Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADA Ń O Ś WIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W GMINIE NOWE SAMORZ Ą DOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK O Ś WIATOWYCH Załącznik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADA Ń O Ś WIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W GMINIE NOWE SAMORZ Ą DOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK O Ś WIATOWYCH Załącznik."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADA Ń O Ś WIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W GMINIE NOWE SAMORZ Ą DOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK O Ś WIATOWYCH Załącznik Nr 1 do protokołu Nr XI/15 sesji Rady Miejskiej w Nowem w dniu 28 października 2015 r.

2 "Organ wykonawczy jednostki samorz ą du terytorialnego, w terminie do dnia 31 pa ź dziernika, przedstawia organowi stanowi ą cemu jednostki samorz ą du terytorialnego informacj ę o stanie realizacji zada ń o ś wiatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach 1) sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego; 2) nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego."

3

4 SUBWENCJA OŚWIATOWA Rok budżetowy 20112012201320142015 Subwencja oświatowa 5 561 1505 653 6215 873 9845 992 3786 410 260 Wzrost subwencji w 2015 roku - przyczyny Pozostałe wskaźniki min. dotyczące niepełnosprawności są kwotowo mniejsze niż w roku 2014 (mniejsza ilość dzieci z niepełnosprawnościami w paru przypadkach nieznaczny wzrost).

5 Gmina Nowe – jako jednostka samorządu terytorialnego w roku szkolnym 2014-2015 była organem prowadzącym dla 2 szkół podstawowych, 1 gimnazjum, 1 przedszkola. W roku szkolnym 2014/2015 struktura ilościowa publicznej oświaty przedstawiała się następująco.

6 Demografia dzieci urodzonych w latach 2007-2015 w Gminie Now e

7 Wskaźniki przedszkola

8 Wskaźniki szkół podstawowych

9 Wskaźniki Gimnazjum w Nowem

10 Nauczyciele według stopnia awansu zawodowego

11 Liczba dowożonych dzieci i uczniów do szkół i placówek

12 Wsparcie materialne dla uczniów

13 Wyprawka szkolna

14 SPRAWDZIAN 2015 Formuła egzaminu Od 2015 roku sprawdzian składa się z dwóch części: części pierwszej - obejmującej zadania z języka polskiego i matematyki, części drugiej - zadania z języka obcego nowożytnego. Wartości podstawowe wskaźników statystycznych zdających kwiecień

15

16

17 Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w kwietniu 2015 r.

18

19

20

21

22

23

24 Promocja uczniów w roku szkolnym 2014/2015

25 Frekwencja w szkołach i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania

26 W 2014/2015 roku rozliczono następujące projekty unijne dotyczące szkół/placówek oświatowych: W trakcie realizacji projekt: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. W ramach projektu szkoły podstawowe wyposażone zostały w 12 zestawów tablic interaktywnych. Wartość projektu 182 370,84, wkład własny gminy 25% - 45 592,71. 1 września 2013 roku rozpoczęto realizację projektu „ Dzieci przyszłością gminy Nowe” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Utworzono 22 miejsca dla 3-4 latków w Przedszkolu Samorządowym w Nowem. Wartość projektu 573 573,48 zł, wkład własny 86 036,02 zł. Projekt zakończył się w lipcu 2015 roku. Od 1 marca 2014 roku w Publicznym Gimnazjum w Nowem realizowano projekt „Dziś inwestuję w jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu 444 846,00, w tym wkład własny niepieniężny 66 726,90. Projekt zakończono w lipcu 2015 roku.


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE O STANIE REALIZACJI ZADA Ń O Ś WIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W GMINIE NOWE SAMORZ Ą DOWA ADMINISTRACJA PLACÓWEK O Ś WIATOWYCH Załącznik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google