Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Reforma systemu oświaty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Reforma systemu oświaty."— Zapis prezentacji:

1 Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Reforma systemu oświaty

2 Najważniejszy etap w życiu dziecka Kształtuje się znaczna część możliwości intelektualnych Najłatwiej wyrównywać szanse edukacyjne u najmłodszych dzieci Polska Kraje UE 60% dzieci pięcioletnich uczęszcza do przedszkola 90% dzieci pięcioletnich uczęszcza do przedszkola Znaczenie wychowania przedszkolnego

3 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat Obniżenie wieku szkolnego Reforma programowa – nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego Istota wprowadzenia zmiany

4 Szanowni Państwo, Ustawa o systemie oświaty wprowadza obniżenie wieku obowiązku szkolnego.

5 Jeżeli Państwa dziecko rozpocznie naukę w szkole 1 września 2011 r. to będzie się uczyło wg nowej podstawy programowej dostosowanej do indywidualnego rozwoju każdego dziecka.

6 opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i zapewnia ciągłość procesu edukacji w szkole podstawowej zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych gwarantuje prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci zobowiązuje nauczycieli do prowadzenia w ramach etatu analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) Od 1 września 2009 r. obowiązuje nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego, która: Reforma programowa wychowania przedszkolnego

7 Szkoła zapewni standardy odpowiadające opiece przedszkolnej, a dzieckiem zaopiekuje się przyjazny i dobrze przygotowany nauczyciel.

8 3. Decyzja dyrektora w sprawie przyjęcia dziecka do szkoły 2. Wniosek rodzica do dyrektora szkoły 4. Warunki przyjęcia dziecka sześcioletniego do szkoły: a) warunki organizacyjne szkoły b) objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki Sześciolatek w szkole lata 2009/2010 – 2011/2012 1. Prawo dziecka sześcioletniego do edukacji szkolnej 6. Obowiązek realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego w przypadku nierozpoczęcia nauki w klasie pierwszej 5. Możliwość przyjęcia dziecka sześcioletniego do szkoły nieobjętego wcześniej żadną formą wychowania przedszkolnego po uzyskaniu pozytywnej opinii ppp

9 W roku 2011 o wcześniejszym pójściu dziecka sześcioletniego do szkoły decydują RODZICE i DYREKTOR SZKOŁY Ważne

10 Wszystkie dzieci sześcioletnie zostaną objęte obowiązkiem szkolnym od 1 września 2012 Warto pamiętać

11 Zapewnienie ciągłości wychowania i kształcenia przez: – znajomość przez nauczycieli klas pierwszych podstawy programowej wychowania przedszkolnego, –zadbanie o adaptację dzieci do warunków szkolnych (poczucie bezpieczeństwa), –zorganizowanie sal lekcyjnych tak, by składały się z części edukacyjnej (wyposażonej w tablice, stoliki itp.) i rekreacyjno-zabawowej (wyposażonej w materace, zabawki itp.) Nauka sześciolatka w szkole – w jaki sposób?

12 zintegrowana forma kształcenia, formy zajęć takie, jak: zabawy, gry i sytuacje zadaniowe, wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć.

13 Zadbanie o zaspokojenie potrzeb dzieci przez organizowanie: –zajęć opiekuńczych (możliwość wykorzystania sali zajęć po zakończonych lekcjach), –zajęć zwiększających szanse edukacyjne (uczeń zdolny i mający trudności w nauce). Nauka sześciolatka w szkole – w jaki sposób?

14 poznania bazy szkoły uzyskania informacji od dyrektora szkoły o sposobie zapewnienia dziecku opieki przed i po lekcjach (świetlica) uzyskania informacji od dyrektora szkoły o zapewnieniu dziecku posiłków Rodzice dziecka sześcioletniego mają prawo do:

15 Wsparcie rodziców w podejmowaniu decyzji Przeprowadzenie przez nauczyciela obowiązkowej diagnozy przedszkolnej dziecka w roku poprzedzającym podjęcie nauki w szkole (dziecko pięcio- i sześcioletnie) Informowanie rodziców o wynikach diagnozy i potrzebach rozwojowych dziecka

16 udziału w zajęciach pozalekcyjnych proponowanych przez szkołę opieki przed i po lekcjach korzystania z sali gimnastycznej, komputerów, innych pomocy znajdujących się w szkole objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną zindywidualizowanego wspomagania rozwoju, stosownie do jego potrzeb i możliwości korzystania z posiłków bezpłatnego dowozu na warunkach określonych w ustawie Dziecko sześcioletnie w szkole ma prawo do:

17 Organizowanie innych form wychowania przed- szkolnego (zespół wychowania przedszkolnego, punkt przedszkolny) uzupełniających sieć przedszkoli W latach 2009/2010 i 2010/2011 – prawo dziecka pięcioletniego do edukacji przedszkolnej Od 1 września 2011 r. zagwarantowanie każdemu pięciolatkowi rocznej obowiązkowej edukacji przedszkolnej przygotowującej do nauki w szkole Upowszechnienie wychowania przedszkolnego

18 obowiązek w roku szkolnym 2011/2012 dziecko w wieku 5 lat będzie miało obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w: – przedszkolu – oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej – innej formie wychowania przedszkolnego Dziecko pięcioletnie

19 Rodzice do Was należy decyzja, czy dziecko rozpocznie naukę w szkole, czy pozostanie jeszcze w przedszkolu.

20 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Reforma systemu oświaty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google