Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKAŻENIA SZPITALNE - ZAGADNIENIA OGÓLNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKAŻENIA SZPITALNE - ZAGADNIENIA OGÓLNE"— Zapis prezentacji:

1 ZAKAŻENIA SZPITALNE - ZAGADNIENIA OGÓLNE

2 OKREŚLENIA Zakażenia nozokomialne
(gr. nosos – choroba, komeion – opiekować się, szpital) Zakażenia szpitalne Zakażenia zakładowe

3 DEFINICJA Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Art.2, pkt. 5: „Zakażenie, które wystąpiło w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy choroba: nie pozostawała w okresie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie wylęgania, wystąpiła po udzieleniu świadczeń zdrowotnych, w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres jej wylęgania.”

4 CZAS WYSTĄPIENIA ZAKAŻENIA SZPITALNEGO
RÓŻNY do 2 tygodni dla L.pneumophila do 30 dni po zabiegu operacyjnym do 6 m-cy – zakażenia wirusami hepatotropowymi (HBV, HCV) do roku – wszczepienie ciała obcego

5 ZNACZENIE CZĘSTOŚĆ KOSZTY (MEDYCZNE, EPIDEMIOLOGICZNE, EKONOMICZNE)
NASTĘPSTWA PRAWNE

6 PRZYCZYNY FLORA ENDOGENNA FLORA EGZOGENNA

7 FLORA WŁASNA Gronkowce (S.aureus, S.epidermidis) Corynebacterium sp.
E.coli Bacteroides sp. Enterokoki Paciorkowce Veillonella sp. Fusobacterium sp.

8 PODZIAŁ CZYNNIKÓW RYZYKA
JATROGENNE ORGANIZACYJNE ZALEŻNE OD PACJENTA RÓŻNE KONSTELACJE CZYNNIKÓW RYZYKA U POJEDYNCZEGO PACJENTA !!

9 CZYNNIKI RYZYKA – JATROGENNE
PROCEDURY INWAZYJNE LECZENIE IMMUNOSUPRESYJNE (farmakologiczne, naświetlania) ŁAMANIE ZASAD HIGIENY SZPITALNEJ (MYCIE RĄK !!)

10 CZYNNIKI RYZYKA – ORGANIZACYJNE
PRZELUDNIENIE SAL CHORYCH NIEDOSTATEK PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO SKAŻENIE WODY LUB URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH

11 CZYNNIKI RYZYKA – ZALEŻNE OD PACJENTA
CHOROBA PODSTAWOWA ORAZ SCHORZENIA I STANY WSPÓŁISTNIEJĄCE SKRAJNE GRUPY WIEKOWE

12 ODDZIAŁY WYSOKIEGO RYZYKA
INTENSYWNA TERAPIA LECZENIA OPARZEŃ HEMATOLOGIA HEMODIALIZY CHIRURGIA NEONATOLOGIA

13 POSTACI KLINICZNE ZAKAŻENIA UKŁADU MOCZOWEGO ZAPALENIA PŁUC
ZAKAŻENIA MIEJSCA OPEROWANEGO zakażenia związane z cewnikami naczyniowymi BAKTERIEMIA / POSOCZNICA PIERWOTNA

14 POSTACI KLINICZNE - RZADSZE
ZAKAŻENIA WIRUSAMI HEPATOTROPOWYMI ODLEŻYNY ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH ZAKAŻENIA RANY OPARZENIOWEJ ZAKAŻENIA PRZEWODU POKARMOWEGO

15 DROBNOUSTROJE ALARMOWE
Czynnik alarmowy – biologiczny czynnik chorobotwórczy o szczególnej zjadliwości lub oporności Art.2, pkt.5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

16 LISTA CZYNNIKÓW ALARMOWYCH
Załącznik 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005r. w sprawie rejestrów zakażeń zakładowych oraz raportów o występowaniu tych zakażeń

17 DROBNOUSTROJE ALARMOWE – BAKTERIE
MRSA, VISA lub VRSA S.pyogenes VRE ESBL Pałeczki G(-) oporne na karbapenemy P.aeruginosa lub Acinetobacter oporne na karbapenemy lub 2 odmienne grupy leków C.difficile Shigella lub C.jejuni Szczepy toksynotwórcze C.diphteriae B.pertussis N.meningitidis S.pneumoniae oporny na C3G lub PENI L.pneumophila Prątki chorobotwórcze* * =zakażenia ostre lub pierwszorazowe

18 MECHANIZMY OPORNOŚCI BAKTERII
ENZYMY ROZKŁADAJĄCE LEKI UNIEMOŻLIWIENIE WNIKNIĘCIA LEKU DO KOMÓRKI BAKTERYJNEJ AKTYWNE USUWANIE LEKU MODYFIKACJA MIEJSCA DOCELOWEGO DLA LEKU

19 DROBNOUSTROJE ALARMOWE – WIRUSY
VZV Wirus odry Wirusy grypy Rotawirusy RSV HBV* HCV* HIV* * =zakażenia ostre lub pierwszorazowe

20 ZAPOBIEGANIE E-D-U-K-A-C-J-A PERSONELU !!
NADZÓR (ODDZIAŁY WYSOKIEGO RYZYKA) HIGIENA SZPITALNA (MYCIE RĄK !!) STRATEGIA POSTĘPOWANIA (KOLONIZACJA BAKTERIAMI LEKOOPORNYMI) POLITYKA ANTYBIOTYKOWA

21 PODSUMOWANIE SZPITAL – MIEJSCE POTENCJALNIE NIEBEZPIECZNE
ISTOTNY PROBLEM WSPÓŁCZESNEJ MEDYCYNY MYCIE RĄK – PROSTE (?), TANIE, SKUTECZNE !!


Pobierz ppt "ZAKAŻENIA SZPITALNE - ZAGADNIENIA OGÓLNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google