Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Reforma wspólnej organizacji rynku wina Projekt rozporządzenia przyjęty przez Komisję, przesłany do Rady i Parlamentu Europejskiego 04/07/2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Reforma wspólnej organizacji rynku wina Projekt rozporządzenia przyjęty przez Komisję, przesłany do Rady i Parlamentu Europejskiego 04/07/2007."— Zapis prezentacji:

1 Reforma wspólnej organizacji rynku wina Projekt rozporządzenia przyjęty przez Komisję, przesłany do Rady i Parlamentu Europejskiego 04/07/2007

2 Trzy elementy stabilności
Zrównoważony sektor wina Żywotność ekonomiczna Uwaga: Quand on parle de durabilité il faut avoir à l’esprit que cela recouvre bien plus d’aspects que généralement identifiés: La dimension environnementale, bien sûr nous rappelle que conserver les moyens de production, les ressources naturelles et ceci dans de bonnes conditions est une base nécessaire à la production future. Cependant les politiques doivent aussi respecter l’exigence d’acceptabilité sociale qui va de pair avec la rationalité économique selon laquelle les mesures prises doivent présenter un bon rapport coûts/bénéfices. La dimension économique nous rappelle que seul des secteurs économiquement viables seront capables de répondre aux attentes de la société. C’est seulement si ces trois éléments sont respectés que nous seront capables de construire une agriculture et un développement durable. Akceptacja społeczna Integralność środowiska W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C

3 Reforma a rynek wina w Polsce
Podsumowanie Dlaczego reforma? Jak reformować? Jakie skutki? Kiedy? Reforma a rynek wina w Polsce W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C

4 Reformy WPR i WOR wina Wydajność Konkurencyjność Stabilność reforma
Początki (lata 60-te) Kryzys w latach 80-tych Reforma w 1992 r. Agenda 2000 Reforma WPR w latach 2006 r. reforma WOR wina WOR wina Bezpieczeń-stwo żywności Poprawa wydajności Stabilizacja rynku Wspieranie dochodów Nadprodukcja Zwiększające się wydatki Tarcia międzynarodowe Środki strukturalne Zredukowane nadwyżki Środowisko Stabilizacja dochodów Stabilizacja budżetu Pogłębianie procesu reform Konkurencyjność Rozwój obszarów wiejskich projekt reform WOR wina Ukierunkowanie na rynek Obawy konsumentów Dochód rolniczy Rozwój obszarów wiejskich Środowisko W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C

5 Największy producent na świecie Największy konsument na świecie
Największy eksporter na świecie (5,5 miliarda EUR w 2006 r.) Największy importer na świecie  Eksporter netto (3 miliardy EUR) W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C

6 Rynek wina UE-25 i nowych państw członkowskich w 2005/2006 r.
Źródło: DG AGRI C Zapasy = zapasy prywatne W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C

7 Brak równowagi rynku wina (UE-15/ UE-25 od 2004/2005 r.)
W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C Źródło: DG AGRI C Zapasy = zapasy prywatne

8 Spożycie z podziałem na rodzaj wina (UE-15)
Wyzwania rynku wina Spożycie z podziałem na rodzaj wina (UE-15) Źródło: DG AGRI C3 W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C

9 W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C3 04. 07

10 Zakaz importu z Gruzji i Mołdawii
Eksport z refundacją W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C

11 Wyzwania rynku wina Wielkość przywozu i wywozu UE-27 (statystyki w dziedzinie handlu zewnętrznego) Źródło: Comext W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C

12 Ceny win stołowych (czerwonych) oraz niedawne destylacje kryzysowe
Nacisk na ceny Ceny win stołowych (czerwonych) oraz niedawne destylacje kryzysowe Destylacje kryzysowe 2006 r. Destylacje kryzysowe 2005 r. Źródło: Notowania państw członkowskich W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C

13 Nacisk na dochody Dochód rolniczy: sektor wina w porównaniu z wszystkimi sektorami rolnymi ? Źródło: DG AGRI G3 W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C

14 Cele reform Potrzebny jest program obrotu winem, który:
Zwiększy konkurencyjność europejskich producentów wina, ugruntuje renomę gatunkowego wina wytwarzanego w UE jako najlepszego na świecie, odzyska dawne rynki i zdobędzie nowe w UE i na całym świecie. Działa z zachowaniem jasnych, prostych i skutecznych zasad gwarantujących równowagę pomiędzy podażą a popytem. Zachowuje najlepsze tradycje produkcji wina w UE i wmacnia tkankę społeczną i środowiskową wielu obszarów wiejskich W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C

