Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2013 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Narzędzia wsparcia prowadzenia działalności międzynarodowej Kaliningrad, 24 czerwca 2013 r. Aleksandra.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2013 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Narzędzia wsparcia prowadzenia działalności międzynarodowej Kaliningrad, 24 czerwca 2013 r. Aleksandra."— Zapis prezentacji:

1 2013 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Narzędzia wsparcia prowadzenia działalności międzynarodowej Kaliningrad, 24 czerwca 2013 r. Aleksandra Wadowska Departament Promocji Gospodarczej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

2 24 czerwca 2013 r. PARP jest rządową agencją podległą Ministrowi Gospodarki, powołaną na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. Główne zadania:  rozwój przedsiębiorczości i działalności innowacyjnej,  wdrażanie nowych technik,  rozwój eksportu,  rozwój regionalny,  tworzenie nowych miejsc pracy,  przeciwdziałanie bezrobociu,  rozwój zasobów ludzkich,  rozwój potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców. Informacja o organizacji:  Rada Nadzorcza,  Prezes, Zastępcy Prezesa (2),  23 Departamenty,  ponad 500 pracowników,  12 tys. Beneficjentów. PARP w perspektywie finansowej 2007-2013 jest zaangażowana we wdrażanie trzech programów operacyjnych: PO Innowacyjna Gospodarka (3.9 mld euro), PO Kapitał Ludzki (672 mln euro) oraz PO Rozwój Polski Wschodniej (2.6 mld euro). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

3 24 czerwca 2013 r. Działalność PARP – główne obszary Instrumenty bezpośredniego wsparcia  dotacje w ramach programów współfinansowanych ze środków unijnych oraz krajowych; Badania i analizy; Promocja i informacja w obszarze przedsiębiorczości, innowacyjności i rozwoju zasobów ludzkich; Działania na rzecz internacjonalizacji MSP; Działalność wydawnicza.

4 24 czerwca 2013 r. Wsparcie finansowe – PO IG 6.1 Paszport do eksportu, Wsparcie nawiązywania międzynarodowych kontaktów biznesowych i technologicznych: Giełdy kooperacyjne i misje gospodarcze, Baza ofert współpracy, Wspólne inicjatywy: polskie i zagraniczne instytucje otoczenia biznesu, wydziały handlowe i in., Członkostwo w sieciach międzynarodowych, w tym Enterprise Europe Network. Wsparcie PARP na rzecz rozwoju eksportu

5 24 czerwca 2013 r. Kategorie wydatków objętych dofinansowaniem:  udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych,  organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą,  wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych,  uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe,  doradztwo w zakresie strategii finansowania działalności eksportowej oraz opracowania wizerunku na wybranych rynkach docelowych. Działanie 6.1 PO IG „Paszport do eksportu”

6 24 czerwca 2013 r. Enterprise Europe Network Ok. 600 partnerów: izby, agencje regionalne, ośrodki transferu technologii i in. 54 kraje: Europa, Afryka, Ameryka Płń. I Płd., Azja i Bliski Wschód Połączenie sieci EIC i IRC Bezpłatne usługi

7 24 czerwca 2013 r. Informacja i doradztwo: prawo polskie i unijne, prowadzenie działalności gospodarczej za granicą, źródła finansowania działalności gospodarczej, inne źródła informacji. Pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych i technologicznych: organizacja giełd kooperacyjnych i misji gospodarczych, międzynarodowa baza ofert współpracy. Seminaria z cyklu „Europejskie Przedsiębiorstwo” Filmy szkoleniowe z cyklu „Szkoła dla Eksportera” Publikacje: Biuletyn Euro Info, wydawnictwa nt. internacjonalizacji. Działalność PARP w ramach sieci Enterprise Europe Network

8 24 czerwca 2013 r. informacje o wydarzeniach organizowanych przez ośrodki Enterprise Europe Network i inne instytucje wyszukiwarka ofert kooperacyjnych publikacje i Biuletyn Euro Info newsletter www.een.org.pl

9 24 czerwca 2013 r. Dziękuję za uwagę! Aleksandra Wadowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości aleksandra_wadowska@parp.gov.pl www.parp.gov.pl www.een.org.pl


Pobierz ppt "2013 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Narzędzia wsparcia prowadzenia działalności międzynarodowej Kaliningrad, 24 czerwca 2013 r. Aleksandra."

Podobne prezentacje


Reklamy Google