Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak prawidłowo publikować wyniki badań? Mgr Magdalena Szpunar.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak prawidłowo publikować wyniki badań? Mgr Magdalena Szpunar."— Zapis prezentacji:

1 Jak prawidłowo publikować wyniki badań? Mgr Magdalena Szpunar

2 Przy publikowaniu wyników badania należy podać: nazwę instytutu, który zrealizował badanie nazwę instytutu, który zrealizował badanie termin przeprowadzenia badania termin przeprowadzenia badania metodę zbierania danych metodę zbierania danych liczebność zrealizowanej próby i metodę jej doboru liczebność zrealizowanej próby i metodę jej doboru charakter próby: płeć, wiek, cechy istotne dla badania charakter próby: płeć, wiek, cechy istotne dla badania dokładne sformułowanie pytania dokładne sformułowanie pytania

3 Dodatkowe informacje pomocne przy publikacji wyników badania odsetek odpowiedzi nie wiem, trudno powiedzieć odsetek odpowiedzi nie wiem, trudno powiedzieć podstawę procentowania podstawę procentowania wielkość błędu statystycznego wielkość błędu statystycznego możliwe błędy sondażu możliwe błędy sondażu

4 Zgodnie z kodeksem ESOMAR badacz powinien: przekazać Klientowi stosowne szczegóły techniczne dotyczące prowadzonych dla niego przedsięwzięć badawczych. przekazać Klientowi stosowne szczegóły techniczne dotyczące prowadzonych dla niego przedsięwzięć badawczych. Przedstawiając wyniki rynkowego przedsięwzięcia badawczego, Badacz musi dokonać wyraźnego rozdziału między samymi ustaleniami a ich interpretacją przez Badacza oraz opartymi na nich rekomendacjami. Przedstawiając wyniki rynkowego przedsięwzięcia badawczego, Badacz musi dokonać wyraźnego rozdziału między samymi ustaleniami a ich interpretacją przez Badacza oraz opartymi na nich rekomendacjami. W przypadku publikacji przez Klienta ustaleń z przedsięwzięcia badawczego, Klient odpowiada za to, aby nie wprowadzały one w błąd. Badacz musi służyć radą i wcześniej wyrazić zgodę na formę i zawartość publikacji, a także powinien podjąć działania w celu skorygowania wprowadzających w błąd stwierdzeń na temat badania oraz jego ustaleń. W przypadku publikacji przez Klienta ustaleń z przedsięwzięcia badawczego, Klient odpowiada za to, aby nie wprowadzały one w błąd. Badacz musi służyć radą i wcześniej wyrazić zgodę na formę i zawartość publikacji, a także powinien podjąć działania w celu skorygowania wprowadzających w błąd stwierdzeń na temat badania oraz jego ustaleń. Badacze nie mogą zezwalać na użycie swojego imienia w odniesieniu do przedsięwzięć badawczych jako gwarancji przeprowadzenia ich w zgodzie z niniejszym Kodeksem, o ile nie są przekonani, że przedsięwzięcie pod każdym względem spełnia warunki niniejszego Kodeksu. Badacze nie mogą zezwalać na użycie swojego imienia w odniesieniu do przedsięwzięć badawczych jako gwarancji przeprowadzenia ich w zgodzie z niniejszym Kodeksem, o ile nie są przekonani, że przedsięwzięcie pod każdym względem spełnia warunki niniejszego Kodeksu.

5 Prawa badanych Współpraca badanych w rynkowym przedsięwzięciu badawczym jest na każdym etapie całkowicie dobrowolna. Podczas nakłaniania do współpracy Badani nie mogą być wprowadzani w błąd. Anonimowość Badanych musi być ściśle chroniona. Jeżeli Badany, przychylając się do prośby Badacza, zezwala mu na wydanie danych w postaci umożliwiającej jego identyfikację, to: Współpraca badanych w rynkowym przedsięwzięciu badawczym jest na każdym etapie całkowicie dobrowolna. Podczas nakłaniania do współpracy Badani nie mogą być wprowadzani w błąd. Anonimowość Badanych musi być ściśle chroniona. Jeżeli Badany, przychylając się do prośby Badacza, zezwala mu na wydanie danych w postaci umożliwiającej jego identyfikację, to: (a) Badany musi być wcześniej powiadomiony, komu i w jakim celu informacja zostanie wydana, a także (a) Badany musi być wcześniej powiadomiony, komu i w jakim celu informacja zostanie wydana, a także (b) Badacz musi zapewnić, że informacja będzie użyta wyłącznie do działalności badawczej i że odbiorca informacji zgodził się postępować na warunkach niniejszego Kodeksu. (b) Badacz musi zapewnić, że informacja będzie użyta wyłącznie do działalności badawczej i że odbiorca informacji zgodził się postępować na warunkach niniejszego Kodeksu.

6 Prawa badanych 5. Badacz musi użyć wszelkich środków ostrożności, aby Badani nie byli w żaden sposób bezpośrednio poszkodowani lub dotknięci w następstwie udziału w rynkowym przedsięwzięciu badawczym. 6. Badacz musi być szczególnie uważny podczas wywiadów z dziećmi i młodzieżą. Wywiady z dziećmi muszą być poprzedzone rozmową z rodzicami lub opiekunami w celu uzyskania ich zgody. 7. Badani muszą być powiadomieni (zazwyczaj na początku wywiadu) o użyciu technik obserwacji lub sprzętu rejestrującego, chyba że są użyte w miejscach publicznych. Na życzenie Badanego zapis lub odpowiednia część zapisu musi być zniszczona lub zatarta. Anonimowość Badanych nie może być naruszona w następstwie użycia wspomnianych metod. 5. Badacz musi użyć wszelkich środków ostrożności, aby Badani nie byli w żaden sposób bezpośrednio poszkodowani lub dotknięci w następstwie udziału w rynkowym przedsięwzięciu badawczym. 6. Badacz musi być szczególnie uważny podczas wywiadów z dziećmi i młodzieżą. Wywiady z dziećmi muszą być poprzedzone rozmową z rodzicami lub opiekunami w celu uzyskania ich zgody. 7. Badani muszą być powiadomieni (zazwyczaj na początku wywiadu) o użyciu technik obserwacji lub sprzętu rejestrującego, chyba że są użyte w miejscach publicznych. Na życzenie Badanego zapis lub odpowiednia część zapisu musi być zniszczona lub zatarta. Anonimowość Badanych nie może być naruszona w następstwie użycia wspomnianych metod. 8. Badani muszą mieć możliwość łatwego sprawdzenia tożsamości oraz tego, że Badacz działa w dobrej wierze. 8. Badani muszą mieć możliwość łatwego sprawdzenia tożsamości oraz tego, że Badacz działa w dobrej wierze.

7 Oprac. na podst. Komunikat w sprawie publikowania wyników badań opinii społecznej i rynku PTBRiO oraz Kodeks ICC ESOMAR Oprac. na podst. Komunikat w sprawie publikowania wyników badań opinii społecznej i rynku PTBRiO oraz Kodeks ICC ESOMAR


Pobierz ppt "Jak prawidłowo publikować wyniki badań? Mgr Magdalena Szpunar."

Podobne prezentacje


Reklamy Google