Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MECHANIZM DOPŁAT DO PRYWATNEGO PRZECHOWYWANIA WIEPRZOWINY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MECHANIZM DOPŁAT DO PRYWATNEGO PRZECHOWYWANIA WIEPRZOWINY"— Zapis prezentacji:

1 MECHANIZM DOPŁAT DO PRYWATNEGO PRZECHOWYWANIA WIEPRZOWINY

2 Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny
Mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny uruchamiany jest na wniosek państw członkowskich UE, gdy cena tusz wieprzowych na rynku Wspólnoty, ustalona na podstawie cen notowanych w państwach członkowskich, spadnie poniżej 103% ceny bazowej i istnieje prawdopodobieństwo, że utrzyma się na tym poziomie (Cena bazowa wynosi obecnie 1509,39 €/t)

3 Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny
Komisja Europejska określa m. in. listę produktów oraz minimalną ilość produktów objętych mechanizmem, okres ich przechowywania oraz wysokość zabezpieczenia Stawki dopłat mogą być ustalone z góry przez Komisję Europejską lub w drodze przetargu

4 Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny
Złożenie oferty/ wniosku + zabezpieczenie Przedsiębiorcy Ustalenie dopłaty Komisja Europejska Zawarcie umów Agencja Rynku Rolnego

5 Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny
Wprowadzanie do chłodni Inf. o wprowadzeniu do chłodni Przemieszczanie Inf. o przemieszczaniu Zakończenie wprowadzania Inf. o całkowitym wprowadzeniu Przechowywanie Inf. o wycofaniu z mechanizmu Wycofanie z mechanizmu

6 Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny
Pierwszym dniem przechowywania jest dzień następujący po dniu, w którym zakończono wprowadzanie do chłodni całkowitej ilości wieprzowiny objętej umową Przechowywanie wieprzowiny kończy się w terminie określonym w umowie, wycofanie jej z mechanizmu dopłat może nastąpić następnego dnia po ostatnim dniu przechowywania

7 Kontrola wprowadzenia
Partia wprowadzona do chłodni powinna: pochodzić z jednej ubojni/ zakładu rozbioru zostać wprowadzona w ciągu jednego dnia obejmować ilość nie mniejszą niż 5 ton być oznaczona kolejnym numerem porządkowym w ramach umowy temperatura wprowadzanej wieprzowiny nie może być wyższa niż +7ºC i nie niższa niż 0ºC

8 Kontrola całkowitego wprowadzenia
Zakres kontroli całkowitego wprowadzenia: stwierdzenie, że wprowadzone partie wieprzowiny znajdują się w chłodni kontrola dokumentacji znajdującej się w chłodni sprawdzenie właściwego oznakowania opakowań i palet

9 Kontrola wyrywkowa Kontrola wyrywkowa obejmuje sprawdzenie fizycznej obecności wieprzowiny w chłodni oraz prowadzonej przez chłodnię dokumentacji Kontrola fizyczna dotyczyć powinna co najmniej 5% ilości wieprzowiny wprowadzonej w ramach umowy W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kontrola musi zostać rozszerzona na całą umowną ilość

10 Kontrola wycofania z mechanizmu
Wycofanie z mechanizmu może nastąpić: następnego dnia po upływie umownego okresu przechowywania po upływie dwumiesięcznego okresu przechowywanie z przeznaczeniem na wywóz

11 Kontrola wycofania z mechanizmu
Wycofanie z mechanizmu następuje wprowadzonymi do chłodni partiami Dla każdej wycofanej partii chłodnia wystawia: - dokument wydania mięsa z chłodni (WZ) lub - dokument przesunięcia międzymagazynowego (MM)

12 Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny
Ostatnim dniem przechowywania dla każdej partii wycofanej z mechanizmu jest dzień poprzedzający dzień wydania z chłodni lub dzień poprzedzający dzień akceptacji zgłoszenia wywozowego

13 Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny
Za należyte wykonanie umowy uznaje się wprowadzenie do chłodni w ciągu 28 dni od daty zawarcia umowy co najmniej 90% umownej ilości wieprzowiny oraz przechowywanie jej przez okres określony umową (w tym przypadku wysokość kwoty dopłaty zostaje wyliczona proporcjonalnie do ilości wprowadzonej i przechowywanej wieprzowiny)

14 Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny
Jeżeli ilość wieprzowiny faktycznie przechowywanej w umownym okresie: jest mniejsza niż 90%, lecz nie mniejsza niż 80% ilości objętej umową – kwota dopłaty do ilości faktycznie przechowywanej zostanie zmniejszona o 50%, a kwota zabezpieczenia ulegnie proporcjonalnemu przejęciu w kwocie równej różnicy miedzy ilością wieprzowiny objętej umową, a ilością faktycznie przechowywaną jest mniejsza niż 80% - dopłata nie zostanie wypłacona, a zabezpieczenie w całości ulegnie przepadkowi

15 Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny
Przekroczenie 28 dniowego terminu wprowadzenia wieprzowiny do chłodni o więcej niż 10 dni – dopłata nie zostanie wypłacona i cała kwota zabezpieczenia ulega przepadkowi Wycofanie wieprzowiny przed zakończeniem umownego okresu przechowywania – każdy dzień nie przestrzegania umownego okresu przechowywania pociąga za sobą 10% przepadek dopłaty

16 Mechanizmy dopłat do prywatnego przechowywania i refundacje wywozowe
możliwość połączenia: dopłat do prywatnego przechowywania z refundacjami wywozowymi Przedsiębiorcy do wywiezionych poza obszar celny UE produktów w ramach mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania (po 2 miesięcznym lub po zakończeniu okresu przechowywania), mogą ubiegać się o refundacje wywozowe

17 Mechanizmy dopłat do prywatnego przechowywania i refundacje wywozowe
W celu uzyskania refundacji wywozowych przedsiębiorcy muszą złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na wywóz oraz spełnić wymagania wynikające z regulacji handlu zagranicznego


Pobierz ppt "MECHANIZM DOPŁAT DO PRYWATNEGO PRZECHOWYWANIA WIEPRZOWINY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google