Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ENERGETYKA POLSKA 2006. WYNIKI I WSKAŹNIKI FINANSOWE ELEKTROCIEPŁOWNI ZA 2005 ROK W PORÓWNANIACH Z WYNIKAMI I WSKAŹNIKAMI UŚREDNIONYMI SEKTORA I PODSEKTORA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ENERGETYKA POLSKA 2006. WYNIKI I WSKAŹNIKI FINANSOWE ELEKTROCIEPŁOWNI ZA 2005 ROK W PORÓWNANIACH Z WYNIKAMI I WSKAŹNIKAMI UŚREDNIONYMI SEKTORA I PODSEKTORA."— Zapis prezentacji:

1 ENERGETYKA POLSKA 2006

2 WYNIKI I WSKAŹNIKI FINANSOWE ELEKTROCIEPŁOWNI ZA 2005 ROK W PORÓWNANIACH Z WYNIKAMI I WSKAŹNIKAMI UŚREDNIONYMI SEKTORA I PODSEKTORA

3 ...PRZEDSTAWIONE PORÓWNANIA SPORZĄDZONO DLA WSPARCIA PROCESÓW DECYZYJNYCH - NIE DLA OCENY ELEKTROCIEPŁOWNI ! H.L.GABRYŚ

4 WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI OBROTU NETTO [%] -10,00 -5,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 ECG-01 ECK-01ECK-02ECK-03ECK-04ECK-05ECK-06ECK-07ECK-08ECK-09ECK-10ECK-11ECK-12 ECG-02ECG-03 ECK-13ECK-14ECK-15 ECG-04ECG-05 ŚR.DLA EL.I EC ŚR.DLA EC WS.MIN.DLA EL.I EC WS.MAX.DLA EL.I EC

5 WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI OBROTU BRUTTO [%] -15,00 -10,00 -5,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 ECG-01 ECK-01ECK-02ECK-03ECK-04ECK-05ECK-06ECK-07ECK-08ECK-09ECK-10ECK-11ECK-12 ECG-02ECG-03 ECK-13ECK-14ECK-15 ECG-04ECG-05 ŚR.DLA EL.I EC ŚR.DLA EC WS.MIN.DLA EL.I EC WS.MAX.DLA EL.I EC

6 WSKAŹNIK POZIOMU KOSZTÓW [%] 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 ECG-01 ECK-01ECK-02ECK-03ECK-04ECK-05ECK-06ECK-07ECK-08ECK-09ECK-10ECK-11ECK-12 ECG-02ECG-03 ECK-13ECK-14ECK-15 ECG-04ECG-05 ŚR.DLA EL.I EC ŚR.DLA EC WS.MIN.DLA EL.I EC WS.MAX.DLA EL.I EC

7 WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI SPRZEDAŻY [%] -10,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 ECG-01 ECK-01ECK-02ECK-03ECK-04ECK-05ECK-06ECK-07ECK-08ECK-09ECK-10ECK-11ECK-12 ECG-02ECG-03 ECK-13ECK-14ECK-15 ECG-04ECG-05 ŚR.DLA EL.I EC ŚR.DLA EC WS.MIN.DLA EL.I EC WS.MAX.DLA EL.I EC

8 WSKAŹNIK CYKLU INKASA NALEŻNOŚCI [dni] 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 ECG-01 ECK-01ECK-02ECK-03ECK-04ECK-05ECK-06ECK-07ECK-08ECK-09ECK-10ECK-11ECK-12 ECG-02ECG-03 ECK-13ECK-14ECK-15 ECG-04ECG-05 ŚR.DLA EL.I EC ŚR.DLA EC WS.MIN.DLA EL.I EC WS.MAX.DLA EL.I EC

9 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY [tys.zł/zatrudn.] 0,00 500,00 1 000,00 1 500,00 2 000,00 2 500,00 ECG-01 ECK-01ECK-02ECK-03ECK-04ECK-05ECK-06ECK-07ECK-08ECK-09ECK-10ECK-11ECK-12 ECG-02ECG-03 ECK-13ECK-14ECK-15 ECG-04ECG-05 ŚR.DLA EL.I EC ŚR.DLA EC WS.MIN.DLA EL.I EC WS.MAX.DLA EL.I EC

10 KOSZTY PRACY [tys.zł/zatrudn.] 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 ECG-01 ECK-01ECK-02ECK-03ECK-04ECK-05ECK-06ECK-07ECK-08ECK-09ECK-10ECK-11ECK-12 ECG-02ECG-03 ECK-13ECK-14ECK-15 ECG-04ECG-05 ŚR.DLA EL.I EC ŚR.DLA EC WS.MIN.DLA EL.I EC WS.MAX.DLA EL.I EC

