Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYNIKI EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2014-2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYNIKI EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2014-2015."— Zapis prezentacji:

1 WYNIKI EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2014-2015

2 W roku szkolnym 2014-2015 podjęliśmy działania, których celem jest poprawienie funkcjonowania szkoły oraz coraz lepsze wyniki z egzaminów gimnazjalnych

3 Cele, które postawiliśmy przed sobą : Lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa uczniów w czasie wyjść raz wszelkich wycieczek wyjazdowych organizowanych przez szkołę Jak najlepsze rozpoznanie potrzeb uczniów oraz skuteczne udzielanie im pomocy

4 Działania podejmowane przez nauczycieli mają na celu podniesienie wyników egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego

5 Systematyczne diagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, wykorzystywanie wyników diagnoz w bieżącej pracy Zajęcia dodatkowe dla uczniów przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  Nauczyciele języka polskiego podejmują działania służące osiągnięciu przez uczniów klas trzecich gimnazjum jak najlepszych wyników z egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego

6 Rodzice mają poczucie, że ich dzieci są bezpieczne w czasie wyjść i wycieczek wyjazdowych pod opieką nauczycieli szkoły Uczniowie czują się bezpiecznie pod opieką nauczycieli w czasie wyjść i wyjazdów szkolnych Nauczyciele organizują wyjścia i wycieczki wyjazdowe zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole Podnoszenie bezpieczeństwa uczniów w czasie wyjść oraz wyjazdów szkolnych

7 Udzielanie pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami  Przez cały i rok szkolny powoływane były zespoły dla uczniów ze specjalnymi potrzebami  Potrzeby uczniów są rozpoznawane dzięki: obserwacjom ucznia na lekcji, obserwacji zachowania, analizie wyników nauczania, rozmowom z rodzicami, opiniom PPP  Rodzice informowani byli o podejmowanych przez szkołę działaniach Skuteczność naszych działań zależy od wsparcia rodziców oraz od pozytywnego nastawienia uczniów

8 Nauczyciele rozpoznają potrzeby uczniów z wykorzystaniem różnych źródeł informacji Rozpoznając potrzeby uczniów nauczyciele współpracują ze sobą, pedagogiem, psychologiem szkolnym przez cały okres nauki w naszej szkole W szkole pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest uczniom uzdolnionym oraz uczniom z problemami na każdym poziomie gimnazjum i liceum Celem pomocy udzielanej uczniom w szkole jest kompensacja deficytów, zmniejszanie absencji uczniów, lepsze wyniki w nauce i na egzaminie, rozbudzanie zainteresowań Jak najlepsze rozpoznanie potrzeb uczniów oraz skuteczne udzielanie im pomocy

9 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "WYNIKI EWALUACJI WEWNĄTRZSZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2014-2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google