Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ZIELONE USTRONIE OLSZTYN 08.06.2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ZIELONE USTRONIE OLSZTYN 08.06.2010."— Zapis prezentacji:

1 ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ZIELONE USTRONIE OLSZTYN 08.06.2010

2 Porządek zebrania Wybór przewodniczącego zebrania Sprawozdanie Zarządu z działalności prowadzonej w 2009 roku oraz przedstawienie bieżącej sytuacji w zakresie realizacji inwestycji. Wnioski i dyskusja, Podjęcie uchwały przez WZCz w sprawie sfinansowania budowy tłoczni ścieków, Głosowanie nad uzyskaniem absolutorium przez Zarząd z działalności prowadzonej w 2009 roku.

3 II WAŻNIEJSZE POZYCJE AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU. AKTYWA TRWAŁE wykazano w wartości 1 266 715,62 zł są to środki trwałe w budowie. AKTYWA OBROTOWE w kwocie 539 666,70 zł stanowią głównie środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym i w kasie. Wynik finansowy netto roku obrotowego 2009 jest dodatni i wynosi 848 082,22 zł. III STRUKTURA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW 1. Przychody w tym: 859 215,43 - wpłaty własne Członków na budowę infrastruktury Osiedla 832 500,00 - przychody finansowe 24 591,43 - przychody z tytułu składek członkowskich 2 124,00 2. Koszty działalności operacyjnej (umowy o dzieło) 9 000,00 3. Prowizja banku, usługi księgowe 2 125,21 4. Zużycie materiałów i energii 8,00 5. Zysk bilansowy 848 082,22 Zysk zostaje przeznaczony na budowę infrastruktury osiedla. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

4 Prace budowlaneKoszt planowanyKoszt faktyczny Grawitacyjna kanalizacja sanitarna 778 738 zł735 477 zł Sieć wodociągowa 519 640 zł531 238 zł Razem z wliczoną makroniwelacją dróg 1 298 379 zł (wg umowy) 1 266 715 zł Tłoczna kanalizacja sanitarna 182 162 zł97 600 zł Razem 1 480 541 zł1 364 315 zł Nadzór 11 000 zł RAZEM 1 491 541 zł 1 375 315 zł RÓŻNICA 116 226 zł POZOSTAŁO DO ZAPŁATY ….. 97 600 zł

5

6

7

8 FINANSE STOWARZYSZENIA 62 działki 1. Planowane wpływy 1 550 000 zł 2. Faktyczne wpłaty 1 431 000 zł Bieżący stan konta ………..………….. 325 590 zł Do zapłaty (kanalizacja tłoczna) …………... 97 600 zł 3. Niedopłata 119 000 zł Razem z pozycją 3. ………………….. 444 590 zł DO DYSPOZYCJI POZOSTAJE......... 346 990 zł

9 Koszty budowy tłoczni Koszty budowy tłoczni …………… 525 000 zł Koszty pochodne (projekt, nadzór)… 20 000 zł Środki finansowe w dyspozycji.…. 340 000 zł Pozostaje do zebrania …….……..… 205 000 zł W przeliczeniu na działkę daje to … 3 300 zł Razem ………………………………. 545 000 zł

10 DZIĘKUJĘ ZA UDZIAŁ W ZEBRANIU

11


Pobierz ppt "ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ZIELONE USTRONIE OLSZTYN 08.06.2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google