11 Z TEGO WYNAGRODZENIA [tys.zł/zatrudn.] 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 ECG-01 ECK-01ECK-02ECK-03ECK-04ECK-05ECK-06ECK-07ECK-08ECK-09ECK-10ECK-11ECK-12 ECG-02ECG-03 ECK-13ECK-14ECK-15 ECG-04ECG-05 ŚR.DLA EL.I EC ŚR.DLA EC WS.MIN.DLA EL.I EC WS.MAX.DLA EL.I EC

12 WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI [ilość razy] 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 ECG-01 ECK-01ECK-02ECK-03ECK-04ECK-05ECK-06ECK-07ECK-08ECK-09ECK-10ECK-11ECK-12 ECG-02ECG-03 ECK-13ECK-14ECK-15 ECG-04ECG-05 ŚR.DLA EL.I EC ŚR.DLA EC WS.MIN.DLA EL.I EC WS.MAX.DLA EL.I EC

13 KAPITAŁ OBROTOWY W DNIACH OBROTU [dni] -250,00 -200,00 -150,00 -100,00 -50,00 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 ECG-01 ECK-01ECK-02ECK-03ECK-04ECK-05ECK-06ECK-07ECK-08ECK-09ECK-10ECK-11ECK-12 ECG-02ECG-03 ECK-13ECK-14ECK-15 ECG-04ECG-05 ŚR.DLA EL.I EC ŚR.DLA EC WS.MIN.DLA EL.I EC WS.MAX.DLA EL.I EC

14 CYKL SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH [dni] 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 ECG-01 ECK-01ECK-02ECK-03ECK-04ECK-05ECK-06ECK-07ECK-08ECK-09ECK-10ECK-11ECK-12 ECG-02ECG-03 ECK-13ECK-14ECK-15 ECG-04ECG-05 ŚR.DLA EL.I EC ŚR.DLA EC WS.MIN.DLA EL.I EC WS.MAX.DLA EL.I EC

15 PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ BRUTTO [GWh] 0,00 5 000,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00 25 000,00 30 000,00 35 000,00 ECG-01 ECK-01ECK-02ECK-03ECK-04ECK-05ECK-06ECK-07ECK-08ECK-09ECK-10ECK-11ECK-12 ECG-02ECG-03 ECK-13ECK-14ECK-15 ECG-04ECG-05 ŚR.DLA EL.I EC ŚR.DLA EC WS.MIN.DLA EL.I EC WS.MAX.DLA EL.I EC

16 PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ BRUTTO NA ZATRUD. [MWh/zatrudn.] 0,00 2 000,00 4 000,00 6 000,00 8 000,00 10 000,00 12 000,00 14 000,00 16 000,00 18 000,00 ECG-01 ECK-01ECK-02ECK-03ECK-04ECK-05ECK-06ECK-07ECK-08ECK-09ECK-10ECK-11ECK-12 ECG-02ECG-03 ECK-13ECK-14ECK-15 ECG-04ECG-05 ŚR.DLA EL.I EC ŚR.DLA EC WS.MIN.DLA EL.I EC WS.MAX.DLA EL.I EC

17 UDZIAŁ PRODUKCJI Z PEŁNEGO SKOJARZENIA W PRODUKCJI BRUTTO [%] 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 ECG-01 ECK-01ECK-02ECK-03ECK-04ECK-05ECK-06ECK-07ECK-08ECK-09ECK-10ECK-11ECK-12 ECG-02ECG-03 ECK-13ECK-14ECK-15 ECG-04ECG-05 ŚR.DLA EL.I EC ŚR.DLA EC WS.MIN.DLA EL.I EC WS.MAX.DLA EL.I EC

18 CZAS WYKORZYSTANIA MOCY OSIĄGALNEJ [h] 0,00 1 000,00 2 000,00 3 000,00 4 000,00 5 000,00 6 000,00 7 000,00 8 000,00 ECG-01 ECK-01ECK-02ECK-03ECK-04ECK-05ECK-06ECK-07ECK-08ECK-09ECK-10ECK-11ECK-12 ECG-02ECG-03 ECK-13ECK-14ECK-15 ECG-04ECG-05 ŚR.DLA EL.I EC ŚR.DLA EC WS.MIN.DLA EL.I EC WS.MAX.DLA EL.I EC

