba, K.Grzelak: przygotowanie publikacji

5 M.Bluj: praca doktorska

6 Archiwizacja danych LEP Pomysł pochodzi od dyrekcji CERNu Jest całkiem prawdopodobne, że za 5 czy może 15 lat narodzi się nowa, bardzo atrakcyjna teoria, z konkretnymi przewidywaniami dla oddziaływań e + e - w zakresie energii LEP Dane LEPu są tak precyzyjne, że z pewnością byłoby istotne sprawdzenie takiej teorii na tych danych Warto więc zrobić wysiłek, aby umożliwić korzystanie z tych danych przez najbliższe 10-20 lat, również przez nie-specjalistów!

7 Archiwizacja danych LEP

8 Archiwizacja danych: problemy

9 Proces publikacji wyników w DELPHI Jak publikować prace mające 500 autorów, aby każdy mógł się wypowiedzieć, a jego opinia wzięta pod uwagę? Pierwsze wersje artykułu powstają w grupie ludzi ludzi pracujących nad podobnym problemem. Nie ma limitu czasu. Dopiero od momentu wyjścia na zewnątrz procedura staje się mocno sformalizowana: zaczyna się proces zbierania opinii od wszystkich uczestników eksperymentu. Wszystkie nadsyłane komentarze muszą zawsze jasno wskazywać konkretny tekst, do którego się odnoszą: trzeba podać numer strony i numer linii.

10 Proces publikacji – Draft 1 Komentarze moga dotyczyć wyłącznie spraw merytorycznych, tzn. jego treści fizycznej. Jeśli jest wiele komentarzy, a zwłaszcza jeśli autorzy nie mogą czy nie chcą spełnić ich wszystkich (np. w przypadku sugestii sprzecznych), organizuje się tzw. seminarium. Dyskutuje się tam jedynie kwestie prezentacji, tzn. otrzymane uwagi i odpowiedzi autorów. Celem jest uzyskanie jednomyślności wewnatrz współpracy.

11 Proces publikacji – Draft 2 Musi powstać najwyżej 2 tygodnie po Drafcie 1. Jeśli proces zbierania uwag i odpowiadania na nie trwa dłużej, to Draft 1 jest rozsyłany ponownie. Aby czytelnicy mieli artykuł świeżo w pamięci. Komentarze moga dotyczyć wyłącznie spraw językowch - treści fizycznej już się nie dyskutuje. Po tym etapie kończy się zbieranie uwag od współautoròw. Gotowa praca jest przekazywana jeszcze recenzentowi wewnętrznemu, poczem zostaje wysłana do recenzenta CERNowskiego, a po uzyskaniu jego zgody – do czasopisma. Dopiero po uzyskaniu tej zgody pracę uznaje się za opublikowaną.

12 Proces publikacji – instytucja redaktora Prawdziwy przełom w sprawności prowadzenia procesu publikacji nastąpił, gdy wprowadzono instytucję redaktora (editor). Był to (w miarę) doświadczony fizyk, niezajmujący się bezpośrednio daną tematyką (nieznający pracy na poziomie Draftu 0). Zostawał on mianowany w momencie powstania Draftu 1 i od tej chwili to on, a nie prawdziwi autorzy był odpowiedzialny za treść artykułu. Zapewniło to, że artykuły zaczęły od razu wyglądać tak, jak chcieliby je widzieć czytelnicy!


Pobierz ppt "DELPHI 2005 Ryszard Gokieli Zakład Fizyki Wielkich Energii Seminarium Zakładowe, 13.XII.2005 czyli: co się dzieje z danymi LEP czyli: życie po śmierci."

Podobne prezentacje


Reklamy Google