Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dofinansowanie zadań związanych z efektywnością energetyczną z uwzględnieniem OŹE ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dofinansowanie zadań związanych z efektywnością energetyczną z uwzględnieniem OŹE ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej."— Zapis prezentacji:

1 Dofinansowanie zadań związanych z efektywnością energetyczną z uwzględnieniem OŹE ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w 2016 roku prezentuje: Małgorzata Mrugała Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie

2 2 z 15 Zgodnie z art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Środki finansowe Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

3 3 z 15 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie udziela dofinansowania na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone rodzajowo w art. 400a ust. 1 pkt 1-9a i 11-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska na podstawie „Zasad finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Zasady finansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie

4 4 z 15Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie instalacja kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych (min. moc 10 kW) instalacja pomp ciepła (min. moc 40 kW) instalacja kotłów na biomasę (min. moc 40 kW) modernizacja kotłowni, wymiana kotłów gazowych na gazowe (min moc. 40 kW) termomodernizacja budynków (min. powierzchnia docieplana – 600 m 2 ) wymiana punktów świetlnych z systemem sterowania i oszczędnością energii modernizacja sieci ciepłowniczych Rodzaj finansowanych działań związanych z efektywnością energetyczną

5 5 z 15 Pożyczki Pożyczki preferencyjne (do 100% kosztów kwalifikowanych netto) oprocentowanie: 0,6 stopy redyskonta weksli - nie mniej niż 3,6%/rok z możliwością umorzenia Pożyczki płatnicze (pomostowe) oprocentowanie: 0,6 stopy redyskonta weksli – nie mniej niż 3,6 %/rok bez możliwości umorzenia Dotacje (do 40% kosztów kwalifikowanych brutto ) Dopłaty do kapitału kredytów bankowych (do 50%) Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (do 80%) dopłaty do rat lub innych opłat ustalanych w umowach leasingu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Instrumenty finansowe

6 6 z 15 Osoby fizyczne Pozostali Beneficjenci Jednostki samorządu terytorialnego, szpitale, instytucje kultury itp. PożyczkiDotacje Dotacja + Pożyczka Dopłaty do kapitału i oprocentowania kredytów bankowych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Rodzaj Beneficjenta możliwa forma dofinansowania

7 7 z 15 Środki w ramach złożonych wniosków i podpisanych umów: Razem środki na 2016 r.: 9 170 909,35 zł Razem środki na 2017 r.: 5 371 195,00 zł Suma (lata 2016 -2017) : 14 542 104,35 zł Efekt ekologiczny i rzeczowy: Likwidacja pieców/kotłów węglowych w ilości 1 996 szt. o łącznej mocy 49 591 kW. Montaż 1 379 szt. nowoczesnych kotłów węglowych o łącznej mocy 28 086 kW, 495 szt. kotłów gazowych o łącznej mocy 9 829 kW, 86 szt. kotłów na biomasę o łącznej mocy 1 681 kW, 4 szt. kotłów elektrycznych o łącznej mocy 42 kW oraz kotła olejowego o mocy 19 kW. Zmniejszenie emisji równoważnej o 318 098,91 kg/rok. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Program dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”

8 8 z 15Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) i 2) Program KAWKA”  Planowany efekt ekologiczny zgłoszony w ramach 1 i 2 edycji Programu: W wyniku realizacji zgłoszonych przedsięwzięć zlikwidowanych zostanie 13 817 szt. źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, które zastąpione zostaną przez 2 329 szt. niewęglowych źródeł ciepła i 76 szt. źródeł węglowych o sprawności nie mniejszej niż 80%. Efektem ekologicznym zadania będzie: - redukcja emisji pyłu PM 10 o ok. 266,463 Mg/rok, - redukcja emisji pyłu PM 2,5 o ok. 258,158 Mg/rok, - redukcja emisji CO2 o ok. 41 748,973 Mg/rok.

9 9 z 15Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Program „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”  Planowany efekt ekologiczny zgłoszony w ramach 3 edycji Programu: W wyniku realizacji zgłoszonych przedsięwzięć zlikwidowanych zostanie ok. 7 299 szt. źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, które zastąpione zostaną przez 2 690 szt. niewęglowych źródeł ciepła i ok. 1730 szt. źródeł węglowych o wysokiej sprawności. Efektem ekologicznym zadania będzie: - redukcja emisji pyłu PM 10 o ok. 121,00 Mg/rok, - redukcja emisji pyłu PM 2,5 o ok. 108,00 Mg/rok, - redukcja emisji CO 2 o ok. 25 678,00 Mg/rok.

10 10 z 15Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Efekty Ekologiczne dla umów, dotyczących zadań z zakresu ochrony atmosfery, zawartych w latach 2009 - 2015 r przewidywane efekty ekologiczne z tytułu realizacji tych przedsięwzięć: Parametr Wielkość redukcji [t/rok] 2009201020112012201320142015 Pył całkowity 52,3520,5711,4818,8198,31158,51194,24 SO2 63,1310,895,237,2259,58101,25138,58 NOx 8,771,30,870,963,9510,3218,76 CO 112,6446,823,4126,22198,19401,52472,96 Emisja równoważna 296,6897,7152,7577,66455,24791,62992,76

11 11 z 15Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Wykres efektów ekologicznych w ramach realizacji zadań dotyczących ochrony atmosfery

12 12 z 15Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Efekty Ekologiczne dla umów, dotyczących zadań z zakresu termomodernizacji, zawartych w latach 2009 - 2015 r przewidywane efekty ekologiczne z tytułu realizacji tych przedsięwzięć: Parametr 2009201020112012201320142015 Oszczędność energii [GJ/rok] 19 816,5916 691,838 816,3131 716,4555 158,0533 940,0323 475,58 Powierzchnia ocieplona [m 2 ] 64 433,8746 257,8524 781,9772 869,59137 149,58150 827,3187 113,10

13 13 z 15Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Wykres efektów ekologicznych w ramach realizacji zadań dotyczących termomodernizacji.

14 14 z 15Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Z tytułu realizacji poszczególnych zadań związanych z oszczędnością energii efekt ekologiczny wykonany ogółem od 2008 do 2015 roku wyniósł:  oszczędność energii wyniosła 211.272,65 GJ/rok  powierzchnia docieplenia wyniosła 651.470,39 m 2 Tematyka priorytetowa Programu Edukacja Ekologiczna uwzględnia jako podstawowy priorytet poprawę jakości powietrza. Co roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przeznacza kwotę ok. 2 mln zł.

15 Finansujemy Ochronę Środowiska w Małopolsce Dziękuję za uwagę. Małgorzata Mrugała Prezes Zarządu WFOŚiGW w Krakowie ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków tel.: 12 422 94 90 faks: 12 422 30 46 e-mail: biuro@wfos.krakow.pl www.wfos.krakow.pl


Pobierz ppt "Dofinansowanie zadań związanych z efektywnością energetyczną z uwzględnieniem OŹE ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google