Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ"— Zapis prezentacji:

1 W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ
POLITECHNIKA ŁÓDZKA CENTRA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII ORAZ CENTRA DOSKONAŁOŚCI W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ

2 POLITECHNIKA ŁÓDZKA CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII jest konsorcjum naukowym, stanowiącym grupę jednostek naukowych lub przedsiębiorców albo jednostek naukowych i przedsiębiorców, podejmującą na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie, obejmujące badania naukowe lub prace rozwojowe, a w razie potrzeby także działalność innowacyjną z wykorzystaniem wyników tych badań lub prac. CZT prowadzi działalność o charakterze interdyscyplinarnym służącą opracowaniu, wdrażaniu i komercjalizacji nowych technologii związanych z dziedzinami nauki uznanymi za szczególnie ważne dla gospodarki w założeniach polityki naukowej i innowacyjnej państwa.

3 POLITECHNIKA ŁÓDZKA CENTRUM DOSKONAŁOŚCI – jednostka naukowa lub jego część wyodrębniona organizacyjnie, prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe we współpracy międzynarodowej, w szczególności w ramach programów Unii Europejskiej, w celu rozwoju nauki w dziedzinach uznanych za szczególnie ważne dla gospodarki w założeniach polityki naukowej państwa. Za Centra Doskonałości uznaje się jednostki wyselekcjonowane, reprezentujące najwyższy poziom naukowy i techniczny, skupiające zespoły naukowców o wybitnych osiągnięciach badawczych, a także posiadające odpowiednie zaplecze techniczne. Programem CD jest utworzenie swego rodzaju „laboratoriów ” aktywnie współpracujących z przemysłem lub innymi użytkownikami rezultatów badań.

4 POLITECHNIKA ŁÓDZKA Zarówno Centra Doskonałości jak i Centra Zaawansowanych Technologii posiadają status Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. Mogą zatem ubiegać się o współfinansowanie projektów celowych i inwestycyjnych takich jak budowa, modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów. Dofinansowanie to może odbywać się ze środków funduszy strukturalnych, w ramach Programów Unii Europejskiej. Ta nowoczesna infrastruktura ma być tworzona na „zlecenie” przedsiębiorstw, które potrzebują konkretnych, bardzo innowacyjnych rozwiązań.

5 POLITECHNIKA ŁÓDZKA Politechnika Łódzka jest koordynatorem w dwóch Centrach Zaawansowanych Technologii. Są to: Centrum Zaawansowanych Technologii „BioTechMed” Centrum Zaawansowanych Technologii „ProHumanoTex” Natomiast uczestniczy w działaniach czterech niżej wymienionych Centrów. Te centra to: Centrum Zaawansowanych Technologii „AgroTech” Centrum Zaawansowanych Technologii „RIMAMI - Inteligentne środowiska dla kontroli ryzyka, sterowania i diagnostyki w przedsiębiorstwach przyszłości” Centrum Zaawansowanych Technologii „AERONET – Dolina Lotnicza” Centrum Zaawansowanych Technologii „Nauka dla Gospodarki” Centrum Zaawansowanych Technologii Superkomputerowo - Sieciowe

6 POLITECHNIKA ŁÓDZKA Centra Doskonałości w których uczestniczy Politechnika Łódzka to: Centrum Doskonałości „NANODIAM” działające w ramach programu Unii Europejskiej oraz pozostałe cztery centra, wybrane w wyniku rozstrzygniętego konkursu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, a mianowicie: Centrum Doskonałości „Biotechnologia Przemysłowa” Centrum Doskonałości „Technologie laserowe i biomateriały w medycynie” Centrum Doskonałości „MED TEX” Centrum Doskonałości Wydziału Elektroniki i Elektrotechniki

7 POLITECHNIKA ŁÓDZKA Centrum Zaawansowanych Technologii
Centra Zaawansowanych Technologii prowadzą działalność o charakterze interdyscyplinarnym, której celem jest opracowanie, wdrażanie i komercjalizacja nowych technologii związanych z dziedzinami nauki uznanymi za szczególnie ważne dla gospodarki. CZT pozwolą na transfer najnowszych technologii pomiędzy sferą badawczo- rozwojową i przedsiębiorstwami. Wpłynie to na podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firm działających na terenie naszego kraju. W Centrach powstają technologie przyszłości.   

8 POLITECHNIKA ŁÓDZKA Centrum Zaawansowanych Technologii
W Centrum BioTechMed powstają technologie, produkty i usługi z zakresu biotechnologii i medycyny. Pracuje się nad nowymi lekami, szczepionkami, kosmetykami oraz urządzeniami do diagnostyki. W skład Konsorcjum BioTechMed wchodzi poza Politechniką Łódzką 6 jednostek naukowych oraz 9 przedsiębiorstw. Natomiast w Centrum ProHumanoTex opracowuje się i wdraża wysoko zaawansowane technologie wytwarzania nowoczesnych tekstyliów przyjaznych dla człowieka. Są to tekstylia chroniące przed czynnikami chemicznymi, biologicznymi, fizycznymi. Opracowane technologie przeznaczone będą do produkcji: odzieży powszechnego użytku, w tym dla osób niepełnosprawnych i odzieży ochronnej. W skład Konsorcjum CZT Tekstyliów Przyjaznych dla człowieka ProHumanoTex wchodzi poza PŁ 9 jednostek naukowych oraz 7 firm.

9 POLITECHNIKA ŁÓDZKA Centra Doskonałości:
Centra Doskonałości tworzą swego rodzaju „laboratoria” współpracujące z przemysłem. Są to jednostki prowadzące badania naukowe we współpracy międzynarodowej, reprezentujące najwyższy poziom naukowy i techniczny.

10 POLITECHNIKA ŁÓDZKA Centra Doskonałości:
Głównym celem Centrum Doskonałości MED TEX jest rozwój technologii tekstyliów chroniących zdrowie osób poddanych leczeniu, będących w trakcie rehabilitacji, osób niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych. W Centrum Doskonałości Biotechnologia Przemysłowa realizowane są specjalistyczne badania dla potrzeb produkcji leków, kosmetyków, przemysłu spożywczego i ochrony środowiska. Natomiast Centrum Doskonałości Technologie laserowe i biomateriały w medycynie potwierdza realizowane od lat w uczelni prace związane z medycyną. W Centrum tym specjalistyczne techniki laserowe są wykorzystywane do celów terapeutycznych i leczniczych. Centrum to ma już swój dorobek w tym zakresie, m.in. został opracowany opatrunek hydrożelowy stosowany w leczeniu poparzeń, odleżyn i trudno gojących się ran. Technologia ta została już wdrożona, a opatrunki są produkowane przez polska firmę i stosowane w lecznictwie. Kolejnym sukcesem Centrum jest urządzenie do rehabilitacji chorych ze stwardnieniem rozsianym oparte na zastosowaniach światła laserowego emitowanego przez półprzewodnikowe lasery helowo- neonowe.

11 POLITECHNIKA ŁÓDZKA Centrum Doskonałości „NANODIAM”
Centrum Doskonałości „NANODIAM” otrzymało swój status w ramach VI Programu Ramowego Unii Europejskiej. Głównym celem tego Centrum jest tworzenie nowych technologii dla zastosowań medycznych - poszukiwanie i wytwarzanie powierzchni węglowych o kontrolowanej bioaktywności.


Pobierz ppt "W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google