Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul. Barbary 17 Podsumowanie lokalnego programu edukacyjnego pt. ”Dbam o siebie – żyję zdrowo”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul. Barbary 17 Podsumowanie lokalnego programu edukacyjnego pt. ”Dbam o siebie – żyję zdrowo”"— Zapis prezentacji:

1 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul. Barbary 17 Podsumowanie lokalnego programu edukacyjnego pt. ”Dbam o siebie – żyję zdrowo” w roku szkolnym 2010/2011

2 Celem głównym programu jest kształtowanie wśród społeczności szkolnej zachowań i postaw prozdrowotnych, czyli promocja zdrowego stylu życia w aspekcie psychologicznym

3 W programie uczestniczyło: - 11 szkół podstawowych (1055 uczniów) - 10 szkół gimnazjalnych ( 865 uczniów) - ich rodzice i opiekunowie (1063 osób) z terenu Katowic

4 Realizacja programu obejmowała: - 1 szkolenie szkolnych koordynatorów programu ( 22 uczestników) - 21 spotkań z rodzicami (1055 uczestników), - 30 konsultacji psychologicznych, Monitorowanie realizacji programu: - przeprowadzono 4 wizytacje, - przeprowadzono badania ankietowe dot. preferencji żywieniowych oraz aktywności fizycznej populacji dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich rodziców.

5 Badania ankietowe dot. preferencji żywieniowych oraz aktywności fizycznej populacji dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich rodziców.

6 Wykres 1. Zaangażowanie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w wypełnianiu dokumentacji badawczej Tylko 35% uczniów wypełniło i oddało ankiety.

7 Wykres 2. Spożywanie I śniadania przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Analiza wykazała, że 13% dzieci nie spożywa pierwszego śniadania. Najczęstszą przyczyną jest lenistwo i brak apetytu spowodowany zbyt późnym i obfitym spożywaniem wieczornego posiłku.

8 Wykres 3. Rodzaje posiłków najczęściej spożywanych przez dzieci na I śniadanie Z uzyskanych danych wynika, że dzieci i młodzież najczęściej spożywają na I śniadanie produkty i przetwory mleczne w postaci: jogurtów, serków i płatków z mlekiem oraz kanapki.

9 Wykres 4. Rodzaje posiłków najczęściej spożywanych przez dzieci na I śniadanie w opinii rodziców Z uzyskanych danych wynika, że w opinii rodziców, dzieci i młodzież spożywają na I śniadanie produkty i przetwory mleczne w postaci: jogurtów, serków, płatków z mlekiem i kanapki; tak samo jak wynika to z deklaracji samych dzieci.

10 Wykres 5. Spożywanie I i II śniadania przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Jak wynika z powyższego wykresu 6% uczniów nie spożywa, ani pierwszego, ani drugiego śniadania.

11 Wykres 6. Rodzaje posiłków najczęściej spożywanych przez dzieci na II śniadanie Z uzyskanych danych wynika, że dzieci i młodzież najczęściej spożywają na II śniadanie kanapki.

12 Wykres 7. Rodzaje posiłków najczęściej spożywanych przez dzieci na II śniadanie w opinii rodziców Rodzice potwierdzają, że ich dzieci najczęściej zjadają na II śniadanie kanapki.

13 Wykres 8. Spożywanie owoców w ciągu dnia przez dzieci Z deklaracji uczniów wynika, że w większości spożywają oni 2 lub więcej owoców w ciągu dnia. Niepokój natomiast wzbudza fakt, iż 7% dzieci wcale nie spożywa owoców.

14 Wykres 9. Spożywanie owoców w ciągu dnia przez dzieci w opinii rodziców W opinii rodziców dzieci spożywają znacznie mniej owoców dziennie, niż wynika to z deklaracji samych dzieci.

15 Wykres 10. Spożywanie warzyw w ciągu dnia przez dzieci Z deklaracji uczniów wynika, że większość z nich spożywa warzywa w ciągu dnia; 44% spożywa co najmniej 2 lub więcej warzyw, 43% spożywa jedno warzywo, natomiast 13% nie spożywa ich wcale. Ponadto z powyższych analiz wnika, że dzieci wolą spożywać owoce niż warzywa.

16 Wykres 11. Spożywanie warzyw w ciągu dnia przez dzieci w opinii rodziców Z wypowiedzi rodziców wynika, ze potwierdzają oni deklaracje ich dzieci co do codziennego spożywania warzyw.

17 Wykres 12. Preferencje dotyczące aktywności fizycznej dzieci uczęszczających do katowickich szkół podstawowych i gimnazjalnych Z analizy danych wynika, iż dzieci preferują gry zespołowe, lubią jeździć na rowerze, rolkach i deskorolce. Najmniej dzieci deklaruje bieganie jako ulubioną formę aktywności ruchowej. Ponadto z analizy przeprowadzonych badań wynika, że mała grupa dzieci i młodzieży uprawia takie formy aktywności ruchowej jak: jazda na nartach, ćwiczenia na siłowni czy jazdę konną, co najprawdopodobniej nie wynika z braku chęci ich uprawiania, ale względów finansowych.

18 Wykres 13. Preferencje dotyczące aktywności fizycznej dzieci uczęszczających do katowickich szkół podstawowych i gimnazjalnych w opinii ich rodziców Rodzice potwierdzają wypowiedzi swoich dzieci co do preferencji rodzajów aktywności ruchowej.

19 Wykres 14. Preferencje dzieci dotyczące zakupów w sklepiku szkolnym Niestety do najczęściej kupowanych przez uczniów produktów w sklepikach szkolnych należą ciastka, drożdżówki, chipsy i słodycze. Wynika to zarówno ze złych nawyków żywieniowych jak i asortymentu proponowanego w sklepikach szkolnych.

20 Wykres 15. Preferencje dzieci dotyczące zakupów w sklepiku szkolnym w opinii ich rodziców Z analizy ankiet wypełnionych przez rodziców wynika, że mają oni świadomość co do rodzaju kupowanych przez ich dzieci produktów w sklepikach szkolnych (ciastka, drożdżówki, chrupki itp.). Ponadto są przekonani, że ich dzieci kupują znacznie więcej napoi, niż deklarują to same dzieci.


Pobierz ppt "Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ul. Barbary 17 Podsumowanie lokalnego programu edukacyjnego pt. ”Dbam o siebie – żyję zdrowo”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google