Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Anna M. Zarzycka Katedra Biznesu Międzynarodowego A.M. Zarzycka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Anna M. Zarzycka Katedra Biznesu Międzynarodowego A.M. Zarzycka."— Zapis prezentacji:

1 dr Anna M. Zarzycka Katedra Biznesu Międzynarodowego azarzyc@sgh.waw.pl A.M. Zarzycka

2  Istota i rola dystrybucji w marketingu  Struktura kanałów marketingowych i rodzaje pośredników  Dystrybucja fizyczna i zarządzanie logistyką  Zarządzanie systemami dystrybucji (analiza, planowanie, organizowanie, kontrola)  Dystrybucja produktów na rynki zagraniczne  Tendencje rozwojowe w dystrybucji A.M. Zarzycka

3  Miejsce i funkcje strategii cen w marketingu  Czynniki wpływające na wybór strategii cenowych  Strategie cenowe  Ceny w marketingu międzynarodowym A.M. Zarzycka

4 1. Czubała A., Dystrybucja produktów, PWE, Warszawa 2001 2. Zarzycka A.M., Systemy dystrybucji w eksporcie, SGH, Warszawa 2008 3. P. Waniowski, Strategie cenowe, PWE, Warszawa 2003 4. N. Hanna, R. Dodge, Kształtowanie cen. Strategie i procedury, PWE, Warszawa 1997 A.M. Zarzycka

5 „Kiedy lodówka nie jest lodówką? Gdy znajduje się w Pittsburghu, podczas gdy potrzebna jest w Houston” J.L. Heskett, N.A. Glaskowsky, R.M. Ivie A.M. Zarzycka

6 Kanały marketingoweLogistyka dystrybucji Strategia dystrybucji Strategia ceny Strategia produktu Strategia promocji A.M. Zarzycka

7 Wszystkie podmioty oraz działania, które umożliwiają przemieszczenie produktu od wytwórcy do ostatecznego nabywcy. Podsystem kanałów marketingowych Podsystem dystrybucji fizycznej A.M. Zarzycka

8 Zbiór kolejnych bezpośrednich i pośrednich uczestników procesu dystrybucji, za pomocą których produkty docierają od producenta do konsumenta lub użytkownika, przy czym uczestnicy ci dodając pewne wartości do produktu dostosowują go do wymagań ostatecznego nabywcy. A.M. Zarzycka

9  odnosi się do organizacji fizycznego przepływu gotowych produktów od wytwórcy do finalnego odbiorcy  obejmuje ona przede wszystkim takie czynności jak: realizację zamówień, transport oraz przechowywanie produktów A.M. Zarzycka

10 Dostarczenie klientowi właściwego produktu, we właściwym stanie, we właściwym miejscu i czasie po możliwie najniższych kosztach. A.M. Zarzycka

11  ma charakter długookresowy  wymaga dostosowania struktury, składającej się z organizacji i ludzi  bazuje na ludziach i relacjach między nimi  ma znaczny udział w procesie tworzenia wartości dodanej

12 A.M. Zarzycka  najtrudniejszy i najbardziej kosztowny element marketingu-mix  współzależny z pozostałymi elementami marketingu-mix  najważniejszy zasób zewnętrzny przedsiębiorstwa

13 A.M. Zarzycka Łańcuchy wartości dostawców Łańcuch wartości producenta Łańcuchy wartości kanałów dystrybucji Łańcuchy wartości nabywców Wartość wcześniejszych ogniw Wartość producenta Wartość dalszych ogniw

14 A.M. Zarzycka  Użyteczność miejsca  Użyteczność form sprzedaży  Użyteczność czasu  Użyteczność asortymentu  Użyteczność serwisu

15 A.M. Zarzycka  przedtransakcyjne  związane z realizacją transakcji kupna- sprzedaży  potransakcyjne


Pobierz ppt "Dr Anna M. Zarzycka Katedra Biznesu Międzynarodowego A.M. Zarzycka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google