Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

2 Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. jest zarejestrowanym od 2005 r. ośrodkiem KSU w zakresie usług doradczych ogólnych i proinnowacyjnych, informacyjnych oraz szkoleniowych. Prowadzi Agencję Zatrudnienia (wpis do rejestru nr 986/1a) oraz Fundusz Pożyczkowy. Od 16 marca 2016 r. WZDZ jest ośrodkiem innowacji, który posiada akredytację Ministerstwa Rozwoju w zakresie świadczenia usług doradczych proinnowacyjnych. Usługi doradcze są świadczone na rzecz podmiotów, które potrzebują specjalistycznej pomocy w dziedzinie: innowacji, marketingu, finansów, prawa, planowania i zarządzania, eksportu, jakości, itp.

3 Krajowy System Usług – standardy Standardy dla organizacji-członków systemu:  wymogi dot. posiadania odpowiedniego potencjału ekonomicznego oraz technicznego w celu należytego świadczenia usług; Standardy dla konsultantów KSU:  wymogi dot. posiadania odpowiednich kwalifikacji oraz doświadczenia w świadczeniu usług,  weryfikacja kompetencji konsultantów (np. dla usług informacyjnych testy wstępne i cykliczne sprawdzające ich wiedzę),  system podnoszenia i rozwoju kompetencji konsultantów (szkolenia, doradztwo, informacja itp.); Standardy dla świadczonych usług:  wymogi dot. procesu oraz zakresu świadczenia usług,  wymagania dot. świadczenia usług zgodnie z systemem zarządzania jakością wg normy ISO 9001.

4 Krajowy System Usług – oferta Usługi doradcze: ogólne i proinnowacyjne Usługi finansowe: pożyczkowe i poręczeniowe Usługi informacyjne Usługi szkoleniowe

5 Usługi Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. W ramach sieci KSI KSU: Usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym obejmujące: Etap I usługi - audyt innowacyjności – identyfikacja możliwości rozwoju i potrzeb przedsiębiorcy w obszarze innowacji: produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych; Etap II usługi - doradztwo we wdrożeniu innowacji – kompleksowe doradztwo, mające doprowadzić do wdrożenia w przedsiębiorstwie rozwiązań innowacyjnych stanowiących odpowiedź na potrzeby zidentyfikowane w I etapie usługi.

6 Punkt Konsultacyjny KSU Zakres usługi doradczej Asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej obejmuje zgodnie z obowiązującym standardem świadczenia usługi doradczej: - moduł I – spełnienie wymogów formalno – prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej wynikających z podstawowych dokumentów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, - moduł II – marketing przedsiębiorstwa, - moduł III – organizacja przedsiębiorstwa, - moduł IV – finanse przedsiębiorstwa, - moduł V – rejestracja działalności gospodarczej.

7 Usługi Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Fundusz pożyczkowy dla MSP przy Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. Fundusz otrzymał wsparcie ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania 2.5.

8 Fundusz Pożyczkowy dla MSP Pożyczki na cele: - finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno - usługowo - handlowych, - tworzenie nowych miejsc pracy, - wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, - zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, - oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.

9 Usługa systemowa KSU w zakresie marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno – spożywczego (AGRO) Usługi Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

10 Celem usługi jest poprawa efektywności zarządzania przedsiębiorstwem, podniesienie zdolności operacyjnych przedsiębiorstwa oraz wzrost jego konkurencyjności poprzez wdrożenie nowych narzędzi marketingowych i sprzedażowych. Usługa składa się z czterech etapów: I: Audyt marketingowy – szczegółowa analiza sytuacji rynkowej firmy, która stanowi podstawę do zbudowania zindywidualizowanego planu marketingowego przedsiębiorstwa; II: Doradztwo strategiczne – przygotowanie planu marketingowego, zawierającego co najmniej 5 wykonawczych programów marketingowych, których wdrożenie poprawi efektywność przedsiębiorstwa i umożliwi mu uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku; III: Asysta we wdrażaniu planu marketingowego – pomoc doradcy w kompleksowym procesie wdrożenia 5 wykonawczych programów marketingowych przygotowanych podczas etapu II. IV: Szkolenie - dotyczące podstawowych zagadnień z zakresu marketingu, budowania planu marketingowego w branży przetwórstwa rolno-spożywczego, wdrażania planu we własnym przedsiębiorstwie i zasad monitorowania jego realizacji. Usługa AGRO

11 Wykonawcze programy marketingowe obejmują działania dotyczące m.in.: redagowania opisów oferowanych produktów stosowanych w szczególności na opakowaniach i w katalogach, a dotyczących ich cech charakterystycznych, jakości – podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia w przedsiębiorstwie Klienta systemów jakościowych (np. HACCP), oraz certyfikatów produktów (np. żywność ekologiczna, funkcjonalna, produkty regionalne), marki – określenia i promowania marki produktu/produktów lub całego przedsiębiorstwa, opakowania ww. wybranych produktów – określenia rodzaju i wielkości opakowań dostosowanych do potrzeb klientów i kanałów dystrybucji, ew. zmiany w celu poprawy jakości produktu, proponowanych zmian w zakresie ww. wybranych produktów – zakresu i kierunków zmian (określenie asortymentu produktów/usług, wycofanie produktów mało dochodowych, wprowadzenie nowych produktów). Usługa AGRO

12 Usługa w zakresie szybkiej optymalizacji finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców (OPTYMAL) Usługi Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.

13 Celem usługi jest podniesienie konkurencyjności, zyskowności lub rentowności i potencjału klientów. Usługa składa się z dwóch Etapów: Etap I – audyt optymalizacyjny w obszarach: sprzedaż i marketing, IT/telekomunikacja, finanse, księgowość, podatki, prawo. Etap II – doradztwo we wdrożeniu rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień polega na wsparciu doradczym w procesie wdrażania w przedsiębiorstwie Klienta rekomendowanych w raporcie z Etapu I rozwiązań lub usprawnień, których celem jest przede wszystkim poprawa zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w szczególności poprzez optymalizację relacji przychodów do kosztów, a w efekcie poprawa jego efektywności i zwiększenie jego konkurencyjności. Usługa OPTYMAL

14 Dane teleadresowe: Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 95 66-400 Gorzów Wielkopolski czynne w godzinach: 07.00 – 15.00 tel.: 95 720 73 25 e-mail: zdz@zdz.gorzow.plzdz@zdz.gorzow.pl www.ksu.parp.gov.pl www.zdz.gorzow.pl


Pobierz ppt "Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp."

Podobne prezentacje


Reklamy Google