Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System edukacji w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System edukacji w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 System edukacji w Polsce

2 Przedszkole Instytucja opiekuńczo-wychowawcza do której uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat. Przedszkole ma za zadanie nauczyć umiejętności społecznych, kultury, poszanowania dla roślin i zwierząt, przygotowanie do nauki pisania i czytania. Rodzice dzieci, które odbyły obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego otrzymują przygotowaną przez nauczyciela informację o dojrzałości szkolnej dziecka. Dokument ten ma dostarczyć rodzicom informacji do podjęcia decyzji o ewentualnym odroczeniu dziecka od obowiązku szkolnego.

3 Szkoła podstawowa Szkoła podstawowa w Polsce jest obowiązkowa. Istnieje możliwość realizowania obowiązku szkolnego poza szkołą. Dziecko może iść do szkoły podstawowej w wieku 6 lub 7 lat. Czas nauki został podzielony na dwa etapy.

4 Szkoła podstawowa – klasy I-III
Pierwszy etap nauki nazywany jest edukacją wczesnoszkolną, a wcześniej kształceniem zintegrowanym. Zajęcia są prowadzone przeważnie przez jednego nauczyciela który jest jednocześnie wychowawcą klasy. Dzieci w pierwszym etapie nauki uczą się matematyki, języka polskiego i angielskiego, przyrody, oraz ćwiczą na zajęciach wychowania fizycznego.

5 Szkoła podstawowa – klasy IV-VI
W klasach IV-VI lekcje są prowadzone przez różnych nauczycieli. Uczniowie uczą m.in. matematyki, przyrody, historii, języka polskiego i angielskiego, informatyki. W szóstej klasie uczniowie piszą obowiązkowy egzamin, który ma za zadanie sprawdzić ich wiedzę nabytą podczas nauki w szkole podstawowej.

6 Gimnazjum Nauka w gimnazjum trwa trzy lata. Na koniec trzeciej klasy uczniowie piszą ogólnopolski egzamin, od którego wyników w dużej mierze zależy wybór kolejnej szkoły. System ten jest krytykowany ze względu na obniżenie poziomu edukacji i ukierunkowanie jej wyłącznie na mechaniczne przyswajanie wiedzy potrzebnej do zdania testów. Istnieją plany powrotu do ośmioklasowej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum. W gimnazjum występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne (po ukończeniu klas I i II) oraz ukończenia gimnazjum (po klasie III). Świadectwo szkolne w gimnazjum ma wymiar kartki A4.

7 Szkoła średnia W systemie edukacyjnym wielu państw typ szkoły, często nieobowiązkowej, do której można uczęszczać po zakończeniu elementarnej edukacji. Bywa zakończona egzaminem maturalnym.

8 Ocenianie uczniów Uczniowie w Polsce są oceniani w skali ocen 1-6. Uczeń może otrzymać ocenę 0 w przypadku niezaliczenia obowiązkowego sprawdzianu, natomiast ocenę 6 za pracę ponad programem nauczania. Stopnie 1-5 można otrzymać z kartkówek, sprawdzianów, odpowiedzi ustnej, zadania domowego lub aktywności na lekcji. Oceny, które uczeń otrzyma w ciągu roku szkolnego są nazywane ocenami cząstkowymi, które są brane pod uwagę przy wystawieniu oceny końcowosemestralnej, która znajduje się na świadectwie.


Pobierz ppt "System edukacji w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google