Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego – część II, administracja samorządowa”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego – część II, administracja samorządowa”"— Zapis prezentacji:

1 „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego – część II, administracja samorządowa”

2 Czym są Wrota Podlasia Pojęcie Wrota Podlasia określa zbiór wzajemnie zintegrowanych i współpracujących serwisów internetowych i systemów teleinformatycznych, w szczególności: Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego „Wrota Podlasia” Cyfrowy Urząd iTV – Telewizja Internetowa "Turystyczne Wrota" - serwis turystyczny województwa podlaskiego Wortal poświęcony społeczeństwu informacyjnemu, 10 sierpnia 2010Metodyka opracowania studium wykonalności Projektu e-Podlasie2

3 Czym są Wrota Podlasia cd. Centrum Obsługi Inwestora, Wortal Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wortal Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Portal Podlaskiej Marki Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego Podlaski System Informacji Przestrzennej Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Podlaskiego 10 sierpnia 2010Metodyka opracowania studium wykonalności Projektu e-Podlasie3

4 Czym mają być Wrota Podlasia Rozwój „Wrót Podlasia” Rozwój usług hostingowych Poczta elektroniczna i praca grupowa e-Edukacja e-Biznes Elektroniczny Obieg Dokumentów 10 sierpnia 2010Metodyka opracowania studium wykonalności Projektu e-Podlasie4

5 Czym mają być Wrota Podlasia Rozwój infrastruktury: Cyfrowego Urzędu Centrów Bezpieczeństwa GIS Podlasia Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego Moduł skrzynki kontaktowej Single Sign On 10 sierpnia 2010Metodyka opracowania studium wykonalności Projektu e-Podlasie5

6 Po co Studium Wykonalności Studium wykonalności, wraz z kompletną dokumentacją, przygotowywane jest do złożenia go do Instytucji Zarządzającej RPO WP, w celu uzyskania dofinansowania w wysokości do 85% wartości projektu z funduszy UE w perspektywie finansowej 2007-2013. 10 sierpnia 2010Metodyka opracowania studium wykonalności Projektu e-Podlasie6

7 Metodyka zarządzania Opracowanie SW będzie zarządzane zgodnie z metodyką PRINCE2®, co pozwoli na bieżące kontrolowanie postępów prac i pomoże w zakończeniu tego opracowania w założonym czasie. SW będzie również proponowało zarządzanie całym projektem „Wdrażanie elektronicznych usług …” zgodnie z tą metodyką, jako sprawdzonym, powszechnie przyjętym standardem. 10 sierpnia 2010Metodyka opracowania studium wykonalności Projektu e-Podlasie7

8 Metodyka zarządzania cd. Projekt: przygotowanie studium wykonalności projektu „ Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego – część II, administracja samorządowa” Zrealizowane procesy: Przygotowanie Projektu (PP) Inicjowanie Projektu (IP) Aktualnie realizowane, tj.: Sterowanie Etapem (SE) Zarządzanie Końcem Etapu (KE) Zarządzanie Dostarczaniem Projektów (DP) Zamykanie Projektu (ZP) 10 sierpnia 2010Metodyka opracowania studium wykonalności Projektu e-Podlasie8

9 Metodyka zarządzania cd. Realizacja Studium Wykonalności Projektu jest procesem Przygotowania Projektu (PP) dla „Wdrażania elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego – część II, administracja samorządowa” 10 sierpnia 2010Metodyka opracowania studium wykonalności Projektu e-Podlasie9

10 Dokumenty W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zostaną wytworzone następujące dokumenty: Studium wykonalności, koncepcja realizacyjna (w tym metodyka sporządzenia studium wykonalności), harmonogram realizacji Projektu, załącznik rzeczowo-finansowy (w tym załącznik dla całego projektu oraz każdego Partnera Projektu będące załącznikami rzeczowo-finansowymi do umów Beneficjenta z Partnerami), przepływy finansowe w ramach projektu (z uwzględnieniem liczby jednostek biorących udział w projekcie) i określenie procentowego udziału Partnerów Projektu w kosztach realizacji Projektu, 10 sierpnia 2010Metodyka opracowania studium wykonalności Projektu e-Podlasie10

11 Dokumenty, cd. kosztorys inwestorski, struktura organizacyjna do zrealizowania projektu z uwzględnieniem kadr urzędu i specjalistów z poza jednostki zleceniodawcy (menadżer projektu), zweryfikowane zaktualizowane inwentaryzacje będącą w posiadaniu UMWP, program funkcjonalno–użytkowy (specyfikacja), analiza ryzyka, dokumentacja związana z oceną oddziaływania na środowisko: zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, mapy i szkice lokalizujące projekt. 10 sierpnia 2010Metodyka opracowania studium wykonalności Projektu e-Podlasie11

12 Zarządzanie ryzykiem Największym ryzykiem w Projekcie jest proces konsultowania i zatwierdzania Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) i Załącznika Rzeczowo-Finansowego (ZRF) dla Studium Wykonalności przez Zamawiającego. Pozostałe zdefiniowane ryzyka (np. czas trwania projektu) są dobrze zdefiniowane i pozostają pod kontrolą. Ważnym czynnikiem mogą być także ewentualne zdarzenia losowe. 10 sierpnia 2010Metodyka opracowania studium wykonalności Projektu e-Podlasie12

13 Proces produkcyjny przygotowania Studium Wykonalności Diagram Następstwa Produktów (planner) 10 sierpnia 2010Metodyka opracowania studium wykonalności Projektu e-Podlasie13

14 Harmonogram Harmonogram (planner) 10 sierpnia 2010Metodyka opracowania studium wykonalności Projektu e-Podlasie14

15 Wstępna koncepcja architektury rozwiązania 10 sierpnia 2010Metodyka opracowania studium wykonalności Projektu e-Podlasie15

16 Wstępna koncepcja lokalizacji rozwiązania 10 sierpnia 2010Metodyka opracowania studium wykonalności Projektu e-Podlasie16

17 Dziękuję Pytania? Komentarze. 10 sierpnia 2010Metodyka opracowania studium wykonalności Projektu e-Podlasie17


Pobierz ppt "„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego – część II, administracja samorządowa”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google