Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawdzian w szóstej klasie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawdzian w szóstej klasie"— Zapis prezentacji:

1 Sprawdzian w szóstej klasie
Co uczeń wiedzieć powinien

2 W dniu sprawdzianu wstań o odpowiedniej porze zjedz śniadanie
pamiętaj o stroju galowym zabierz ze sobą legitymację szkolną

3                                                                                                                                                           Przyjdź na sprawdzian o godzinie wyznaczonej przez dyrektora szkoły i sprawdź, w której sali będziesz pisał.

4 Na sprawdzian weź ze sobą przybory do pisania i rysowania;
pióro lub długopis z czarnym tuszem ołówek przeznaczony tylko do rysowania gumkę linijkę ekierkę cyrkiel kątomierz

5 Na sprawdzianie nie wolno korzystać z kalkulatora.
Jeśli masz przy sobie telefon komórkowy lub inne tego typu urządzenie, wyłącz je.

6 O wyznaczonej godzinie na polecenie nauczyciela
wejdź do sali zajmij wyznaczone miejsce

7 Sprawdzian rozpoczyna się od rozdania zestawów egzaminacyjnych punktualnie o godzinie ustalonej przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

8 Po otrzymaniu zestawu :
zapoznaj się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego; w razie wątpliwości możesz poprosić o wyjaśnienie

9 sprawdź czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny
czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane braki natychmiast zgłoś

10 Zapisz swój trzyznakowy kod i numer PESEL
w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego

11 Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje
Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych. Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy, w miejscu widocznym dla każdego zdającego, czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań.

12 Uczeń rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem ( tylko rysunki można wykonać ołówkiem )

13 Uczeń zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi.
Osoby z dostosowaniem do sprawdzianu nie przenoszą odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

14 Pamiętaj żeby w czasie trwania sprawdzianu pracować samodzielnie i nie zakłócać przebiegu sprawdzianu nie opuszczaj sali egzaminacyjnej nie opuszczaj miejsca wyznaczonego w sali w żadnej formie nie porozumiewaj się z innymi zdającymi nie wypowiadaj uwag i komentarzy nie zadawaj żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych nie korzystaj z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych

15 W przypadku: stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej. zakłócanie przez ucznia prawidłowego przebiegu sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom. Dyrektor szkoły przerywa sprawdzian danego ucznia unieważnia mu sprawdzian i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia sprawdzianu.

16 Uczeń, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem,
zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki i zamyka swój zestaw egzaminacyjny przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza poprawność kodowania i kompletność materiałów i odbiera pracę

17 Jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem przed odebraniem zestawu egzaminacyjnego przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca przeniesienie odpowiedzi na kartę ( nie dotyczy osób z dostosowaniem do sprawdzianu) Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pozostałym piszącym

18 Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań uczniowie kończą pracę z zestawem zadań i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego.


Pobierz ppt "Sprawdzian w szóstej klasie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google