Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy przywileje grup zawodowych są sprawiedliwe?. Plan prezentacji 1. Podstawowe pojęcia 2. Zadanie 1 – świadczenia dodatkowe 3. Zadanie 2 – przywileje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy przywileje grup zawodowych są sprawiedliwe?. Plan prezentacji 1. Podstawowe pojęcia 2. Zadanie 1 – świadczenia dodatkowe 3. Zadanie 2 – przywileje."— Zapis prezentacji:

1 Czy przywileje grup zawodowych są sprawiedliwe?

2 Plan prezentacji 1. Podstawowe pojęcia 2. Zadanie 1 – świadczenia dodatkowe 3. Zadanie 2 – przywileje zawodowe 4. Zadanie 3 – dyskusja o przywilejach 5. Zadanie 4 – skutki przywilejów zawodowych 6. Pytania sprawdzające

3 Podstawowe pojęcia ŚWIADCZENIA POZAPŁACOWE Inaczej: benefity, to opłacane przez pracodawcę dodatki do wynagrodzenia finansowego pracownika, np. w formie możliwości korzystania z samochodu służbowego czy telefonu komórkowego do celów prywatnych, dostępu do opłaconych przez pracodawcę usług medycznych w prywatnej służbie zdrowia, dodatkowych ubezpieczeń, opłacania zajęć sportowych czy rekreacyjnych, zniżki na produkty czy usługi firmy, dofinansowania studiów czy szkoleń, zakupu bonów towarowych czy bezpłatnych posiłków itp. Dodatki pozapłacowe dla pracowników stanowią dla nich dodatkowy przychód wynikający ze stosunku pracy i w związku z tym podlegają opodatkowaniu. Podatek ten odliczany jest od wynagrodzenia pracownika. Źródło: inc42.com

4 Podstawowe pojęcia UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Ubezpieczenia, których celem jest zabezpieczenie pracowników i ich rodzin przez czasowym lub stałym brakiem możliwości zarobkowania, spowodowanym m. in. macierzyństwem, chorobą, inwalidztwem, starością. Źródło: lawyer24h.net

5 Podstawowe pojęcia SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Składki płacone przez wszystkich pracowników, w relacji do wysokości dochodów płacowych, służące finansowaniu świadczeń społecznych (emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych, zdrowotnych). Źródło: zewlibertarianizmu.salon24.pl

6 Podstawowe pojęcia Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowa jednostka organizacyjna, która ustala obowiązek ubezpieczenia społecznego, przyznaje uprawnienia do świadczeń oraz określa zasady ich wypłacania, pobiera składki na ubezpieczenia społeczne, prowadzi rozliczenia z zakładami pracy i innymi jednostkami z tytułu wypłacanych przez nie świadczeń podlegających finansowaniu przez ZUS, kontroluje wykonywanie przez zakłady pracy obowiązków w zakresie ubezpieczenia społecznego. ludzkich. Źródło: pulshr.pl

7 Podstawowe pojęcia KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Instytucja, prowadząca zadania związane z obsługą rolników w sprawach związanych z ubezpieczeniem społecznym tej grupy, opłacania składek oraz przyznawania świadczeń z ubezpieczeń emerytalno-rentowych, wypadkowych, chorobowych, macierzyńskich. Źródło: bip.krus.gov.pl

8 Zadanie 1 Przeczytaj tekst „Świadczenia dla pracowników w firmach prywatnych” i przeanalizuj wyniki ankiet, a następnie wykonaj polecenia. „Świadczenia dla pracowników w firmach prywatnych” Świadczenia pozapłacowe, inaczej nazywane benefitami (czy bonusami) to dodatki do wynagrodzenia pracowników, finansowane przez pracodawcę. Mają one motywować pracowników do bardziej efektywnej pracy, wspierać ich rozwój zawodowy, czasem zatrzymać pracownika w firmie, wzmocnić jego lojalność i zaangażowanie. Pracodawcy oferują świadczenia dodatkowe w różnych formach, zależnie od sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Benefity są częściej oferowane pracownikom w większych firmach, zatrudniających powyżej 100 pracowników, zależnie od wielkości i struktury własnościowej firmy. W polskich przedsiębiorstwach ponad 60% pracowników ma dostęp do świadczeń pozapłacowych.

