Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sposób składania wniosków do działania 9.3 RPO WP 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sposób składania wniosków do działania 9.3 RPO WP 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów."— Zapis prezentacji:

1 Sposób składania wniosków do działania 9.3 RPO WP 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 86 50; fax: (058) 326 86 73 e-mail: dprow@woj-pomorskie.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

2 HARMONOGRAM KONKURSÓW Dnia 17 września 2009 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę określającą harmonogram ogłaszania konkursów harmonogram ogłaszania konkursów w 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Wnioski o dofinansowanie w ramach działania 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego należy składać w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie.

3 HARMONOGRAM KONKURSÓW Nazwa subregionuTermin naboru wniosków Subregion Słupski 03.2009 – 06.2009 09.2010 – 10.2010 03.2012 – 04.2012 Subregion Południowy 03.2009 – 06.2009 09.2010 – 10.2010 03.2012 – 04.2012 Subregion Metropolitalny 12.10.2009 – 16.11.2009 03.2011 – 04.2011 09.2012 – 10.2012 Subregion Nadwiślański 12.10.2009 – 16.11.2009 03.2011 – 04.2011 09.2012 – 10.2012

4 WNIOSEK FORMULARZ Generator Wniosków RPO WP ( > Generator Wniosków RPO WP ) +ZAŁĄCZNIKI= TECHNICZNE ASPEKTY SKŁADANIA WNIOSKU WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

5 FORMA SKŁADANIA WNIOSKU TECHNICZNE ASPEKTY SKŁADANIA WNIOSKU WNIOSEK ( język polski ) WYDRUK FORMA ELEKTRONICZNA ZGODNOŚĆ SUM KONTROLNYCH 1 egzemplarz ( płyta CD lub DVD ) Formularz w formacie xml i pdf Załączniki w formacie pdf, jpg lub xls 2 egzemplarze ( pierwszy + drugi egzemplarz )

6 Każdy odrębny dokument powinien stanowić jeden plik w wersji elektronicznej (nie należy skanować poszczególnych stron dokumentów i zamieszczać ich w odrębnych plikach). Uwaga: Każda zmiana w formularzu wniosku o dofinansowanie projektu w Generatorze Wniosków RPO WP powoduje zmianę sumy kontrolnej wniosku i konieczność ponownego jego wydruku.

7 GMINA wójt / burmistrz / prezydent / osoba pisemnie upoważniona + skarbnik/osoba pisemnie upoważniona. POWIAT starosta / osoba pisemnie upoważniona + członek zarządu powiatu + skarbnik/osoba pisemnie upoważniona WOJEWÓDZTWO marszałek / osoba pisemnie upoważniona + członek zarządu województwa + skarbnik / osoba pisemnie upoważniona INNE PODMIOTY osoba wymieniona do reprezentacji w aktach powołujących / osoba pisemnie upoważniona FORMA SKŁADANIA WNIOSKU: PIERWSZY EGZEMPLARZ WNIOSKU TECHNICZNE ASPEKTY SKŁADANIA WNIOSKU Upoważnienie jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku! PODPIS + IMIENNA PIECZĄTKA OSOBY PODPISUJĄCEJ PIERWSZY EGZEMPLARZ WNIOSKU PODPIS + IMIENNA PIECZĄTKA OSOBY PODPISUJĄCEJ PIERWSZY EGZEMPLARZ WNIOSKU Ostatnia strona formularza:

8 FORMA SKŁADANIA WNIOSKU: DRUGI EGZEMPLARZ WNIOSKU TECHNICZNE ASPEKTY SKŁADANIA WNIOSKU DRUGI EGZEMPLARZ WNIOSKU POWINIEN BYĆ OPATRZONY KLAUZULĄ: DRUGI EGZEMPLARZ – ORYGINAŁ lub DRUGI EGZEMPLARZ – KOPIA Pierwsza strona DRUGIEGO EGZEMPLARZA – KOPII: PIECZĄTKA za zgodność z oryginałem + DOPISEKod strony 1 do xx (ostatniej) + PODPIS I IMIENNA PIECZĄTKA OSOBY PODPIS I IMIENNA PIECZĄTKA OSOBY PODPISUJĄCEJ PIERWSZY EGZEMPLARZ WNIOSKU + DOPISEK DRUGI EGZEMPLARZ - KOPIA

9 FORMA SKŁADANIA WNIOSKU: ZAŁĄCZNIKI TECHNICZNE ASPEKTY SKŁADANIA WNIOSKU Załączniki: ponumerowane zgodnie z Listą załączników zamieszczoną we wniosku (np. Załącznik nr 2 Dokumenty dotyczące postępowania OOŚ, itd.) Jeśli załącznik ma więcej niż jedną stronę: zszyć lub zbindować oraz ponumerować strony.