19 JEDNOSTKOWY KOSZT ZMIENNY EN. EL. (EN. EL. I RUS) [zł/MWh] 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 ECG-01 ECK-01ECK-02ECK-03ECK-04ECK-05ECK-06ECK-07ECK-08ECK-09ECK-10ECK-11ECK-12 ECG-02ECG-03 ECK-13ECK-14ECK-15 ECG-04ECG-05 ŚR.DLA EL.I EC ŚR.DLA EC WS.MIN.DLA EL.I EC WS.MAX.DLA EL.I EC

20 JEDNOSTKOWY KOSZT STAŁY EN.EL. (EN.EL. I RUS) [zł/MWh] 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 ECG-01 ECK-01ECK-02ECK-03ECK-04ECK-05ECK-06ECK-07ECK-08ECK-09ECK-10ECK-11ECK-12 ECG-02ECG-03 ECK-13ECK-14ECK-15 ECG-04ECG-05 ŚR.DLA EL.I EC ŚR.DLA EC WS.MIN.DLA EL.I EC WS.MAX.DLA EL.I EC

21 JEDNOSTKOWY: KOSZT EN.EL. SPRZEDANEJ (EN.EL. I RUS) [zł/MWh] 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 ECG-01 ECK-01ECK-02ECK-03ECK-04ECK-05ECK-06ECK-07ECK-08ECK-09ECK-10ECK-11ECK-12 ECG-02ECG-03 ECK-13ECK-14ECK-15 ECG-04ECG-05 ŚR.DLA EL.I EC ŚR.DLA EC WS.MIN.DLA EL.I EC WS.MAX.DLA EL.I EC

22 ŚREDNIA CENA ENERGII SPRZEDANEJ [zł/MWh] 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 ECG-01 ECK-01ECK-02ECK-03ECK-04ECK-05ECK-06ECK-07ECK-08ECK-09ECK-10ECK-11ECK-12 ECG-02ECG-03 ECK-13ECK-14ECK-15 ECG-04ECG-05 ŚR.DLA EL.I EC ŚR.DLA EC WS.MIN.DLA EL.I EC WS.MAX.DLA EL.I EC

23 W TYM: ENERGIA ELEKTRYCZNA [zł/MWh] 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 ECG-01 ECK-01ECK-02ECK-03ECK-04ECK-05ECK-06ECK-07ECK-08ECK-09ECK-10ECK-11ECK-12 ECG-02ECG-03 ECK-13ECK-14ECK-15 ECG-04ECG-05 ŚR.DLA EL.I EC ŚR.DLA EC WS.MIN.DLA EL.I EC WS.MAX.DLA EL.I EC

24 Z PEŁNEGO SKOJARZENIA [zł/MWh] 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 ECG-01 ECK-01ECK-02ECK-03ECK-04ECK-05ECK-06ECK-07ECK-08ECK-09ECK-10ECK-11ECK-12 ECG-02ECG-03 ECK-13ECK-14ECK-15 ECG-04ECG-05 ŚR.DLA EL.I EC ŚR.DLA EC WS.MIN.DLA EL.I EC WS.MAX.DLA EL.I EC

25 WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI SPRZEDAŻY ŁĄCZNY (WYTW.,RUS,DYSTRYB. I OBROTU) [%] -20,00 -10,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 ECG-01 ECK-01ECK-02ECK-03ECK-04ECK-05ECK-06ECK-07ECK-08ECK-09ECK-10ECK-11ECK-12 ECG-02ECG-03 ECK-13ECK-14ECK-15 ECG-04ECG-05 ŚR.DLA EL.I EC ŚR.DLA EC WS.MIN.DLA EL.I EC WS.MAX.DLA EL.I EC

26 PRODUKCJA CIEPŁA [TJ] 0,00 5 000,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00 25 000,00 30 000,00 35 000,00 40 000,00 45 000,00 ECG-01 ECK-01ECK-02ECK-03ECK-04ECK-05ECK-06ECK-07ECK-08ECK-09ECK-10ECK-11ECK-12 ECG-02ECG-03 ECK-13ECK-14ECK-15 ECG-04ECG-05 ŚR.DLA EL.I EC ŚR.DLA EC WS.MIN.DLA EL.I EC WS.MAX.DLA EL.I EC

27 UDZIAŁ PRODUKCJI CIEPŁA W SKOJARZENIU W PRODUKCJI OGÓŁEM [%] 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 ECG-01 ECK-01ECK-02ECK-03ECK-04ECK-05ECK-06ECK-07ECK-08ECK-09ECK-10ECK-11ECK-12 ECG-02ECG-03 ECK-13ECK-14ECK-15 ECG-04ECG-05 ŚR.DLA EL.I EC ŚR.DLA EC WS.MIN.DLA EL.I EC WS.MAX.DLA EL.I EC