15 Podsumowanie proponowanych zmian
Pierwszy okres: lata Środki utrzymane i/lub wzmocnione Środki uchylone Środki dodane Kwalifikowalność odmian winorośli Prawa sadzenia Karczowanie Składowanie destylatów i alkoholi w magazynach państwowych Koperty krajowe Restrukturyzacja Środki uproszczone Praktyki enologiczne Prywatne składowanie Refundacje wywozowe Rozwój obszarów wiejskich Wymagania w zakresie ochrony środowiska Promocja/Informacje Polityka jakości/ GI Wsparcie dla moszczu gronowego i stosowanie sacharozy Etykietowanie W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C

16 Podsumowanie proponowanych zmian
Drugi okres: od 2014 r. Środki utrzymane i/lub wzmocnione środki uchylone Środki dodane Kwalifikowalność odmian winorośli Prawa sadzenia Karczowanie Prawa sadzenia Karczowanie Koperty krajowe Składowanie destylatów i alkoholi w magazynach państwowych Restrukturyzacja Środki uproszczone Praktyki enologiczne Rozwój obszarów wiejskich Wymagania w zakresie ochrony środowiska Promocja/Informacje Wsparcie dla moszczu gronowego i stosowanie sacharozy Polityka jakości/ GI Etykietowanie Prywatne skladowanie Refundacje wywozowe W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C

17 Działania ukierunkowane
Kwalifikowalność odmian winorośli Większa elastyczność dla producentów Wzmocnienie ochrony środowiska Wszystkie odmiany winorośli kwalifikują się = całkowita swoboda uprawy Producenci mogą uruchomić uprawnienia do płatności jednolitej, które już posiadają, lub mogą je zakupić. Zasada współzależności ma zastosowanie w winnicy W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C

18 Zniesienie praw sadzenia
Działania ukierunkowane Zniesienie praw sadzenia Zmniejszenie ograniczeń produkcji Wzmocnienie konkurencyjności Zakończenie stosowania programu 1/8/2010 r. Przedłużenie do 2013 r. w celu uwzględnienia programu karczowania Ewentualne włączenie przepisów umożliwiających państwom członkowskim utrzymanie zasad dotyczących ograniczania obszarów i produkcji wina posiadającego oznaczenie geograficzne (GI) W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C

19 Działania ukierunkowane
Karczowanie Alternatywa dla najmniej konkurencyjnych producentów Przywrócenie równowagi rynkowej Według uznania producentów (z wyjątkiem ograniczeń wprowadzonych przez państwa członkowskie) Bardziej atrakcyjny poziom Zmniejszenie poziomu nadprogramowego w celu przyspieszenia karczowania Około ha w ciągu 5 lat Obszar będzie się kwalifikować do systemu płatności jednolitej i otrzyma nowe uprawnienie Wymagania w zakresie ochrony środowiska W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C

20 Działania ukierunkowane
Praktyki enologiczne, Jakość i etykietowanie, Promocja/informacja Środki uproszczone i ukierunkowane na konsumenta Odzyskanie i zdobycie udziałów w rynku Jaśniejsze, prostsze i bardziej przejrzyste zasady: Bardziej elastyczne praktyki wytwarzania wina (szybsze przyjmowanie po zatwierdzeniu przez państwa członkowskie w ramach Międzynarodowego Biura Winorośli i Wina (OIV)) Koniec stosowania cukru >> stosowanie tylko moszczu gronowego (bez wsparcia) w ramach ograniczonych limitów (+2% i +1% w strefie C). W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C

21 Uproszczenie etykietowania
Obowiązujące zasady etykietowania Wina stołowe Wina gatunkowe Wina musujące Proponowane zasady etykietowania W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C

22 Jakość i etykietowanie,
Działania ukierunkowane Praktyki enologiczne, Jakość i etykietowanie, Promocja/informacja Uproszczone środki ukierunkowane na konsumenta Odzyskanie i zdobycie udziałów w rynku Wzmocnienie działań promocyjnych poza UE (koperty krajowe) finansowane z przeznaczonego budżetu w wysokości 120 mln EUR/rok Kampanie informacyjne/edukacyjne wewnątrz UE dotyczące win posiadających oznaczenie geograficzne i win jednoszczepowych, rozsądnego spożycia oraz na temat szkodliwości alkoholu (współfinansowanie UE w wysokości 60% w ostatnich dwóch przypadkach). W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C

23 w rozbiciu na państwa członkowskie
Budżet historyczny WOR wina Ogółem 1,3 miliarda EUR/rok - średnio w latach * w rozbiciu na państwa członkowskie z podziałem na środki * dla EUR 10 i przystąpienia RO i BG Źródło: DG AGRI EAGGF W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C

24 Budżet z uwzględnieniem rodzaju środków (% ogółu w latach 2009-2015)
Środki rezydualne (2 %) Budżet WOR wina Budżet płatności bezpośrednich PIERWSZY FILAR Środki na poziomie wspólnoty: Karczowanie (12 %) Podwyższony Pułap krajowy (załączniki VIII i VIIIa do rozp. 1782/2003) (3 %) Budżet wina 1,3 miliarda EUR/rok W odniesieniu do karczowania Koperty krajowe (kryteria objektywne) (62% włączając 9% na promocję) Pomoc oddzielona od produkcji za powierzchnie wykarczowane Przesu-nięcie Środki na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (Regiony produkcji wina) ( 21 %) DRUGI FILAR W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C

