Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

L OKALNA G RUPA R YBACKA R YBACKA B RAĆ M IERZEI L OKALNA G RUPA R YBACKA R YBACKA B RAĆ M IERZEI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "L OKALNA G RUPA R YBACKA R YBACKA B RAĆ M IERZEI L OKALNA G RUPA R YBACKA R YBACKA B RAĆ M IERZEI."— Zapis prezentacji:

1 L OKALNA G RUPA R YBACKA R YBACKA B RAĆ M IERZEI L OKALNA G RUPA R YBACKA R YBACKA B RAĆ M IERZEI

2 OBSZAR DZIAŁANIA:

3 Gmina Liczba mieszkańców (osoby) Cedry Wielkie6 372 Krynica Morska1 339 Nowy Dwór Gdański17 965 Ostaszewo3 210 Pruszcz Gdański18 592 Stegna9 696 Sztutowo3 568 RAZEM60 742

4 KILKA SŁÓW O ORGANIZACJI: 114 CZŁONKÓW 7 GMIN ORGANIZACJE POZARZADOWE LICZBA RYBAKÓW PRZELICZENIOWYCH 118,81 CEL DZIAŁANIA DZIAŁANIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZOWJU OBSZARÓW ZALEŻNYCH OD RYBACTWA REALIZACJA CELU NASTĄPI POPRZEZ UDZIELNIE WSPARCIA FINANSOWEGO NA REALIZACJIĘ PROJEKTÓW W RAMACH LSROR

5 BUDŻET Rodzaj operacji Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w tym: Środek 4.2 Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej Razem oś priorytetowa 4 "Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa" Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiejm zwanej dalej "LGR", oraz nabywanie umiejętności i aktywizacja lokalnych społeczności 1 2345678 2010-2011 9 590 680,403 500 000,00 5 000 000,001 081 987,47811 490,6023 484 158,47 2012-2013 0,001 500 000,00 3 000 000,001 081 987,47811 490,607 893 478,07 2014-2015 0,00 1 081 987,470,001 081 987,47 Razem 9 590 680,405 000 000,00 8 000 000,003 245 962,401 622 981,2032 459 624,00

6 KIEDY NABORY WNIOSKÓW Lp. Środek 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w tym: 201020112012 kwartały I - IIIII - IVI - IIIII - IVI - IIIII - IV 1 Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa XX 2 Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem X X 3 Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa X X 4 Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na 5obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej XXX

7 KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE KAŻDY MIESZKANIEC OBSZARU

8 NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE ROZPORZNDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetowa 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawarta w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 20072013 Dz. U nr 177 z 2009 roku poz. 1371

9 GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI: www.rybackabrac.pl www.mninrol.gov.pl www.dprow.woj-pomorskie.pl www.rybactwo.info Pytania: biuro@rybackabrac.pl


Pobierz ppt "L OKALNA G RUPA R YBACKA R YBACKA B RAĆ M IERZEI L OKALNA G RUPA R YBACKA R YBACKA B RAĆ M IERZEI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google