28 SPRZEDAŻ CIEPŁA Z WŁASNEJ PRODUKCJI NA 1 ZATRUD. [GJ/zatrudn.] 0,00 5 000,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00 25 000,00 30 000,00 35 000,00 40 000,00 45 000,00 ECG-01 ECK-01ECK-02ECK-03ECK-04ECK-05ECK-06ECK-07ECK-08ECK-09ECK-10ECK-11ECK-12 ECG-02ECG-03 ECK-13ECK-14ECK-15 ECG-04ECG-05 ŚR.DLA EL.I EC ŚR.DLA EC WS.MIN.DLA EL.I EC WS.MAX.DLA EL.I EC

29 CAŁKOWITY KOSZT CIEPŁA WYTWORZONEGO I SPRZEDANEGO (Z K. FINANS. I POZOST.) [zł/GJ] 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 ECG-01 ECK-01ECK-02ECK-03ECK-04ECK-05ECK-06ECK-07ECK-08ECK-09ECK-10ECK-11ECK-12 ECG-02ECG-03 ECK-13ECK-14ECK-15 ECG-04ECG-05 ŚR.DLA EL.I EC ŚR.DLA EC WS.MIN.DLA EL.I EC WS.MAX.DLA EL.I EC

30 ŚREDNIA CENA SPRZEDAŻY WYTWORZONEGO CIEPŁA [zł/GJ] 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 ECG-01 ECK-01ECK-02ECK-03ECK-04ECK-05ECK-06ECK-07ECK-08ECK-09ECK-10ECK-11ECK-12 ECG-02ECG-03 ECK-13ECK-14ECK-15 ECG-04ECG-05 ŚR.DLA EL.I EC ŚR.DLA EC WS.MIN.DLA EL.I EC WS.MAX.DLA EL.I EC

31 WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI SPRZEDAŻY WYTWORZONEGO CIEPŁA [%] -40,00 -30,00 -20,00 -10,00 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 ECG-01 ECK-01ECK-02ECK-03ECK-04ECK-05ECK-06ECK-07ECK-08ECK-09ECK-10ECK-11ECK-12 ECG-02ECG-03 ECK-13ECK-14ECK-15 ECG-04ECG-05 ŚR.DLA EL.I EC ŚR.DLA EC WS.MIN.DLA EL.I EC WS.MAX.DLA EL.I EC

32 WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI NA DZIAŁALNOŚCI ENERGETYCZNEJ [%] -15,00 -10,00 -5,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 ECG-01 ECK-01ECK-02ECK-03ECK-04ECK-05ECK-06ECK-07ECK-08ECK-09ECK-10ECK-11ECK-12 ECG-02ECG-03 ECK-13ECK-14ECK-15 ECG-04ECG-05 ŚR.DLA EL.I EC ŚR.DLA EC WS.MIN.DLA EL.I EC WS.MAX.DLA EL.I EC

33 WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI Wskaźnik rentowności obrotu netto [%] = Wynik finansowy netto/Przychody z całokształtu działalności Wskaźnik rentowności obrotu brutto [%] = Wynik finansowy brutto/Przychody z całokształtu działalności Wskaźnik poziomu kosztów [%] =Koszty uzyskania przychodów/Przychody z całokształtu działalności Wskaźnik rentowności sprzedaży [%] = Zysk ze sprzedaży/Przychody ze sprzedaży WSKAŹNIKI WYKORZYSTANIA I FINANSOWANIA MAJĄTKU Wskaźnik rotacji majątku obrotowego [ilość razy] = Przychody ze sprzedaży/Przeciętny stan aktywów obrotowych [Aktywa obrotowe= Zapasy+Należności krótkoterm.+inwestycje krótkoterm.] Udział zapasów w majątku obrotowym [%] = Przeciętny stan zapasów/Przeciętny satan aktywów obrotowych Udział paliwa, energii I pozost.mat. w wart.produkcji [%] - Zużycie materiałów i energii/Przychody ze sprzedaży produktów Wskaźnik cyklu Inkasa naleźności [dni] =Należności krótkoterm.(przeciętne)/Przychody ze sprzedaży*liczba dni Stopień finansowania amortyzacją inwestycji [%] = Amortyzacja/Nakłady inwestycyjne Stopień finansowania wewnętrznego inwestycji [%] = Nadwyżka finansowa/Nakłady inwestycyjne [Nadwyżka finansowa=Wynik finansowy netto+Amortyzacja] WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ZATRUDNIENIA I KOSZTY PRACY Przychody ze sprzedaży [tys.zł/zatrudn.] = Przychody ze sprzedaży/Przeciętne zatrudnienie Wartość dodana [tys.zł/zatrudn.] = Wartość dodana/Przeciętne zatrudnienie [Wartość dodana=Przychody ze sprzedaży produktów- Zużycie materiałów i energii-Usługi obce] Koszty pracy [tys.zł/zatrudn.] = Koszty pracy/Przeciętne wynagrodzenie z tego: wynagrodzenia [tys.zł/zatrudn.] = Wynagrodzenia/Przeciętne zatrudnienie ubezpieczenia społeczne [tys.zł/zatrudn.] = Ubezpieczenia społeczne/Przeciętne zatrudnienie pozostałe świadczenia [tys.zł/zatrudn.] = Odpisy na fundusz załogi/Przeciętne zatrudnenie

