Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Logo ośrodka KSU Regionalny Punkt Konsultacyjny KSU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Logo ośrodka KSU Regionalny Punkt Konsultacyjny KSU."— Zapis prezentacji:

1 Logo ośrodka KSU Regionalny Punkt Konsultacyjny KSU

2 Logo ośrodka KSU Regionalny Punkt Konsultacyjny KSU – finansowanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działanie 2.2 Wsparcie systemu dla adaptacyjności kadr Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Finansowany w ramach projektu systemowego PARP pod tytułem: „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shop”

3 Logo ośrodka KSU Jaki jest cel i zakres usług świadczonych przez Regionalny Punkt Konsultacyjny KSU? Regionalny Punkt Konsultacyjny KSU zapewnia swoim klientom: - ofertę usług informacyjnych z zakresu szeroko rozumianego rozwoju przedsiębiorczości oraz dostępnych form wsparcia - ofertę usług doradczych obejmujących asystę przy rozpoczynaniu oraz prowadzeniu działalności gospodarczej Okres realizacji projektu: luty 2012 r. – grudzień 2013 r.

4 Logo ośrodka KSU Usługi informacyjne oraz doradcze – dla kogo ?  przedsiębiorców  osób fizycznych: - bezrobotnych - zatrudnionych - nieaktywnych zawodowo (uczniowie) - rolników - innych zainteresowanych osób

5 Logo ośrodka KSU Usługi informacyjne i doradcze – gdzie i jak się o nich dowiedzieć ? Wystarczy tylko: przyjść do Regionalnego Punktu Konsultacyjnego KSU zadzwonić wysłać maila

6 Logo ośrodka KSU Zakres i formy świadczenia usług informacyjnych i doradczych przez Regionalny Punkt Konsultacyjny KSU

7 Logo ośrodka KSU 1. Usługi informacyjne w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości uzyskania przez klientów RPK wsparcia finansowego na realizację projektów ze środków publicznych 2. Usługa informacyjna opieka nad klientem w zakresie usług specjalistycznych dostępnych w Krajowym Systemie Usług 3. Usługi doradcze w zakresie asysty w rozpoczynaniu oraz prowadzeniu działalności gospodarczej Usługi Regionalnego Punktu Konsultacyjnego KSU

8 Logo ośrodka KSU administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej, zatrudnianie cudzoziemców, prawo ochrony konkurencji, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), ochrona własności intelektualnej, system jakości ISO 9001 i HACCP, rozwój zasobów ludzkich, wykorzystanie technologii informacyjnych, ochrona interesów klientów, konsumentów, możliwość uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł, wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw, prawo zamówień publicznych, zakres korzystania z bazy CEIDG, platformy ePUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP, podstawowe informacje nt. usług specjalistycznych KSU, inne, stwierdzone w trakcie diagnozy. Zakres usług informacyjnych świadczonych przez RPK KSU

9 Logo ośrodka KSU Zakres usług informacyjnych opieka na klientem świadczonych przez RPK KSU usługa brokerska w zakresie znalezienia usługodawcy specjalistycznego oraz pomocy w skorzystaniu z usługi, udzielenie informacji nt. zasad korzystania z usługi, pomoc w kontaktach z usługodawcą specjalistycznym, monitorowanie dalszych losów klienta w procesie korzystania z usługi specjalistycznej.

10 Logo ośrodka KSU Usługi informacyjne mają charakter bezpłatny!

11 Logo ośrodka KSU Zakres usług doradczych – asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej wstępna diagnoza potrzeb klienta, konsultacje nt. profilu planowanej działalności, analiza SWOT planowanej działalności, analiza form i źródeł finansowania działalności, pomoc w przygotowaniu biznesplanu, wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności gospodarczej, pomoc w rejestracji działalności gospodarczej w bazie CEIDG oraz dokonywania zmian w dalszym etapie jej prowadzenia.

12 Logo ośrodka KSU Zakres usług doradczych – asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej spełnianie wymogów folmalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej marketing przedsiębiorstwa organizacja przedsiębiorstwa finanse przedsiębiorstwa

13 Logo ośrodka KSU Usługi doradcze są dofinansowane aż w 90 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Maksymalny koszt za jedną godzinę dla klienta wyniesie zaledwie 10 zł.

14 Logo ośrodka KSU Formy świadczenia usług przez Regionalny Punkt Konsultacyjny KSU Usługa bezpośrednia w punkcie RPK KSU Dyżury poza siedziba punktu RPK KSU Usługa telefoniczna Usługa mailowa poprzez formularz zapytaniowy Seminaria informacyjne dla grupy/grup przedsiębiorców, które będą organizowane w zależności od uzasadnionych potrzeb (np. w sytuacji powstania ”luki informacyjnej”, wprowadzenia nowych uregulowań prawnych, zmian w realizacji i wdrażaniu programów pomocowych)

15 Logo ośrodka KSU Regionalny Punkt Konsultacyjny KSU: Lubelska Fundacja Rozwoju Ulica Zana 41 20-601 Lublin Telefon (0 81) 528 53 53 / 55 e-mail: consult@lfr.lublin.plconsult@lfr.lublin.pl www: www.lubelskie.ksu.parp.gov.pl

16 Logo ośrodka KSU Dyżury poza siedzibą Regionalnego Punktu Konsultacyjnego KSU -Lubartów: I wtorek miesiąca ul. Cmentarna 10 -Kraśnik: II wtorek miesiąca ul. Jagiellońska 5 -Bełżyce: III wtorek miesiąca ul. Lubelska 8 -Bychawa: IV wtorek miesiąca ul. Mickiewicza 11 -Lublin: I, III czwartek miesiąca ul. Mełgiewska 11 II, IV czwartek miesiąca ul. Niecała 14 Wszystkie dyżury obywać się będą w godzinach 10 – 14

17 Logo ośrodka KSU Punkty Konsultacyjne KSU w województwie lubelskim: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny ul. Partyzantów 3 pok. 27 22 - 400 Zamość Telefon: (0 84) 627 18 32 E-mail: pk-zamosc@fundacja.lublin.plpk-zamosc@fundacja.lublin.pl Fundacja Puławskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Lubelska 2e 24 – 100 Puławy Telefon: (0 81) 887 99 69 E-mail: pk@fpcp.org.pl

18 Logo ośrodka KSU Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Logo ośrodka KSU Regionalny Punkt Konsultacyjny KSU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google