9 Zadanie 1 Duże korporacje zazwyczaj proponują pracownikowi możliwość korzystania z samochodu służbowego czy telefonu komórkowego dla potrzeb prywatnych, opłacają uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, kursach; płacą za pakiety usług prywatnej opieki zdrowotnej, zajęcia sportowe, dodatkowe ubezpieczenia emerytalne i na życie, bony towarowe, dodatkowe dni wolne itp. Małe i średnie przedsiębiorstwa nie zawsze stać na tak rozbudowane świadczenia dla pracowników. Z punktu widzenia prawa podatkowego, dodatki pozapłacowe dla pracowników stanowią dla nich dodatkowy przychód wynikający ze stosunku pracy i w związku z tym podlegają opodatkowaniu. Podatek ten odliczany jest od wynagrodzenia pracownika.

10 Zadanie 1

11 Polecenia do zadania 1 1. Jakie świadczenia dodatkowe są najczęściej proponowane przez polskie firmy? 2. Jakich benefitów oczekują pracownicy? 3. W jakich sytuacjach pracownicy powinni, waszym zdaniem, otrzymywać dodatkowe świadczenia od pracodawcy? Jakie warunki powinni spełniać?

12 Polecenia do zadania 1 4. Uzupełnij tabelę: Czy pracodawcy powinni zapewnić pracownikom świadczenia pozapłacowe? Argumenty „za”Argumenty „przeciw”

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 Zadanie 2 Na podstawie komiksu „Przywileje dla wybranych, koszty dla nabranych” odpowiedz na poniższe pytania: 1. O jakich przywilejach grup zawodowych mowa w komiksie? 2. Jaki jest stosunek twórcy komiksu do tego problemu? 3. Jak autor komiksu wyraził swoją opinię? Jakich środków artystycznych użył w tym celu? 4. Czy podzielacie opinię autora komiksu na temat przywilejów grup zawodowych?

24 Zadanie 3 W oparciu o rozdane teksty pomocnicze, przeprowadźcie dyskusję w grupach na temat słuszności przyznania niektórym grupom zawodowym pewnych przywilejów zawodowych, a następnie uzupełnijcie tabelę: Grupa zawodowaRodzaj przywilejuNasza ocenaNasze argumenty

25 Zadanie 4 Skutki utrzymywania przywilejów zawodowych Dla pracodawców Dla pracowników Dla systemu ubezpieczenia społecznego Dla budżetu państwa Uzupełnij tabelę:

26 Pytania sprawdzające 1. Świadczenia pozapłacowe to inaczej: a) bony towarowe, które można zrealizować w supermarkecie b) wynagrodzenie za przepracowane godziny nadliczbowe c) dodatki do wynagrodzenia finansowego pracownika, opłacane przez pracodawcę

27 Pytania sprawdzające 2. Najważniejszą funkcją świadczeń pozapłacowych jest: a) wyrównanie wysokości wynagrodzenia do średniej obowiązującej w polskiej gospodarce b) motywowanie pracowników firm prywatnych, zależnie od sytuacji finansowej przedsiębiorstwa c) udzielanie pomocy socjalnej dla pracowników budżetówki

28 Pytania sprawdzające 3. Ubezpieczenia społeczne w Polsce obejmują: a) ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne, wypadkowe, chorobowe. b) tylko ubezpieczenie emerytalne i rentowe c) zabezpieczenie przed utratą zdrowia czy pracy.

29 Pytania sprawdzające 4. Odrębny system zabezpieczenia emerytalnego mają w naszym kraju: a) nauczyciele i urzędnicy b) funkcjonariusze służb mundurowych i rolnicy c) przedsiębiorcy

30 Pytania sprawdzające 5. Przywileje zawodowe, finansowane z budżetu państwa, dotyczą przede wszystkim: a) pracowników sfery budżetowej b) pracowników przedsiębiorstw prywatnych c) żaden pracownik polski nie ma takich przywilejów

31 Komiksy ekonomiczne Po więcej komiksów zapraszamy na stronę http://komiksy-ekonomiczne.pl/http://komiksy-ekonomiczne.pl/, a także na nasz profil na facebooku:


Pobierz ppt "Czy przywileje grup zawodowych są sprawiedliwe?. Plan prezentacji 1. Podstawowe pojęcia 2. Zadanie 1 – świadczenia dodatkowe 3. Zadanie 2 – przywileje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google