Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych."— Zapis prezentacji:

1 „Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty GALA STYPENDIALNA KRAKÓW, 21 CZERWCA 2011 r.

2 Okres realizacji projektu: 01.06.2008 – 31.12.2015 Stypendium w wysokości 500 zł miesięcznie przyznawane na okres 12 miesięcy (od września do sierpnia) Kwota przeznaczona na stypendia w latach 2008-2015: 18.900.000 zł Łączna liczba stypendiów do przyznania: 3150 Wynagrodzenie dla Opiekuna Dydaktycznego w wysokości 1160 zł rocznie

3 Nabory wniosków w ramach projektu: I nabór wniosków na rok szkolny 2008/2009 – przyznano 451 stypendiów II nabór wniosków na rok szkolny 2009/2010 – przyznano 283 stypendia Nabór wniosków na rok szkolny 2010/2011 Termin: 6 września – 8 października 2010 r. Liczba złożonych wniosków: 1082 Liczba przyznanych stypendiów: 483 na łączną kwotę 2 898 000 PLN Kwota wypłaconych stypendiów na dzień 31.05.2011 r. : 2 173 500 PLN

4

5 Nabór wniosków na rok szkolny 2010/2011

6 Największą liczbę wniosków złożyli uczniowie uczęszczający do następujących szkół: 1.III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie 83 2.V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie 56 3.I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie 49 4.Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu38 5.I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie 34

7 Nabór wniosków na rok szkolny 2010/2011 Szkoły z największą liczbą stypendystów: 1.III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie 46 2.V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie 33 3.I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie 23 4.Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu 22 5.I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej 17

8 Nabór wniosków na rok szkolny 2010/2011

9 Wykorzystanie stypendium i realizacja postępów edukacyjnych uczestników projektu (Informacje zebrane na podstawie wypowiedzi 440 stypendystów/ stypendystek z dwóch edycji programu w latach 2008/2009 oraz 2009/2010, którzy zakończyli udział w projekcie). stypendium otrzymane w ramach „Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych” ułatwiło uczniom dostęp do nowoczesnych form i technik zdobywania wiedzy (np. dostęp do internetu, zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, obozy naukowe, seminaria, konferencje, kursy i szkolenia)

10 dzięki otrzymanemu stypendium zwiększyły się możliwości edukacyjne uczniów

11 Kierunki studiów najczęściej wybierane przez Stypendystów

12 Uczelnie państwowe, na których studiują Stypendyści

13 Promocja projektu i najzdolniejszych stypendystów Rokrocznie organizowano w Krakowie Gale Stypendialne na ok. 200 osób, podczas których inaugurowano kolejny rok realizacji projektu oraz podsumowywano miniony nabór wniosków; W 2009 r. zorganizowano także 3 konferencje subregionalne: w Oświęcimiu, Nowym Sączu i Tarnowie; Podczas w/w uroczystości wybrani stypendyści występowali w charakterze prelegentów i prezentowali swoje osiągnięcia, czego efektem były informacje o ich sukcesach w mediach, a tym samym o korzyściach z przystąpienia do programu stypendialnego.

14 Najważniejsze wydarzenia informacyjno-promocyjne w bieżącym roku realizacji projektu Uroczyste podpisanie tysięcznej umowy stypendialnej 23 lutego 2011 r. w III LO w Tarnowie w obecności Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Pana Romana Ciepieli Dyrektor MCP Rafał Solecki oraz uczeń Patryk Mikos podpisali tysięczną umowę stypendialną w ramach projektu

15 Nabór wniosków na rok szkolny 2011/2012 już we wrześniu br. Szczegóły wkrótce na stronie internetowej www.stypendia.mcp.malopolska.pl Zapraszamy do składania wniosków!

16 Dziękuję za uwagę Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości ul. Kordylewskiego 11 31-542 Kraków Zespół ds. Stypendiów tel. (12) 37-69-161 tel. (12) 37-69-164 tel. (12) 37-69-166


Pobierz ppt "„Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google