Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Radomir Matczak Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Radomir Matczak Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego"— Zapis prezentacji:

1 Radomir Matczak Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Wpływ funduszy UE na zróżnicowania wewnątrzregionalne w województwie pomorskim Radomir Matczak Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Europejska polityka spójności jako czynnik wzrostu i wyrównywania różnic rozwojowych Warszawa, lipca 2008 r.

2 Dystans regionu do UE maleje…
Pomorskie po przystąpieniu do UE: wartość PKB na mieszkańca wzrosła do 50,4% średniej UE wydajność pracy wzrosła do 65,1% średniej UE stopa zatrudnienia wzrosła do 53,2% poziom eksportu wzrósł o 36%

3 … zwłaszcza w kontekście celów Strategii Lizbońskiej
…lecz wciąż pozostaje wyraźny… … zwłaszcza w kontekście celów Strategii Lizbońskiej

4 Województwo pomorskie w relacji do Polski 1999-2007
Wskaźnik Pomorskie (Polska = 100) Pierwszy dostępny 2004 Ostatni dostępny PKB per capita (1999, 2004, 2005) 101,3 97,5 98,2 Stopa bezrobocia (1999, 2004, 2007) 105,3 112,6 95,6 Podmioty gospodarcze per capita (1999, 2004, 2007) 107,4 108,5 108,9 Nakłady inwestycyjne firm na pracującego (2002, 2004, 2006) 90,2 94,4 91,2

5 Województwo pomorskie poziom NUTS 3
wg podziału obowiązującego do r.

6 Zróżnicowanie na poziomie NUTS 3
Województwo pomorskie zróżnicowania wewnętrzne Wskaźnik Zróżnicowanie na poziomie NUTS 3 Pierwszy dostępny 2004 Ostatni dostępny PKB per capita (1999, 2004, 2005) 2,14 1,97 2,05 Stopa bezrobocia (1999, 2004, 2007) 4,72 2,82 5,41 Podmioty gospodarcze per capita (1999, 2004, 2007) 1,54 1,52 Nakłady inwestycyjne firm na pracującego (2002, 2004, 2006) 1,98 1,92 2,03

7 Publiczne wydatki rozwojowe w latach 2005-2007
zróżnicowanie: 2,8 łącznie blisko 10,5 mld zł ponad przedsięwzięć duże dysproporcje wsparcia per capita Źródło: Raport z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego

8 Źródła finansowania rozwoju
Źródło Wartość (w tys. zł) Udział % Środki publiczne zagraniczne (głównie UE) 46,4% Środki publiczne krajowe Środki regionalne 6,0% Środki centralne 33,1% Środki własne gmin i powiatów 14,5% Ogółem 100,0% Wydatki wpisujące się w realizację Strategii Lizbońskiej to 54% zidentyfikowanych środków rozwojowych

9 Udział samorządu województwa w finansowaniu rozwoju regionu
Wydatki związane z realizacją Strategii wartość (w tys. zł) % wydatków finansowy 4,5% decyzyjny 14,4%

10 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Źródło: Raport z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego

11 Sektorowe Programy Operacyjne +FS (z wyjątkiem „Rolnego” i „Rybnego”)
Źródło: Raport z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego

12 SPO „Rolny” i „Rybny” Źródło: Raport z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego

13 Środki UE ogółem zróżnicowanie: 3,7
Źródło: Raport z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego

14 Spostrzeżenia końcowe
Polityka spójności UE w województwie pomorskim: wpływa na ukierunkowanie znacznej części publicznych wydatków rozwojowych koncentruje się na biegunie rozwojowym (obszar metropolitalny) jest determinowana głównie przez administrację rządową nie stała się dotąd istotnym czynnikiem zwiększającym / redukującym zróżnicowania wewnątrzregionalne nie stała się dotąd istotnym czynnikiem dynamizacji rozwoju regionu oraz poprawy jego pozycji konkurencyjnej względem innych regionów ma ważne znaczenie dla poprawy jakości funkcjonowania administracji publicznej oraz skuteczności zarządzania środkami publicznymi najczęściej mocno kojarzy się z podnoszeniem jakości życia Udział sektora prywatnego w finansowaniu rozwoju regionu jest wyraźny, choć trudny do oszacowania (środki UE nie są katalizatorem)

15 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Radomir Matczak Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google