Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LGR Kaszuby.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LGR Kaszuby."— Zapis prezentacji:

1 LGR Kaszuby

2 Informacje 85,4% powierzchni powiatu kartuskiego i 5,2 % całej powierzchni województwa pomorskiego. Wody powierzchniowe zajmują 4,81 % obszaru LGR. mieszkańców. Obszar unikalny przyrodniczo i atrakcyjny turystycznie.

3 WIZJA STRATEGICZNA LSROR
Dokąd zmierzamy? WIZJA STRATEGICZNA LSROR Zwiększenie spójności społecznej i ekonomicznej obszaru LGR Kaszuby, przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju, a poprzez to poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska. CEL OGÓLNY NR 1 Zatrzymanie procesu degradacji ekosystemu wód oraz obszaru ich bezpośredniej zlewni. CEL OGÓLNY NR 2 Zachowanie rybackiego charakteru obszaru LGR Kaszuby. CEL OGÓLNY NR 3 Zrównoważony rozwój obszaru LGR Kaszuby oraz poprawa jakości życia i środowiska.

4 Cel 1 Środowisko CEL OGÓLNY NR 1
Zatrzymanie procesu degradacji ekosystemu wód oraz obszaru ich bezpośredniej zlewni. CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1 Ograniczenie procesu zanieczyszczenia wód oraz ograniczenie ilości odpadów na obszarze bezpośredniej zlewni. CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2 Stworzenie systemu monitoringu ekosystemu wód oraz obszaru ich bezpośredniej zlewni oraz wzrost świadomości ekologicznej w aspekcie ochrony ekosystemu wód oraz obszaru ich bezpośredniej zlewni wśród mieszkańców, środowisk opiniotwórczych oraz turystów.

5 Cel 2 „Rybackość” CEL OGÓLNY NR 2
Zachowanie rybackiego charakteru obszaru LGR Kaszuby. CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1 Promocja obszaru objętego LSROR. CEL SZCZEGÓŁOWY 2.2 Ochrona kaszubskiej tradycji rybackiej oraz dziedzictwa kulturowego Kaszubów. CEL SZCZEGÓŁOWY 2.3 Zachowanie rybackości obszaru LGR poprzez dywersyfikację źródeł dochodów i zatrudnienia dla osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem. CEL SZCZEGÓŁOWY 2.4 Rozwój potencjału LGR Kaszuby.

6 Cel 3 Rozwój zrównoważony
CEL OGÓLNY 3 Zrównoważony rozwój obszaru LGR Kaszuby oraz poprawa jakości życia i środowiska. CEL SZCZEGÓŁOWY 3.1 Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości życia mieszkańców LGR, w szczególności na obszarach zależnych od rybactwa. CEL SZCZEGÓŁOWY 3.2 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGR poprzez rozwój malej infrastruktury turystycznej. CEL SZCZEGÓŁOWY 3.3 Rozwój sektora usług na rzecz społeczności LGR, w szczególności obszarach zależnych od rybactwa.

7 Kryteria wyboru operacji
Kryteria zapewniają dostęp do dofinansowania osób związanych z rybactwem. Kryteria preferują operacje, które mają duże znaczenie dla rozwoju sektora rybackiego lub ograniczenia zjawiska zaniku tego sektora na obszarze objętym LSROR. Kryteria bezpośrednio wynikają z wyników analizy SWOT. Kryteria mają charakter mierzalny. Kryteria zapewniają pozytywny wpływ realizowanych operacji na ochronę środowiska. Kryteria preferują operacje innowacyjne.

8 LSROR i LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

9 Kontakt Adres:  Lokalna Grupa Rybacka KASZUBY Wieżyca Szymbark Telefon:


Pobierz ppt "LGR Kaszuby."

Podobne prezentacje


Reklamy Google