Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Czym jest to co zwiemy nauką”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Czym jest to co zwiemy nauką”"— Zapis prezentacji:

1 „Czym jest to co zwiemy nauką”
Indukcjonizm naiwny

2 Czym jest nauka? Wiedza naukowa jest wiedzą dowiedzioną
Teorie naukowe zostały wyprowadzone w z faktów doświadczenia, uzyskanego drogą obserwacji i eksperymentu Nauka jest obiektywna Jest wiedzą niezawodną Jest udowodniona w obiektywny sposób Jest zdolna wyjaśniać i przewidywać

3 Co to jest indukcjonizm?
Stara się uzasadnić ogólne, nieograniczone twierdzenia teoretyczne na podstawie ograniczonego doświadczenia, składającego się z ograniczonej ilości zdań obserwacyjnych. Czyli „pozwala przechodzić od niektórych do wszystkich” nauka wywodzi się od obserwacji obserwacja dostarcza bezpiecznej podstawy, z której można wyprowadzić wiedzę

4 Co to jest indukcjonizm?
Przykład Trzymamy kamień Podrzucamy kamień – kamień spada (…) Wniosek „Wszystkie kamienie podrzucone w górę spadają”

5 Co to jest indukcjonizm? Warunki
Ilość zdań obserwacyjnych składających się na podstawę danego uogólnienia musi być duża Obserwacje należy powtarzać w bardzo różnorodnych warunkach Żadne zdanie obserwacyjne nie może przeczyć wyprowadzonemu prawu ogólnemu

6 Co to jest indukcjonizm?
Obiektywność nauki w teorii indukcjonistycznej wynika z faktu, że zarówno obserwacje jak i rozumowanie indukcyjne są same w sobie obiektywne Zdania obserwacyjne sprawdzić może każdy obserwator o normalnych zmysłach Prawidłowość zdań obserwacyjnych nie zależy od smaku, przekonań, nadziei czy oczekiwań obserwatora

7 Problemy z indukcjonizmem
Poprawność indukcji stwierdza się za pomocą indukcji: Zasada indukcji okazała się skuteczna w sytuacji x1. Zasada indukcji okazała się skuteczna w sytuacji x2, (…) Zasada indukcji zawsze jest skuteczna.

8 Problemy z indukcjonizmem
Ile to jest „duża ilość”? Kiedy mamy do czynienia z istotną zmianą okoliczności?

9 Indukcjonizm - wersja probabilistyczna
"Jeżeli duża ilość przedmiotów A została zaobserwowana w różnorodnych okolicznościach i jeżeli wszystkie bez wyjątku zaobserwowane przedmioty A posiadały własność B, to wszystkie A prawdopodobnie posiadają własność 5."

10 Postawy wobec problemów indukcjonizmu
sposób sceptyczny - uznajemy, że nauka opiera się na indukcji i przejmujemy dowód Hume'a, że indukcji nie można uzasadnić za pomocą logiki ani doświadczenia, oraz dochodzimy do wniosku, że nauki nie można uzasadnić w ra cjonalny sposób.

11 osłabienie wymogu, aby cała wiedza pozalogiczna wywodziła się z doświadczenia, i na uznaniu, że zasadę indukcji można uzasadnić dzięki pewnym innym racjom odrzucenie przekonania, że nauka opiera się na indukcji

12 Indukcjonistyczne stanowisko wobec obserwacji
obserwator posiada bezpośredni dostęp do własności świata zewnętrznego dwaj normalni obserwatorzy spoglądający na ten sam przedmiot lub scenę z tego samego miejsca widzą tę samą rzecz

13 Zależność obserwacji od teorii
teoria poprzedza obserwację w nauce Obserwacje przeprowadza się, aby sprawdzić jakąś teorię i należy utrwalać tylko te obserwacje, które mają znaczenie dla tak określonego zadania

14 Podsumowanie Pomimo ostrej krytyki indukcjonizmu, autor nie obala tej filozofii, ponieważ większość innych koncepcji stoi przed podobnymi trudnościami. Za główny powód odrzucenia indukcjonizmu uważa się fakt, że istnieją lepsze i nowocześniejsze teorie, które lepiej wyjaśniają aspekty nauki


Pobierz ppt "„Czym jest to co zwiemy nauką”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google