Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształcenie zawodowe (zmiany w prawie oświatowym)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształcenie zawodowe (zmiany w prawie oświatowym)"— Zapis prezentacji:

1 Kształcenie zawodowe (zmiany w prawie oświatowym)

2 Struktura szkolnictwa zawodowego
Podstawa programowa kształcenia w zawodach Ramowe plany nauczania Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego

3 Szkolnictwo zawodowe od 1 września 2017 roku
Typ szkoły Rok szkolny 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 4–letnie technikum (GIM) X 3–letnia branżowa szkoła I stopnia (GIM) 3–letnia branżowa szkoła I stopnia (SzP) szkoła policealna 5–letnie technikum (SzP) 2–letnia branżowa szkoła II stopnia

4 Uwaga! Szkoły policealne
kształcenie w szkole policealnej odbywa się semestralnie (max cykl kształcenia wynosi 2,5 roku, czyli 5 semestrów) w danym roku szkolnym zajęcia mogą rozpoczynać się we wrześniu lub w lutym np.: w roku szkolnym 2017/2018 stosujemy: dla sem. I (letniego lub zimowego) – „nową” podstawę programową w sem. II – V (letniego lub zimowego) – „starą” podstawę programową przepisy prawa oświatowego należy stosować do poszczególnych semestrów, a nie lat szkolnych

5 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
Art. 286 ust. 1 i 2, art. 287, art. 288, art ustawy z dnia grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2094) –„STARE” Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 622) –„NOWE”

6 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
„STARE” „NOWE” T – 4 ZSZ BSIS T – 5 BSIIS 2017/2018 II – IV II – III I 2018/2019 III – IV III I – II 2019/2020 IV I – III 2020/2021

7 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
Rozporządzenie „NOWE” zawiera następujące zmiany: wprowadzenie nowych zawodów: technik robót wykończeniowych w budownictwie magazynier–logistyk operator maszyn i urządzeń hutniczych pracownik pomocniczy krawca pracownik pomocniczy mechanika pracownik pomocniczy ślusarza pracownik pomocniczy stolarza asystent fryzjera

8 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
zmiany w nazwach zawodów i symbolach cyfrowych: 2012 2017 Nazwa zawodu Symbol fototechnik 343104 technik fotografii i multimediów 343105 technik cyfrowych procesów graficznych 311911 technik grafiki i poligrafii cyfrowej 311943 technik drogownictwa  311206 technik budowy dróg 311216 zawód technik urządzeń sanitarnych  311209 technik inżynierii sanitarnej 311218 monter kadłubów okrętowych 72140 monter kadłubów jednostek pływających 721406 zawód technik technologii ceramicznej  311921 technik ceramik 311944

9 zawód technik dróg i mostów kolejowych 
311207 technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych 311217 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych  712616 monter sieci i instalacji sanitarnych 712618 technik budownictwa okrętowego  311910 technik budowy jednostek pływających 311942 monter-elektronik  742102 elektronik 742117 monter mechatronik  742114 mechatronik 742118 mechanik maszyn i urządzeń drogowych  834201 operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych 834209).

10 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
zmiany nazewnictwa kwalifikacji w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wykreślenie z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zawodów, w których dalsze kształcenie w systemie oświaty jest nieuzasadnione

11 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
zmiana liczby kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach: do jednej kwalifikacji w zawodach nauczanych w branżowej szkole I stopnia do maksymalnie dwóch kwalifikacji w zawodach nauczanych w technikum, szkole policealnej oraz branżowej szkole II stopnia

12 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
zmieniono symbole obszarów kształcenia Obszar kształcenia 2016 2017 administracyjno–usługowy A AU budowlany B BD elektryczno–elektroniczny E EE mechaniczny i górniczo–hutniczy M MG rolniczo–leśny z ochroną środowiska R RL turystyczno–gastronomiczny T TG medyczno–społeczny Z MS artystyczny S ST

13 Podstawy programowe kształcenia w zawodach
Art. 282 ust. 1 i 2, art. 283, art. 284, art ustawy z dnia grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r. poz. 184 , ze zm.) – „STARE” Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2017 r. poz. 860) – „NOWE”

14 Podstawy programowe kształcenia w zawodach
„STARE” „NOWE” T – 4 ZSZ BSIS T – 5 BSIIS 2017/2018 II – IV II – III I 2018/2019 III – IV III I – II 2019/2020 IV I – III 2020/2021

15 Podstawy programowe kształcenia w zawodach
w rozporządzeniu uzupełniono katalog efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie: podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, kompetencji personalnych i społecznych organizacji pracy małych zespołów dla niektórych zawodów zmieniono wymiar praktyk zawodowych dla niektórych zawodów zmieniono minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego

16 Uwaga! czteroletnie technikum
uczniowie, którzy rozpoczęli naukę przed 1 września 2017 r., (kl. II-IV) będą kontynuowali naukę w oparciu o dotychczasową, „starą” podstawę programową kształcenia w zawodach, do czasu zakończenia kształcenia minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego w kl. I należy dostosować do wymiaru godzin określonego w „starym” rozporządzeniu sprawie ramowych planów nauczania

17 Ramowe plany nauczania
Art. 291 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204, ze zm.) – „STARE” Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U r. poz. 703) – „NOWE”

18 Ramowe plany nauczania
„STARE” „NOWE” T – 4 ZSZ BSIS T – 5 BSIIS 2017/2018 I – IV II – III I 2018/2019 III I – II 2019/2020 I– III 2020/2021 II – IV I – III

19 Uwaga! Branżowa szkoła I stopnia
od roku szkolnego 2017/2018 stosuje się od kl. I „NOWE” ramowe plany nauczania zgodne z zał. nr 7 do rozporządzenia (dla absolwentów gimnazjum) od roku szkolnego 2019/2020 stosuje się od kl. I „NOWE” ramowe plany nauczania zgodne z zał. nr 8 do rozporządzenia (dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej)

20 Podsumowanie 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 RAM PPR KWZ ZSZ
BSIS N/1 N/1,2 N/1,2,3 T – 4 S/1,2,3,4 S/2,3,4 S/3,4 S/4 N/2,3,4 T – 5 BSIIS

21 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w trakcie prac legislacyjnych:
w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy, w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w sprawie praktycznej nauki zawodu. Wejście w życie – 1 września 2017 r.

22 Ośrodek Rozwoju Edukacji www.new.ore.edu.pl
Zakładka - KSZTAŁCENIE ZAWODOWE „Podstawa programowa” „Doradztwo edukacyjno-zawodowe” – (propozycje materiałów do pracy z uczniami klas 7-8 szkoły podstawowej i gimnazjum)

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kształcenie zawodowe (zmiany w prawie oświatowym)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google