Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System obronny i siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System obronny i siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej"— Zapis prezentacji:

1 System obronny i siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
Wojciech Lepich Wojciech Olma

2 System Obronny RP Rzeczpospolita Polska dla zapewnienia realizacji inte-resów narodowych i celów strategicznych w dziedzinie bezpieczeństwa organizuje i rozwija zintegrowany system bezpieczeństwa narodowego. Szczególną formą organizacji i działania tego systemu jest system obronny państwa.

3 System Obronny RP Art. 5. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i niena-ruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i pra-wa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997, Nr 78, poz. 483)

4 Elementy Systemu Obronnego RP
System Obronny RP Elementy Systemu Obronnego RP Podsystem kierowania obronnością państwa Podsystem militarny – siły zbrojne Podsystem niemilitarny

5 Podsystem kierowania obronnością państwa
Podsystem kierowania obronnością państwa jest utworzony z organów władzy i administracji publicznej. Przeznaczony do zapewnienia optymalnych warunków do sprawnego podej-mowania decyzji oraz koordynowania działań w czasie po-koju, kryzysu i wojny. Główną rolę odgrywa w nim Prezydent RP – główny zwierzchnik Sił Zbrojnych w czasie pokoju.

6 Podsystem niemilitarny
Podsystem niemilitarny tworzą organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz inne podmioty i instytucje państwowe, organizacje społeczne, a także przedsiębiorcy, na których nałożono zadania obronne.

7 Podsystem militarny – siły zbrojne
W skład Sił Zbrojnych RP wchodzą: Wojska Lądowe Siły Powietrzne Marynarka Wojenna Wojska Specjalne

8 Wojska Lądowe Wojska Lądowe przeznaczone są do zapewnienia obrony przed atakiem lądowo-powietrznym w dowolnym rejonie Polski, na każ-dym kierunku, w obliczu każdego zagrożenia. Wojska Lądowe podzielone są na następujące rodzaje wojsk: wojska pancerne i zmechanizowane, wojska aeromobilne, wojska rakietowe i artylerii, wojska obrony przeciwlotniczej, wojska inżynieryjne, wojska chemiczne, wojska łączności i informatyki, oraz inne oddziały i pododdziały rozpoznania i walki elek-tronicznej, pododdziały działań psychologicznych i pododdziały logistyczne.

9 Żołnierze 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej

10 Siły Powietrzne Głównym zadaniem Sił Powietrznych jest prowadzenie operacji mających na celu uzyskanie przewagi w powietrzu i wspieranie oddziałów innych Rodzajów Sił Zbrojnych. Składa się z Wojsk Lotniczych, Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i Wojsk Radiotechnicznych

11 Siły Powietrzne Siły powietrzne składają się z trzech głównych rodzajów wojsk: Wojsk Lotniczych Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Wojsk Radiotechnicznych

12 Przelot samolotów bojowych
Od czoła formacji: F-16, MiG-29, Su-22

13 Marynarka Wojenna Marynarka Wojenna przeznaczona jest do obrony interesów państwa na polskich obszarach morskich, morskiej obrony wybrzeża oraz udziału w lądowej obronie wybrzeża we współdziałaniu z innymi rodzajami sił zbrojnych w ramach strategicznej operacji obronnej. Podstawowym zadaniem Marynarki Wojennej jest obrona i utrzymanie morskich linii komunikacyjnych państwa pod-czas kryzysu i wojny oraz niedopuszczenie do blokady mor-skiej kraju

14 Marynarka Wojenna Trzon struktury Marynarki Wojennej tworzą:
Flotylle okrętów (3 Flotylla Okrętów i 8 Flotylla Obrony Wybrzeża Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej Brzegowe jednostki wsparcia i zabezpieczenia działań oraz ośrodki szkolne

15 Fregata ORP Generał Tadeusz Kościuszko

16 Wojska Specjalne Wojska specjalne są przeznaczone do prowadzenia szeroko pojętej walki specjalnej (działania specjalne, kontrterroryzm, działania nieregularne, działania podjazdowe) a także do obrony, działań ochronno-obronnych. Działać mogą na tery-torium Ojczyzny jako wojska operacyjne samodzielnie bądź z innymi Rodzajami Sił Zbrojnych RP. Ten Rodzaj Sił Zbrojnych wystawiał żołnierzy do PKW Irak i do PKW Afganistan na front zewnętrzny w ramach ISAF.

17 Wojska Specjalne W strukturze Wojsk Specjalnych funkcjonują:
Jednostka Wojskowa GROM Jednostka Wojskowa Komandosów Jednostka Wojskowa Formoza Jednostka Wojskowa Agat Jednostka Wojskowa Nil 7 Eskadra Działań Specjalnych

18 Komandosi pod Wawelem Święto Wojsk Specjalnych 2013

19 Koniec Wojciech Lepich Wojciech Olma


Pobierz ppt "System obronny i siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google