Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ POWIATU RACIBORSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Starostwo Powiatowe w Raciborzu Referat Edukacji, Kultury i Sportu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ POWIATU RACIBORSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Starostwo Powiatowe w Raciborzu Referat Edukacji, Kultury i Sportu."— Zapis prezentacji:

1 OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ POWIATU RACIBORSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Starostwo Powiatowe w Raciborzu Referat Edukacji, Kultury i Sportu

2 OFERTA EDUKACYJNA ZSO1 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ZSO2 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ZSBiRR- Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych ZSE - Zespół Szkół Ekonomicznych ZSM - Zespół Szkół Mechanicznych ZSZ - Zespół Szkół Zawodowych CKU - Centrum Kształcenia Ustawicznego

3 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 ul. Kasprowicza 11, 47-400 Racibórz SzkołaRozszerzeniePrzedmioty Cykl kształcenia Planowana liczba oddziałów Liczba uczniów I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza humanistyczne j. polski, historia 3 lata 132 matematyczno- fizyczne matematyka, fizyka 132 informatyczne informatyka, matematyka, fizyka 132 biologiczno-chemiczne biologia, chemia132 biologiczno- geograficzne biologia, geografia 132 matematyczno- geograficzne matematyka, geografia 132 dwujęzyczne – j. niemiecki* j. niemiecki, historia 132 Liceum Plastyczne plastyk - specjalności: fotografia, techniki graficzne, reklama wizualna (jedna do wyboru) 4 lata132

4 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3, 47-400 Racibórz Szkoła Rozszerzenie Przedmioty Cykl kształcenia Planowana liczba oddziałów Liczba uczniów II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu ścisłe matematyka i fizyka oraz język obcy lub informatyka 3 lata 132 politechniczno-ekonomiczne matematyka i geografia oraz informatyka lub język obcy 132 przyrodniczo-medyczne biologia i chemia oraz fizyka lub matematyka 132 turystyczno-prozdrowotne biologia i geografia oraz język obcy lub chemia 132 humanistyczne język polski i historia oraz historia sztuki lub język obcy 132 komunikacja społeczna i prawo wiedza o społeczeństwie i historia oraz język obcy lub filozofia 132

5 Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Gimnazjalna 3, 47-400 Racibórz SzkołaProfil/zawód Cykl kształcenia Planowana liczba oddziałów Liczba miejsc Technikum Nr 1 technik ekonomista 4 lata 264 technik handlowiec132 technik spedytor132 technik logistyk132 technik organizacji reklamy 132 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 sprzedawca3 lata132

6 Zespół Szkół Zawodowych ul. Wileńska 8, 47-400 Racibórz Nazwa szkołyZawód / przedmioty rozszerzone Cykl kształcenia Liczba oddziałów Liczba miejsc Technikum Nr 3 technik żywienia i usług gastronomicznych/ biologia, j.obcy – j.angielski 4 lata 132 technik analityk / chemia, matematyka 0,516 technik hotelarstwa / geografia, j.obcy – j.niemiecki 132 technik obsługi turystycznej/ geografia,j.obcy – j.angielski 132 technik usług fryzjerskich / chemia, j.obcy - j.niemiecki 0,516 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 lakiernik 3 lata 0,516 fryzjer1,548 kucharz1,548 blacharz samochodowy0,516 cukiernik0,516 wielozawodowa132 rolnik0,516

7 Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych ul. Wileńska 6, 47-400 Racibórz SzkołaZawód Cykl kształcenia Liczba oddziałów Liczba miejsc Technikum Nr 2 technik renowacji elementów architektury 4 lata 0,516 technik ochrony środowiska0,516 technik architektury krajobrazu132 technik geodeta0,516 technik budownictwa1,548 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 murarz-tynkarz 3 lata 132 monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 132 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych0,516 stolarz0,516 klasa wielozawodowa: (monter konstrukcji budowlanych, betoniarz- zbrojarz i inne zawody) 132

8 Zespół Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka ul. Zamkowa 1, 47-400 Racibórz Szkoła Zawód Cykl kształcenia Planowana liczba oddziałów Liczba miejsc Technikum Nr 4 technik mechanik 4 lata 132 technik elektryk132 technik elektronik132 technik informatyk1,548 technik mechatronik132 technik teleinformatyk0,516 technik energetyk- przy współpracy z RAFAKO132 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 mechanik pojazdów samochodowych 3 lata 132 mechanik monter maszyn i urządzeń0,516 operator obrabiarek skrawających0,516 elektryk/elektromechanik132 ślusarz/spawacz przy współpracy z RAFAKO264 operator maszyn i urządzeń odlewniczych- nowy kierunek 0,516 modelarz odlewniczych – nowy kierunek0,516

9 Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Zamkowa 6, 47-400 Racibórz Zespół Szkół Mechanicznych: mechanik monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, elektryk, technik mechanik, technik elektronik, technik elektryk Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych: murarz-tynkarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, florysta Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu ślusarz, pamiątkarz Zespół Szkół Zawodowych technik usług fryzjerskich Struktura placówki Centrum Kształcenia Praktycznego Szkoła Policealna Nr 2 dla Dorosłych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (od 1 września 2012 r.)

10 Ogólne zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych reguluje Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr STKZ. – 110.1.1.2012 z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół dla dorosłych wszystkich typów, szkół policealnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć kandydatów do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych w województwie śląskim na rok szkolny 2012/2013.

11 Ogólne zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia ZagadnieniePunktacja szczegółowaPunktacja maksymalna Język polski dopuszczający – 0 punktów 19 punktów dostateczny – 9 punktów dobry – 13 punktów bardzo dobry –16 punktów celujący – 19 punktów Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego 19 punktów Drugie wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego 19 punktów Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne jak w przypadku języka polskiego 19 punktów Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem5 punktów

12 Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty: - za jeden tytuł - 10 punktów - za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty 12 punktów Inne szczególne osiągnięcia - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. Kandydat może uzyskać maksymalnie 5 pkt. Uwaga: W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia- sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie. 5 punktów I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt. II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt. III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt. Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum 2 punkty Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Uwaga: Dodatkowa liczba punktów za oceny z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dotyczy zajęć wskazanych przez szkołę przy naborze do wybranego oddziału. Egzamin gimnazjalny 100 punktów Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:  język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,  historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,  matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,  przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,  język obcy nowożytny – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent. * maksymalnie 20 punktów

13 Terminy rekrutacji: do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych: uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży, technikum uzupełniającego dla młodzieży: do 29 lutego 2012 r. – dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej podaje kandydatom do wiadomości kryteria oraz warunki przyjęć; do 11 czerwca 2012 r. – na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych i ogłoszenie wyników dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych, klas wstępnych oddziałów dwujęzycznych oraz próby sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół i oddziałów sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego; od 29 czerwca do 2 lipca 2012 r. do godz. 15.00 – kandydat dostarcza do wybranych szkół ponadgimnazjalnych potwierdzone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego; do 05 lipca 2012 r. do godz. 10.00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały; do 09 lipca 2012 r. do godz. 12:00 – termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego; 10 lipca 2012 r. do godz. 10:00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach; Do szkół dysponujących wolnymi miejscami kandydaci mogą być przyjmowani do dnia 31 sierpnia 2012 r., kiedy to nastąpi zakończenie rekrutacji do szkół wszystkich typów;

14 PODSUMOWANIE OFERTY NA ROK SZKOLNY 2012/2013


Pobierz ppt "OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ POWIATU RACIBORSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Starostwo Powiatowe w Raciborzu Referat Edukacji, Kultury i Sportu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google