Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MATURA 2007 podstawowe informacje o zmianach w egzaminie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MATURA 2007 podstawowe informacje o zmianach w egzaminie."— Zapis prezentacji:

1 MATURA 2007 podstawowe informacje o zmianach w egzaminie

2 GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? www.cke.edu.pl arkusze egzaminacyjne arkusze egzaminacyjne przykładowe rozwiązania przykładowe rozwiązania komentarze do zadań komentarze do zadań informacja ogólna o wynikach (populacja zdających, wybory, zdawalność) informacja ogólna o wynikach (populacja zdających, wybory, zdawalność) sprawozdania przedmiotowe sprawozdania przedmiotowe inne materiały (akty prawne, biuletyny) inne materiały (akty prawne, biuletyny)

3 GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? Opracowano aneksy do informatorów do wszystkich przedmiotów maturalnych zawierające opis egzaminu i przykładowe arkusze z modelami odpowiedzi W dniach 15 – 17 listopada odbyła się „próbna matura” przygotowana zgodnie z nowymi zasadami przeprowadzania egzaminu

4 CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA Język polski Język obcy Przedmiot wybrany Inny język obcy (jeżeli wybrany jako przedmiot dodatkowy) Przedmiot dodatkowy (0-3) SCHEMAT EGZAMINU MATURALNEGO

5 JAKIE ZMIANY WPROWADZONO W PORÓWNANIU Z ROKIEM 2006?

6 WYBÓR POZIOMU EGZAMINU Jak było : Jak jest : Wszyscy maturzyści przystępowali do egzaminu na poziomie podstawowym, a ci, którzy chcieli zdawać przedmiot obowiązkowy na poziomie rozszerzonym lub wybrali przedmioty dodatkowe, przystępowali ponadto do egzaminu na poziomie rozszerzonym Maturzysta zdaje egzamin tylko na jednym, wybranym poziomie; przedmiot obowiązkowy na poziomie podstawowym albo rozszerzonym, przedmiot dodatkowy tylko na poziomie rozszerzonym, Dlaczego zmieniono? Skrócenie czasu trwania egzaminu, łatwiejsze przygotowanie do egzaminu, mniej arkuszy do wydrukowania i sprawdzenia, krótszy czas oczekiwania na wyniki

7 CZAS TRWANIA EGZAMINU Jak było : Jak jest : Język polski – 130 min Język obcy – 180 min Historia, WOS – 150 min Geografia – 120 min Biologia, chemia, fizyka – 120 min Matematyka – 150 min Język polski – 180 min Język obcy – 190 min Historia, WOS – 180 min Geografia – 150 min Biologia, chemia, fizyka – 150 min Matematyka – 180 min Dlaczego zmieniono? Arkusze egzaminacyjne na poziomie rozszerzonym poszerzono o treści i typy zadań, które do tej pory występowały na poziomie podstawowym Poziom podstawowy – bez zmian Poziom rozszerzony – czas wydłużono w zależności od przedmiotu od 10 do 50 minut

8 DEKLARACJE UCZNIOWSKIE Jak było : Jak jest : Uczeń składał deklarację do 30 września i miał prawo do zmian w deklaracji na 3 miesiące przed egzaminem pisemnym, o ile nie naruszało to harmonogramu egzaminu Deklaracja wstępna do 30 września; deklaracja ostateczna do 20 grudnia Po tym terminie nie można dokonywać żadnych zmian w deklaracji Dlaczego zmieniono? Prawo do tak późnych zmian wynikało ze względu na możliwość zmian uchwał rekrutacyjnych wyższych uczelni. Arkusze egzaminacyjne zamawiano i drukowano na podstawie deklaracji wrześniowej przyjmując dużą rezerwę na ewentualne zmiany. Było to nieekonomiczne, gdyż wiele z tych arkuszy było niewykorzystanych.

9 ORZECZENIE LUB OPINIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ Jak było : Jak jest : Powinna być wydana przez poradnię nie później niż do 30 września i nie wcześniej niż 2 lata przed egzaminem Powinna być wydana przez poradnię nie później niż do 30 września i nie wcześniej niż 4 lata przed egzaminem Dlaczego zmieniono? Mniejsze obciążenie poradni psychologiczno-pedagogicznej i mniejszy kłopot dla uczniów, którzy mogą wykorzystać to samo zaświadczenie do egzaminu gimnazjalnego i matury

10 SKŁAD ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO NA EGZAMINIE USTNYM Jak było : Jak jest : 3 osoby w zespole, w tym co najmniej jeden egzaminator i jedna osoba spoza szkoły w skład zespołu mógł wchodzić nauczyciel uczący danego maturzystę 2 osoby w zespole, w tym co najmniej jeden egzaminator i jedna osoba spoza szkoły w skład zespołu nie może wchodzić nauczyciel uczący danego maturzystę w ostatniej klasie Dlaczego zmieniono? Mniejsze obciążenie nauczycieli, łatwiejsza organizacja pracy w szkole, większy obiektywizm oceniania

11 WARUNKI ZDANIA EGZAMINU MATURALNEGO Jak było : Jak jest : Maturzysta zdał jeżeli w części pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego uzyskał co najmniej 30% punktów na poziomie podstawowym, a w części ustnej 30% punktów na wybranym poziomie 1.Maturzysta zdał jeżeli w części ustnej i pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego uzyskał co najmniej 30% punktów na wybranym poziomie 2.Maturzysta zdał również jeżeli w części ustnej albo pisemnej z jednego przedmiotu obowiązkowego uzyskał mniej niż 30% punktów, ale średnia wyników ze wszystkich egzaminów obowiązkowych wyniosła co najmniej 30% punktów Dlaczego zmieniono? Zaliczenie „kompensacyjne” ma za zadanie zmniejszyć ryzyko wyboru przez maturzystów poziomu rozszerzonego po rozdzieleniu poziomów i wprowadzeniu progu zaliczenia na poziomie rozszerzonym. Nie dotyczy nieobecnych i ściągających

12 PODWYŻSZANIE WYNIKÓW Jak było : Jak jest : 1.Można było podwyższać tylko wynik egzaminu pisemnego 2.Można było podwyższać wynik na obu poziomach 1.Można podwyższać wynik egzaminu pisemnego i ustnego 2.Można podwyższać wynik tylko na jednym poziomie Dlaczego zmieniono? Zmiana wynika z ze zmiany formy egzaminu

13 INNE ZMIANY W EGZAMINIE MATURALNYM

14 PRZELICZANIE WYNIKÓW POZIOMU ROZSZERZONEGO NA POZIOM PODSTAWOWY 1.Obowiązuje tylko w roku 2007 2.Wynika z wymagań rekrutacyjnych uczelni ogłoszonych w maju 2006 bez możliwości zmiany 3.Uwzględnia różnicę trudności arkuszy na poziomie rozszerzonym i podstawowym 4.Uwzględnia poszerzenie arkuszy na poziomie rozszerzonym o treści i typy zadań, które do tej pory występowały na poziomie podstawowym 5.Jest proste w użyciu

15 ZMIANY W LATACH NASTĘPNYCH Od 2008 roku: ograniczenie liczby języków obcych (bez słowackiego, szwedzkiego i portugalskiego ograniczenie liczby przedmiotów dodatkowych (bez języka greckiego i kultury antycznej) Od 2009 roku: wprowadzenie obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki wprowadzenie egzaminu maturalnego z filozofii wprowadzenie języka łacińskiego i kultury antycznej i informatyki do grupy przedmiotów obowiązkowych oraz wprowadzenie egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

16 DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "MATURA 2007 podstawowe informacje o zmianach w egzaminie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google