Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o oławskim rynku pracy i działalności Gminnego Centrum Informacji 2010 rok 2010 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o oławskim rynku pracy i działalności Gminnego Centrum Informacji 2010 rok 2010 rok."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o oławskim rynku pracy i działalności Gminnego Centrum Informacji 2010 rok 2010 rok

2 Gminne Centrum Informacji Gminne Centrum Informacji, pełni szereg funkcji:  pracowni multimedialnej,  lokalnego okienka przedsiębiorczości,  instytucji rynku pracy, zajmuje się:  organizacjami pozarządowymi,  rynkiem pracy,  koordynacją różnorodnych działań, szczególnie szkoleniowych i podnoszących kwalifikacje pracowników oraz wnioskami konkursowymi.

3 Rynek pracy 2010 Rynek pracy 2010

4 Rynek pracy 2010  Wpłynęło 1865 ofert pracy,  954 mieszkańców Oławy podjęło pracę,  Zaktywizowano 417 osób, w tym: 149 skierowano na staż, 203 osoby wzięły udział w szkoleniach, 21 skierowano do prac interwencyjnych, 6 wykonywało roboty publiczne, 38 otrzymało dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Rok 2008 – 1811 ofert pracy, pracę podjęły 713 osoby, Rok 2009 – 1885 ofert pracy, pracę podjęło 868 osób.

5 Rynek pracy 2010 Rynek pracy 2010 W województwie  13,4% w styczniu,  13% w grudniu, W powiecie  12,2% w styczniu,  11,6% w grudniu, W kraju  12,7% w styczniu,  12,3% w grudniu.

6 Rynek pracy 2010 – VI Oławskie Targi Pracy Wystawcami byli:  Autoliv - największy oławski pracodawca, od początku biorący udział w targach, oferował pracę w swoich oddziałach w Oławie i Jelczu Laskowicach,  Keiper - firma motoryzacyjna ze Skarbimierza, oferowała pracę na stanowiskach specjalistów oraz produkcyjnych. Zamierza zwiększyć zatrudnienie o 150 osób,  Trenkwalder - oferujący stanowiska pracy m.in. w Elektroluksie i SCA,  Manpower - oferował pracę w Jelczu Laskowicach, Bielanach, Brzegu,  OHP - dysponował ofertami pracy dla młodych ludzi, do dyspozycji klientów byli również doradcy zawodowi,  Clar System - firma zatrudniająca do prac porządkowych i w ochronie, również osoby niepełnosprawne.

7 Lokalne Okienko Przedsiębiorczości Zajmuje się:  ewidencją działalności gospodarczej,  ewidencją obiektów świadczących usługi hotelarskie,  wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,  wydawaniem licencji na przewóz osób taksówką,  wydawaniem licencji na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym,  dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w celu nauki zawodu lub przygotowania zawodowego.

8 Lokalne Okienko Przedsiębiorczości

9  354 przedsiębiorców skorzystało z możliwości zawieszenia bądź wznowienia działalności gospodarczej,  574 przedsiębiorców dokonało zmian we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Wydano  3 licencje (zmiany) na transport drogowy osób taksówką, 31 grudnia 2010 w mieście było zarejestrowanych 32 przedsiębiorców prowadzących transport drogowy osób taksówką,  cztery zezwolenia na regularne przewozy osób w krajowym transporcie drogowym i 10 wypisów,  53 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo,  43 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa,  45 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu,  13 zezwoleń jednorazowych,  116 decyzji wygaszających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

10 Lokalne Okienko Przedsiębiorczości  99 punktów sprzedających napoje alkoholowe, w tym: 55 punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (60 - limit), 29 punktów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (45 - limit).  Przyznano i wypłacono pracodawcom dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w łącznej kwocie 284 358,32 zł.  W mieście jest 246 miejsc noclegowych, w tym: 3 hotele dysponujące 187 miejscami noclegowymi, 3 inne obiekty świadczące usługi hotelarskie dysponujące 49 miejscami noclegowymi

11 Lokalne Okienko Przedsiębiorczości

12 Organizacje pozarządowe 104 organizacji pozarządowych, w tym 14 pożytku publicznego Kultura, edukacja 16 Sport 33 Ekologia, ochrona środowiska 15 Pomoc społeczna 22 Inne 23 Wykaz wszystkich organizacji znajduje się na stronie www.um.olawa.pl/Gminne Centrum Info/www.um.olawa.pl/Gminne Centrum Info/Organizacje pozarządowe www.um.olawa.pl/Gminne Centrum Info/ Organizacje pozarządowe www.um.olawa.pl/Gminne Centrum Info/

13 Organizacje pozarządowe  Działalność zakończyły stowarzyszenia:  Oławskie Stowarzyszenie Muzyków,  Stowarzyszenie Pomost - Sojusz dla ziemi oławskiej,  Klub Biegacza Fiodor zmienił nazwę na Klub Biegacza DOMBUD,  23 oławskie organizacje pozarządowe złożyły 31 wniosków do budżetu miasta na rok 2011 o dofinansowanie działalności statutowej na łączną kwotę 997 690,40 zł w tym:  sport 834 322,40 zł  ochrona środowiska, ekologia 5 500 zł,  kultura, nauka oświata 25 000 zł,  pomoc społeczna 132 868 zł.

14 Organizacje pozarządowe Tym organizacjom można przekazać 1% podatku dochodowego  Fundacja na Rzecz Rozwoju Ochrony Zdrowia "Szpital w Oławie" – KRS 0000220359,  Instytut Edukacji Społecznej - KRS 0000067470,  Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Oławie - KRS 0000064785,  MKS Olavia - KRS 0000213334,  Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Zarząd Powiatowy w Oławie, KRS oddziału dolnośląskiego - 0000224202,  Polski Związek Głuchych, Oddział Dolnośląski - KRS 0000094089,  Polski Związek Niewidomych - KRS 0000087580,  Polski Czerwony Krzyż, Dolnośląski Zarząd Okręgowy we Wrocławiu KRS 0000225587,  Stowarzyszenie JUSTITIA - KRS 0000217282,  Stowarzyszenie „Pomoc” przy Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i Noworodkowym Szpitala w Oławie - KRS 0000047208,  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza” w Oławie - KRS 0000083236,  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Dolnośląski - KRS 0000198933,  Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Oławie - KRS 0000264246,  Sportowy Klub Wędkarstwa Spinningowego „WYDRA”- KRS 0000275166.

15 Inne – podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu Miejskiego  Koordynowanie udziału w projekcie „Profesjonalne zarządzanie w dolnośląskim urzędzie”. 7 pracowników Urzędu Miejskiego uczestniczyło w 120 godzinnych blokach szkoleniowych.  Zorganizowanie we współpracy z Instytutem Laudator szkolenia w ramach projektu Na straży lokalnego prawa. 31 pracowników wzięło udział w szkoleniach z zakresu: Technika i metodologia tworzenia prawa miejscowego podnoszącego kwalifikacje z zakresu tworzenia prawa miejscowego, Postępowanie administracyjne, wydawanie decyzji i rozstrzygnięć administracyjnych w JTS  Projekty i szkolenia, w których brali udział pracownicy były bezpłatne, finansowane z funduszy Unii Europejskiej.

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Informacja o oławskim rynku pracy i działalności Gminnego Centrum Informacji 2010 rok 2010 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google