Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersytet Rzeszowski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersytet Rzeszowski"— Zapis prezentacji:

1 Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno- Przyrodniczej UNIWERSYTET RZESZOWSKI

2 Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno- Przyrodniczej Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Wartość projektu: ok. 135,3 mln zł Dofinansowanie : ok. 115 mln zł Realizacja:

3 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej
Cele projektu: Stworzenie infrastruktury B+R, Prowadzenie badań w zakresie: technologii i inżynierii wytwarzania materiałów dla przemysłu, spektroskopii materiałów oraz robotyki informatyki i matematyki stosowanej, prognoz finansowych, gospodarczych i społecznych. Założone wskaźniki: Powierzchnia użytkowa – ok. 16 tys.m2 Aparatura badawcza mln zł Laboratoria specjalistyczne - 15

4 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej
1. Laboratorium Technologii Materiałów dla Przemysłu 1.1 Pracownia Technologii Pokryć Ochronnych 1.2 Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Preparatoryki 1.3 Pracownia Modyfikacji Materiałów Wiązkami Wysokoenergetycznymi 1.4 Pracownia Defektoskopii i Diagnostyki Materiałów 1.5 Pracownia Badania Materiałów Laserowych (wzrost kryształów - metoda Czochralskiego) 1.6 Pracownia Materiałoznawstwa 1.7 Pracownia Technik Laserowych

5 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej
2. Laboratorium Inżynierii Wytwarzania 2.1 Pracownia Obróbki Skrawaniem i CNC 2.2 Pracownia Komputerowego Wspomagania Procesów Wytwarzania 2.3 Pracownia Odlewnictwa i Spawalnictwa 2.4 Pracownia Metrologii Mechanicznej 2.5 Pracownia Badań Właściwości Materii i Wyrobów 2.6 Pracownia Modelowania Pól Cieplnych i Naprężeniowych

6 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej
3. Laboratorium Spektroskopii Materiałów 3.1 Pracownia Spektroskopii w Dalekiej Podczerwieni 3.2 Pracownia Spektroskopii Molekularnej 3.3 Pracownia Monitoringu i Detekcji Materiałów Radioaktywnych 3.4 Pracownia Fizyko-Chemii i Modelowania Molekularnego

7 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej
 4. Laboratorium Sterowania Układów Mechanicznych i Elektrycznych 4.1. Pracownia Mechatroniki i Automatyki 4.2. Pracownia Fotoniki i Metrologii Elektrycznej 4.3 Pracownia Programowania Układów Mikroprocesorowych 4.4 Pracownia Elektrotechniki i Napędów Elektrycznych 4.5 Pracownia Elektroniki

8 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej
5. Laboratorium Badań i Kontroli Środowiska 5.1. Pracownia Badań Składu Gleby, Wody i Powietrza 5.2. Pracownia Monitoringu Promieniowania Elektromagnetycznego 5.3. Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii 5.4. Pracownia Akustycznych Metod Badania Środowiska 5.5. Pracownia Astrofizycznego Monitoringu Środowiska 5.6. Pracownia Metrologii i Współczesnych Systemów Akwizycji Danych

9 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej
6. Laboratorium Prognoz, Badań Systemowych i Strukturalnych 6.1. Pracownia Teorii Sieci Złożonych 6.2. Pracownia Dynamiki Procesów Ekonomicznych i Społecznych 6.3. Pracownia Badań Struktury Materii 6.4. Pracownia Symetrii i Oddziaływań Efektywnych 6.5. Pracownia Niskowymiarowych Zagadnień Strukturalnych 6.6. Pracownia Uporządkowań Magnetycznych i Nadprzewodzących

10 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej
  7. Laboratorium Informatyki Stosowanej 7.1. Pracownia Metod Obliczeniowych i Symulacji 7.2. Pracownia Sztucznej Inteligencji 7.3. Pracownia Optycznych Metod Przetwarzania Informacji 7.4. Pracownia Systemów Cyfrowych 7.5. Pracownia Modelowania i Eksploracji Procesów z Danych 7.6. Pracownia Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji 7.7. Pracownia Grafiki Komputerowej i Cyfrowego Przetwarzania Obrazów 7.8 Pracownia Systemów Diagnostycznych Czasu Rzeczywistego 7.9 Pracownia Technik Informatycznych w Inżynierii Elektrycznej

11 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej
8. Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego 8.1. Pracownia Ergonomii i Organizacji Pracy 8.2. Pracownia Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych 8.3. Pracownia e-learningu 8.4. Pracownia Optymalizacji Transferu 8.5. Pracownia Technologii LLL (Lifelong Learning)

12 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej
9. Laboratorium Matematyki 9.1. Pracownia Procesów Stochastycznych 9.2. Pracownia Metod Analitycznych 9.3. Pracownia Metod Przybliżonych

13 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej
10. Jednostka Wspomagająca Warsztaty Elektroniczne i Mechaniczne Warsztat Szklarski Centrum Zarządzania Siecią Komputerową

14 Uniwersytet Rzeszowski
Kompleks Naukowo–Dydaktyczny Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Infrastruktura i Środowisko Wartość projektu: ok. 64,5 mln zł Dofinansowanie : ok. 64,5 mln zł Realizacja:

15 Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii
Cele projektu: Stworzenie infrastruktury służącej jako baza naukowo-dydaktyczna dla nowych specjalności: Nanoelektronika; Nanotechnologia i Materiały dla Lotnictwa; Bioinżynieria medyczna, Bioinformatyka, Biotechnologia analityczna oraz Biomateriały. Założone wskaźniki: Powierzchnia użytkowa – ok. 4,5 tys.m2 Aparatura badawcza mln zł Laboratoria specjalistyczne - 8

16 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej oraz Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii

17 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej oraz Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii

18 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej oraz Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii

19 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej oraz Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii

20 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej oraz Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii

21 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej oraz Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii

22 Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej oraz Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Uniwersytet Rzeszowski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google