25 Ocena wpływu w 4 rozwiązaniach:
Opcja 1: Poprawa status quo Opcja 2: Głęboka reforma WOR Opcja 3: Reforma WPR (oddzielenie dopłat bezpośrednich od produkcji) Opcja 4: Całkowita deregulacja W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C

26 Kalendarz reform 16 lutego 2006 r.: seminarium dotyczące wina
22 czerwca 2006 r.: Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego oraz sprawozdanie z oceny wpływu reform Czerwiec 2006 r./czerwiec 2007 r.: konsultacje 4 lipiec 2007 r.: przyjęcie wniosku legislacyjnego przez Komisję Drugi semestr 2007 r.: negocjacje 2008/2009: zastosowanie W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C

27 Reforma a rynek wina w Polsce
W roku winnym* 2005/2006 Polska importowała 0,7 mln hl wina i w tym 63% z 25 krajów Unii ( hl o wartości 71 mln € ) a 37% z krajów poza UE-25 ( hl o wartości 33,7 mln €). Polska - Ewolucja handlu z UE-25 (x 1000 hl) oraz w mln € w latach *Rok produkcji wina (zwany rokiem winnym) rozpoczyna się 1 sierpnia każdego roku i kończy w dniu 31 lipca roku następnego. Źródło: Comext W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C

28 Reforma a rynek wina w Polsce
Ewolucja polskiego importu z krajów trzecich poza UE-25 (w 1000 hl) i w mln € Źródło: Comext W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C

29 Reforma a rynek wina w Polsce
Ewolucja polskiego importu wina z krajów UE-27 i z krajów poza UE-27 (1000 hl) W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C

30 Reforma a rynek wina w Polsce
Ewolucja przywozu wina z głównych krajów z których Polska sprowadza wino (w 1000 hl) w latach W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C

31 Pozycja Polski na europejskim rynku wina
Polska znajduje się na ósmym miejscu jako importer wsród 27 krajów UE. Główni importerzy wsród krajów UE-27. W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C

32 Pozycja Polski na europejskim rynku wina
Dwa następne wykresy pokazują bilans handlowy Polski w 2006 roku, w porównaniu z innymi krajami UE-27 Handel (extra +intra) unijny w UE-27 , bilans z roku 2006 w (mln hl) Źródło: Comext W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C

33 Pozycja Polski na europejskim rynku wina
Handel (extra +intra) unijny w UE-27 , bilans z roku 2006 w (mln €) Źródło: Comext Według bilansu z 2005/2006 średnia wartość za litr (wszystkie kategorie wina razem wzięte) jest trochę niższa dla wina pochodzącego z krajów nieunijnych: 1,22 €/l niż dla wina pochodzącego z UE €/l. W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C

34 Pozycja Polski na europejskim rynku wina
Konsumpcja wina gronowego w Polsce w litrach na osobę /na rok w porównaniu z innymi krajami UE-27 (głównymi producentami) w 2005/2006. Konsumpcja wina gronowego w Polsce jest znacznie niższa niż w innych krajach europejskich i wynosi około 2 litry na osobę/na rok. Źródło: Comext W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C

35 Pozycja Polski na europejskim rynku wina
Porównanie stawki akcyzy i VAT- u w Polsce i pozostałych krajach UE-25 Wykres 1: Stawka akcyzy na wino wynosi w Polsce 29,75 €/hl Wykres 2: Stawka VAT na wino wynosi w Polsce - 22% Źródło: DG TAXUD W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C

36 Powierzchnia winnic w Polsce
Plantacje winogron w Polsce W 2006 roku odnotowano 266 ha plantacji winogron w Polsce. Znajdują się one głównie w rejonie Zielonej Góry, w Małopolsce, na Lubelszczyźnie i Mazowszu. Powierzchnia plantacji winogron w Polsce w latach Zródło: Eurostat W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C

37 Reforma a rynek wina w Polsce
Polska wchodzi w skład strefy A uprawy winorośli Reforma WOR wina przewiduje zakaz używania cukru Dopuszcza natomiast użycie skoncentrowanego moszczu gronowego pochodzącego ze wspólnoty Zródło: Eurostat W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C

38 Bardziej szczegółowe informacje są dostępne pod adresem:
Dziękujemy W kierunku zrównoważonego europejskiego sektora wina AGRI – C


Pobierz ppt "Reforma wspólnej organizacji rynku wina Projekt rozporządzenia przyjęty przez Komisję, przesłany do Rady i Parlamentu Europejskiego 04/07/2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google