Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY PRZYSTOSOWANIA NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB ZABIEGÓW SPECJALNYCH Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania ul. Karola.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY PRZYSTOSOWANIA NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB ZABIEGÓW SPECJALNYCH Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania ul. Karola."— Zapis prezentacji:

1 ZASADY PRZYSTOSOWANIA NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB ZABIEGÓW SPECJALNYCH Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania ul. Karola Libelta 16/20 61-706 Poznań

2 Stan dotychczasowy świadczeń rzeczowych:  Punkty zabiegów sanitarnych (PZSan) - 54  Punkty odkażania odzieży (POO) - 3  Punkty odkażania transportu (POTr.) – 5. Stan obecny:  Tworzenie bazy danych o nieruchomościach, które wyposażone są: w łaźnie, myjnie samochodowe.

3 Podział świadczeń  Osobiste w czasie „P” w razie ogłoszenia mobilizacji i czasu wojny „W” art.. 200.1 i art. 216  Rzeczowe w czasie „P” i w razie ogłoszenia mobilizacji i czasu wojny „W” art. 208.1. 217.1.  Szczególne art. 221.1 USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.04.241.2416 - j.t.)

4 Cel nakładania świadczeń rzeczowych (art. 208.1 i art. 217.1) W czasie pokoju  Na urzędy i instytucje państwowe oraz przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, a także osoby fizyczne może być nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych, polegających na oddaniu do używania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony Państwa. W razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny  Organy administracji rządowej, organy samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne, organizacje społeczne oraz osoby fizyczne mogą być w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny zobowiązane do wykonania świadczeń rzeczowych, polegających na oddaniu posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych do używania przez Siły Zbrojne, jednostki organizacyjne obrony cywilnej lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania na potrzeby obrony Państwa.

5 Świadczenia rzeczowe mogą być wykonane na rzecz:  Siły Zbrojne,  Jednostki organizacyjne stanowiących bazy formowania,  Jednostki organizacyjne OC,  Jednostki organizacyjne wykonujące zadania na potrzeby obrony Państwa albo zwalczania klęski żywiołowej i likwidacja ich skutków.

6 Jednostki organizacyjne wykonujące zadania na potrzeby obrony Państwa to:  Policja,  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,  Agencja Wywiadu,  Straż Graniczna,  Biuro Ochrony Rządu,  Państwowa straż Pożarna,  Służby Więzienne,  Jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez MON nie wchodzące w skład Sił Zbrojnych.

7 Postępowanie administracyjne W celu nadawania świadczenia Wniosek do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) Postępowanie administracyjne Decyzja o nałożeniu świadczenia Wezwanie do wykonania świadczenia

8 Przepisy wykonawcze  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U.04.229.2307),  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U.04.181.1872),  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz.U.07.158.1109),

9 USTAWA z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U.02.62.558)  Art. 20. Ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej stosuje się do osób fizycznych zamieszkałych lub czasowo przebywających na obszarze, na którym został wprowadzony stan klęski żywiołowej …  Art. 21. 1. Ograniczenia, o których mowa w art. 20, mogą polegać na: 16) wykorzystaniu, bez zgody właściciela lub innej osoby uprawnionej, nieruchomości i rzeczy ruchomych,

10  Międzynarodowym znakiem graficznym Obrony Cywilnej jest niebieski trójkąt na pomarańczowym tle, nie dotykający brzegami skraju tła. Mienie oznaczone tym znakiem (w Polsce np. pojazdy Państwowej Straży Pożarnej) nie podlega konfiskacie przez obce wojska w czasie wojny na mocy przepisów międzynarodowych. Znak ten jest łudząco podobny do znaku "Priorytet Drogowy" umieszczanego zgodnie z ustawą na pojazdach Wojska Polskiego, np. na czołgach z przodu i z tyłu. Znak ten jednak składa się nie z niebieskiego lecz czarnego trójkąta bez jakiejkolwiek obwódki. Zwyczajowo Państwowa Straż Pożarna często stosuje znak identyczny z wojskowym "Priorytetem Drogowym". trójkątwojnytrójkątwojny


Pobierz ppt "ZASADY PRZYSTOSOWANIA NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB ZABIEGÓW SPECJALNYCH Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania ul. Karola."

Podobne prezentacje


Reklamy Google