Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rok szkolny 2016/2017 w świetle nowych przepisów Referat Oświaty UMM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rok szkolny 2016/2017 w świetle nowych przepisów Referat Oświaty UMM."— Zapis prezentacji:

1 Rok szkolny 2016/2017 w świetle nowych przepisów Referat Oświaty UMM

2 Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty od 1 września 2016 r.: Art. 14. [Wychowanie przedszkolne]  1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.  1a. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci odracza się zgodnie z art. 16a.  1b. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

3 6-latek w przedszkolu  W świetle nowych przepisów dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.  Rodzice dziecka 6-letniego, decydując się na pozostawienie go w roku 2016/2017 w Przedszkolu Nr 1 w Milanówku muszą złożyć do Dyrektora Przedszkola pisemną deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie od 1 do 9 marca 2016 r.

4 6-latek w przedszkolu c.d. Rodzice dziecka 6-letniego,  którzy nie złożą ww. deklaracji w terminie lub  które obecnie uczęszcza do innego przedszkola, chcąc od września skorzystać z oferty Przedszkola Nr 1 w Milanówku powinni złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola w sekretariacie placówki w terminie od 17 do 31 marca 2016 r.

5 6-latek w szkole Dziecko 6-letnie:  które obecnie odbywa roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne, w roku szkolnym 2016/2017 będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w klasie I szkoły podstawowej.  które obecnie nie realizuje wychowania przedszkolnego, od września może rozpocząć naukę w klasy I, musi jednak uzyskać opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole wydaną przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną.

6 6-latek w szkole c.d. Rodzice, decydując się na posłanie dziecka do szkoły powinni złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły w sekretariacie wybranej placówki w terminie od 14 marca do 8 kwietnia 2016 r.

7

8 Opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej

9 Podsumowanie ankiet przeprowadzonych wśród rodziców dzieci z rocznika 2010

10 Czy interesują Państwa spotkania ze specjalistą przed podjęciem decyzji?  51,67 % ankietowanych oczekuje wsparcia ze strony szkoły w zakresie podjęcia decyzji, czy posłać 6 – letnie dziecko do szkoły

11  W dniach otwartych szkoły chciałoby uczestniczyć wraz z dziećmi 70,83% ankietowanych.  W spotkaniach adaptacyjnych w szkole chciałoby uczestniczyć wraz z dziećmi 62,5% ankietowanych.

12 Zespół Szkół Gminnych nr 1, ul. Królewska 69 Dzień Otwarty: 18 marca (piątek), godz. 18 00 Spotkania Adaptacyjne:  8 kwietnia 2016, godz. 18 00  6 maja 2016, godz. 18 00  1 czerwca 2016, w ramach Pikniku Rodzinnego Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Literacka 20 Dzień Otwarty: 15 marca (wtorek), godz. 17 00 Spotkania Adaptacyjne:  6 kwietnia 2016, godz. 17 00  4 maja 2016, godz. 17­ 00  8 czerwca 2016, godz. 17 00 Zespół Szkół Gminnych nr 3, ul. Żabie Oczko 1 Dzień Otwarty: 10 marca (czwartek), godz. 17 00 Spotkania Adaptacyjne:  28 kwietnia 2016, godz. 17 00 ­  18 maja 2016, godz. 17 00  9 czerwca 2016, godz. 17 00


Pobierz ppt "Rok szkolny 2016/2017 w świetle nowych przepisów Referat Oświaty UMM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google