10 FORMA SKŁADANIA WNIOSKU: ZAŁĄCZNIKI TECHNICZNE ASPEKTY SKŁADANIA WNIOSKU PODPIS PODPIS+ IMIENNA PIECZĄTKA OSOBY PODPISUJĄCEJ ORYGINAŁ WNIOSKU + W PRZYPADKU DRUGIEGO EGZEMPLARZA DOPISEK DRUGI EGZEMPLARZ - ORYGINAŁ Pierwsza strona każdego załącznika będącego oryginałem:

11 PIECZĄTKA za zgodność z oryginałem + DOPISEKod strony 1 do xx (ostatniej) + PODPIS I IMIENNA PIECZĄTKA OSOBY PODPISUJĄCEJ PIERWSZY EGZEMPLARZ WNIOSKU PODPIS I IMIENNA PIECZĄTKA OSOBY PODPISUJĄCEJ PIERWSZY EGZEMPLARZ WNIOSKU+ W PRZYPADKU DRUGIEGO EGZEMPLARZADOPISEK W PRZYPADKU DRUGIEGO EGZEMPLARZA DOPISEK DRUGI EGZEMPLARZ - KOPIADRUGI EGZEMPLARZ - KOPIA FORMA SKŁADANIA WNIOSKU: ZAŁĄCZNIKI TECHNICZNE ASPEKTY SKŁADANIA WNIOSKU Pierwsza strona każdego załącznika będącego kopią:

12 FORMA SKŁADANIA WNIOSKU: KOMPLET DOKUMENTÓW TECHNICZNE ASPEKTY SKŁADANIA WNIOSKU PIERWSZY EGZEMPLARZ WNIOSKU (FORMULARZ + ZAŁĄCZNIKI) DRUGI EGZEMPLARZ WNIOSKU (FORMULARZ + ZAŁĄCZNIKI)

13 SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU TECHNICZNE ASPEKTY SKŁADANIA WNIOSKU Składanie wniosku: osobiście przez przedstawiciela wnioskodawcy lub przez posłańca przesłanie listem poleconym przesłanie przesyłką kurierską W zaklejonej kopercie lub innym zamkniętym opakowaniu (bez względu na sposób złożenia)!

14 SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU: WZÓR KOPERTY TECHNICZNE ASPEKTY SKŁADANIA WNIOSKU

15 ORYGINAŁ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ORAZ DRUGI EGZEMPLARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WRAZ Z KOPIAMI ZAŁĄCZNIKÓW POWINNY BYĆ UMIESZCZONE W OSOBNYCH SEGREGATORACH Z NAPISEM ODPOWIEDNIO ORYGINAŁ I DRUGI EGZEMPLARZ. POSZCZEGÓLNE DOKUMENTY POWINNY BYĆ ODDZIELONE OD SIEBIE W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY ICH IDENTYFIKACJĘ, NP. POJEDYNCZĄ CZYSTĄ KARTKĄ LUB ZAKŁADKĄ Z ZAPISANYM NUMEREM ZAŁĄCZNIKA.

16 MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU TECHNICZNE ASPEKTY SKŁADANIA WNIOSKU Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2 80-819 Gdańsk w godzinach 8.00 – 15.00 (pokój nr 300A – sekretariat) Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 16.11.2009 r. o godz. 15.00

17 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU (ogłoszenie o naborze) TECHNICZNE ASPEKTY SKŁADANIA WNIOSKU DATA WPŁYWU WNIOSKU = DATA DOSTARCZENIA lub WPŁYNIĘCIA WNIOSKU do DPROW

18 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk, tel. (058) 326 86 50; fax: (058) 326 86 73 e-mail: dprow@woj-pomorskie.pl Dziękuję za uwagę Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO


Pobierz ppt "Sposób składania wniosków do działania 9.3 RPO WP 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Departament Programów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google