Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Teoria równowagi ogólnej (1874)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Teoria równowagi ogólnej (1874)"— Zapis prezentacji:

1 Teoria równowagi ogólnej (1874)
TESTOWANIE TEORII RÓWNOWAGI OGÓLNEJ Maksymalizujące zachowania konsumentów i producentów mogą doprowadzić do osiągnięcia równowagi między wielkością popytu i podaży na wszystkim rynku produktów i środków produkcji. W ciągu następnych pięćdziesięciu lat teorii tej nie poddano weryfikacji, uznawano uproszczony dowód zaproponowany przez Walrasa. Współczesne gospodarki znajdują się w stanie permanentnej nierównowagi na rynku pracy. Walras uważał, że wyjaśnił, w jaki sposób w rzeczywistym świecie dzięki procesowi „szukania po omacku” na konkurencyjnych rynkach dochodzi do powstania stanu równowagi.

2 TEORIA RÓWNOWAGI OGÓLNEJ-testowanie cd.
W koncepcji Walrasa występują jednak braki. Nie da się udowodnić, że końcowy stan równowagi w całej gospodarce nie zależy od ścieżki dojścia do równowagi i że obrana ścieżka doprowadzi do równowagi. Obecnie prace na temat równowagi ogólnej zajmują się określaniem warunków, w których istnienie jedno rozwiązanie. Dotyczą też stabilności osiągniętej równowagi.

3 TEORIA RÓWNOWAGI OGÓLNEJ-DOWODY ARROWA-DEBREU
Aby dowody Arrowa-Debreu na isnienie równowagi ogólnej były prawdziwe muszą być spełnione 2 warunki: Zbiory możliwości konsumpcyjnych i produkcyjnych muszą być wypukłe. Każdy podmiot gospodarujący musi być właścicielem jakichś zasobów mających wartość w oczach innych podmiotów. Stabilność równowagi zależy z kolei od dwóch czynników: Od tego, czy podmioty gospodarujące wiedzą, jaki jest poziom zagregowanego popytu Poza transakcjami zawieranymi po cenie równowagi, nie są zawierane żadne inne transakcje.

4 TEORIA RÓWNOWAGI OGÓLNEJ-DOWODY ARROWA-DEBREU-cd
Oligopole oraz konsumpcyjne i produkcyjne efekty zewnętrzne zaprzeczają możliwości pojawienia się jednej ze znanych wersji równowagi ogólnej. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku innych koncepcji równowagi powstających w wyniku konkurencji. TEORIA CZY PARADYGMAT Teoria równowagi ogólnej nie ma treści empirycznej, więc właściwie nie jest teorią a paradygmatem. Obrońcy tego paradygmatu mówią, że dokładne ustalenie warunków koniecznych i wystarczających, których spełnienie jest niezbędne dla wystąpienia równowagi ogólnej, przyczyni się jakoś do wyjaśńienia sposobu, w jaki równowaga jest osiągana w rzeczywistym świecie.

5 POJMOWANIE TEORII RÓWNOWAGI OGÓLNEJ
Walras prawdopodobnie pojmował swoją teorię jako odzwierciedlenie sposobu, w jaki konkurencja w społęczeństwie kapitalistycznym powoduje, że ceny osiągają poziom równowagi. Po 50 latach od swego powstania była traktowana jako wiarygodny opis gospodarki kapitalistycznej. Hahn mówi, że teoria równowagi ogólnej pozwala stwierdzić nieprawdziwość wielu nieprawidłowych poglądów na politykę. Z drugiej strony do uzyskania wielu podobnych wniosków prowadzą mniej skomplikowane teorie.

6 TEORIA RÓWNOWAGI OGÓLNEJ-ZNACZENIE PRAKTYCZNE
Teoria Walrasa jest bardzo ogólna, ścisła. Z tego powodu ma ona niewielkie znaczenie praktyczne. Na jej podstawie trudno jest formułować prognozy. Można by było uprościć tę teorię tak jak Hicks sprowadził teorię Keynesa do modelu ISLM. Scarf podał algorytm, który pozwalał na rozwiązywanie systemów równowagi ogólnej, który pozwalał między innymi symulować zmiany w systemie podatkowym. Nie zbadano jednak, czy efekty były lepsze od tych, które dają mniej skomplikowane teorie. 2 rodzaje teorii równowagi ogólnej: Oryginalna teoria Walrasa Zbiór równań matematycznych, który ma pewną treść empiryczną

7 TEORIA RÓWNOWAGI OGÓLNEJ-PODSUMOWANIE
Teoria równowagi ogólnej nie opisuje, co dzieje się poza stanem równowagi, nie mówi, jak zachowują się podmioty gospodarcze, gdy ich plany nie zostaną zrealizowane. W efekcie z teorii tej wynika, że konkurencja doskonała występuje tylko wtedy, gdy rynek znajduje się w stanie równowagi. Teoria równowagi ogólnej jest broniona jako podstawa, która pozwala na ocenę takich zjawisk jak efekty skali, efekty zewnętrzne, niedoskonała konkurencja i równowaga w warunkach niepełnego zatrudnienia.


Pobierz ppt "Teoria równowagi ogólnej (1874)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google