Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TYPOWE UMOWY W OBROCIE PRAWNYM, OSOBOWOŚĆ PRAWNA, ZASIEDZENIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TYPOWE UMOWY W OBROCIE PRAWNYM, OSOBOWOŚĆ PRAWNA, ZASIEDZENIE."— Zapis prezentacji:

1 TYPOWE UMOWY W OBROCIE PRAWNYM, OSOBOWOŚĆ PRAWNA, ZASIEDZENIE

2 Typowe umowy w obrocie najem a dzierżawa, leasing a zakup na raty, użyczenie a pożyczka, umowa o pracę, umowa zlecenia a umowa o dzieło, renta a dożywocie.

3 Umowa zlecenia przyjmujący zlecenie wykonuje powtarzające się czynności i jest oceniany za staranność; praca może, ale nie musi, być wykonywana w określonym miejscu i w określonym czasie; przyjmujący zlecenie nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego; wynagrodzenie może być wypłacone jednorazowo po zakończeniu wykonywania zlecenia; w razie sporu rozstrzyga sąd cywilny.

4 Umowa o dzieło praca polega na stworzeniu dzieła i jest opłacana w zależności od efektu, a nie dołożonej staranności; twórca dzieła może pracować w dowolnym miejscu i czasie; twórca dzieła nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego; wynagrodzenie może być wypłacone jednorazowo po wykonaniu dzieła; w razie sporu rozstrzyga sąd cywilny. Uwaga: Usługi dentystyczne mające rzeczywisty substrat (korona, most, plomba itp.) stanowią umowę o dzieło – por. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 lipca 2010 r. (sygn. akt I ACa 655/10)

5 Poręczenie Musi być złożone pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Czy można poręczyć za dług przyszły? Jan P. poręczył za dług Adama J. w wysokości 5.000 złotych zaciągnięty u Joanny M. Adam J. nie uregulował jednak swojego zobowiązania. Do kogo i w jakiej kolejności może zwrócić się Joanna M. o zapłatę?

6 Poręczenie Jan P. poręczył za dług Adama J. w wysokości 5.000 złotych zaciągnięty u Joanny M. Adam J. nie uregulował jednak swojego zobowiązania. Joanna M. nie zwróciła się jednak o zapłatę do Adama J., tylko do Jana P. Ten jednak stwierdził, że nie będzie płacił, ponieważ Adamowi J. przysługuje wierzytelność w stosunku do Joanny M. w wysokości 10.000 złotych z tytułu zachowku. A co gdyby Adam J. zrzekł się wierzytelności z tytułu zachowku?

7 Osobowość prawna pełna zdolność do czynności prawnych, ograniczona zdolność do czynności prawnych, brak zdolności do czynności prawnych.

8 Osobowość prawna Zawarcie umowy sprzedaży gazety w kiosku. Zawarcie związku małżeńskiego. Wynajęcie mieszkania. Kupno roweru za samodzielnie zarobione pieniądze. Samodzielne kupno mieszkania. Sporządzenie testamentu. Zakup znaczna na poczcie i wysłanie listu. Zaciągnięcie pożyczki w banku. Przyjęcie darowizny. Zostanie spadkobiercą. Podarowanie komuś swojego roweru. Kandydowanie na radnego.

9 Zasiedzenie Zasiedzieć można nieruchomość lub służebność gruntową. Zasiedzenie może być w dobrej wierze (po 20 latach) lub w złej wierze (po 30 latach). Jan P. w 1985 r. wynajął Marii Z. mieszkanie położone w kamienicy stanowiącej jego własność. Maria Z. regularnie i bezzwłocznie uiszczała czynsz najmu, aż do 2015 r., kiedy to oświadczyła, że nie zamierza więcej płacić, bowiem zasiedziała nieruchomość zajmowaną przez siebie. Czy ma rację?

10 Zasiedzenie Dnia 13 czerwca 1985 r. Jakub L. zawarł z Natalią P. pisemną umowę kupna działki o powierzchni 50 arów. Przez 20 lat uprawiał na niej tytoń. Latem 2005 r. Natalia dowiedziała się że w planach zagospodarowania przestrzennego działka została zakwalifikowana jako teren budowlany. W związku z tym w listopadzie 2005 r. wystąpiła przeciwko Jakubowi L. z roszczeniem o zwrot działki. Jakub broni się zarzutem nabycia własności przez zasiedzenie.

11 Zasiedzenie Ryszard K. był właścicielem nieruchomości, której część przeznaczona była na drogę polną, po której dojeżdżał do swojego domu. Drogą tą jeździli także – jednak bez zgody właściciela – jego sąsiedzi: Piotr P. i Marian M. Piotr P. w 1980 r. wysypał tę drogę żwirem. Po śmierci Ryszarda K. w 2011 r. jego syn i spadkobierca – Przemysław K. ogrodził drogę i zakaz poruszania się po niej Piotrowi P. i Marianowi M. Ci jednak podnoszą, iż zasiedzieli służebność przejazdu na tej nieruchomości.

12 Pomoc prawna Uniwersytecka Poradnia Prawna UJ - www.law.uj.edu.pl/poradnia/www.law.uj.edu.pl/poradnia/ Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów - www.centrumars.wpia.uj.edu.pl/ www.centrumars.wpia.uj.edu.pl/ Stały Polubowny Sąd Konsumencki w Krakowie - www.ihkrakow.internetdsl.pl/www.ihkrakow.internetdsl.pl/

13 Tematyka prawnicza w internecie sub-iudice.blogspot.com pozywam.blogspot.com www.remitent.pl


Pobierz ppt "TYPOWE UMOWY W OBROCIE PRAWNYM, OSOBOWOŚĆ PRAWNA, ZASIEDZENIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google