34 WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności [ilość razy] = Bieżące aktywa/Zobowiązania krótkoterminowe [Bieżące aktywa=Zapasy+Należności krótkoterm.+Inwestycje krótkoterm.+Krótkoterm.rozliczenia międzyokresowe] Wskaźnik płynności szybkiej [ilość razy] =Aktywa płynne/Zobowiązania krótkoterminowe [Aktywa płynne=Należności krótkoterm.+inwestycje krótkoterm.] Wskaźnik płynności gotówkowej [ilość razy] = Inwestycje krótkoterminowe/Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał obrotowy w dniach obrotu [dni] = {Kapitał obrotowy/Przychody ze sprzedaży}*Ilość dni okresu sprawozdaw. [Kapitał obrotowy=Kapitał obrotowy-Zobowiązania krótkoterminowe] Cykl spłaty zobowiązań krótkoterminowych [dni] =[Zobowiązania krótkoterminowe/Przychody ze sprzedaży]*Ilość dni okresu sprawozd. WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA I ZDOLNOŚCI SPŁATY ZADŁUŻENIA Cykl spłaty zobowiązań ogółem [dni] =[Zobowiązania ogółem/Przychody ze sprzedaży]*Ilość dni okresu sprawozd. [Zobowiązania ogółem=Rezerwy na zobowiązania+Zobowiązania długoterm.+Zobowiązania krótkoterm.] Udzial nadw.finansowej w zobow.bieżących [%] = Nadwyżka finansowa/Zobowiązania krótkoterminowe (przeciętne) Udział nadw.finansowej w zobow.ogółem [%] = Nadwyżka finansowa/Zobowiązania ogółem (przeciętne) Udział nadw.finansowej w przych.ze sprzedaży [%] = Nadwyżka finansowa/Przychody ze sprzedaży

35 ECG-01 ECK-01ECK-02ECK-03ECK-04ECK-05ECK-06ECK-07ECK-08ECK-09ECK-10ECK-11ECK-12 ECG-02ECG-03 ECK-13ECK-14ECK-15 ECG-04ECG-05 ŚR.DLA EL.I EC ŚR.DLA EC WS.MIN.DLA EL.I EC WS.MAX.DLA EL.I EC ECG – ELEKTROCIEPŁOWNIA GAZOWA ECK – ELEKTROCIEPŁOWNIA WĘGLOWA MAJ 2006 - DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO WYNIKI I WSKAŹNIKI FINANSOWYE ELEKTROCIEPŁOWNI ZA 2005 ROK W PORÓWNANIACH Z WYNIKAMI I WSKAŹNIKAMI UŚREDNIONYMI SEKTORA I PODSEKTORA EC Gorzów EC BiałystokZEC w Łodzi EC Warszawskie EC Będzin ZE Bytom EC Chorzów ELCHO EC Zabrze EC Kraków ZEC Wrocławskich KOGENERACJA DALKIA Poznań ZEC ZEC Bydgoszcz EC Wybrzeże EC Zielona Góra EC Nowa Sarzyna EC Tychy EC Kalisz Piwonice EC Elbląg EC Rzeszów EC Lublin Wrotków

36 Listopad 2006 - DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO


Pobierz ppt "ENERGETYKA POLSKA 2006. WYNIKI I WSKAŹNIKI FINANSOWE ELEKTROCIEPŁOWNI ZA 2005 ROK W PORÓWNANIACH Z WYNIKAMI I WSKAŹNIKAMI UŚREDNIONYMI SEKTORA I PODSEKTORA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google