Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fotowoltaika inwestycje w oparciu o 80% datacji. Co to jest fotowoltaika? Fotowoltaika jest technologią umożliwiającą produkcję Energii elektrycznej ze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fotowoltaika inwestycje w oparciu o 80% datacji. Co to jest fotowoltaika? Fotowoltaika jest technologią umożliwiającą produkcję Energii elektrycznej ze."— Zapis prezentacji:

1 Fotowoltaika inwestycje w oparciu o 80% datacji

2 Co to jest fotowoltaika? Fotowoltaika jest technologią umożliwiającą produkcję Energii elektrycznej ze światła słonecznego. Proces przemiany światła słonecznego na energię elektryczną następuje w ogniwach fotowoltaicznych. Najbardziej popularne są ogniwa słoneczne krzemowe, mono i polikrystaliczne.

3 Schemat instalacji W skład instalacji solarnej wchodzą:  Moduły fotowoltaiczne- zamieniają energię promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego,  Inwerter (przekształtnik) prądu stałego produkowanego w ogniwach fotowoltaicznych na prąd zmienny o parametrach zgodnych z prądem z sieci elektroenergetycznej,  Bateria akumulatorów- jest niezbędna w przypadku sieci wydzielonych i służy do magazynowania wyprodukowanej energii. Zbędna przy mikroinstalacji.  Regulator ładowania- odpowiada za kontrolę ładowania i rozładowania akumulatorów,  Licznik energii elektrycznej- niezbędny jest w przypadku instalacji on grid, gdzie istnieje konieczność zliczenia energii dostarczeni i odebranej z sieci elektroenergetycznej.

4 Dlaczego fotowoltaika?  Bezpośrednia zamiana energii słonecznej w elektryczną  Brak zanieczyszczenia środowiska w trakcie użytkowania  Brak hałasu i zakłócania przestrzeni  Szeroki zakres zastosowań  Własny darmowy prąd przez ponad 20 lat

5 Przykłady zastosowań

6 Przykłady zastosowań c.d.

7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE)  Budowa mikroinstalacji OZE na budynkach prywatnych oraz należących do Gminy na obszarze danej gminy lub grupy gmin.  Beneficjent - jednostka samorządu terytorialnego.  Odbiorca końcowy- Gmina i mieszkańcy Gminy.  Dofinansowanie - 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji.  Wkład mieszkańca – 20% wartości inwestycji.  VAT – 8 % na budynkach mieszkalnych o powierzchni uż. do 350m².  Termin naboru wniosków: maj 2016 r.

8 Ustawa o OZE Już obowiązują przepisy :  Każda osoba prywatna może produkować prąd (nie stanowi działalności gospodarczej)  ZE podłączy instalację bez opłat za przyłączenie do sieci.  ZE na swój koszt zainstaluje układ pomiarowy (dwukierunkowy inteligentny licznik).

9 Ustawa o OZE Mikroinstalacje o mocy do 40kWp  Możliwość zużycia prądu na własne potrzeby zarówno przez osoby prywatne, samorządy jak i przedsiębiorstwa  Net metering – bilansowanie, magazynowanie prądu w sieci.  Rozliczanie z ZE w okresach półrocznych.  Nadwyżki sprzedawane do sieci

10 Instytut Partnerstwa Gospodarczego Oferujemy:  Doradztwo w zakresie przeprowadzania inwestycji w OZE,  Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji,  Sporządzenie studium wykonalności,  Przygotowanie wniosku o dotację,  Pozyskanie subwencji oraz finansowania na realizację inwestycji,  Wykonanie audytów fotowoltaicznych oraz energetycznych,  Wykonanie projektów instalacji OZE,  Uzyskanie pozwolenie na budowę,  Doradztwo prawne przy obsłudze inwestycji,

11 Dostarczamy najnowocześniejsze urządzenia

12 Dziękuję za uwagę Paweł Gutowski Kontakt: Instytut Partnerstwa Gospodarczego Ul. Wiślana 8, 00-317 Warszawa sekretariat@inpg.pl Tel.734 495 872


Pobierz ppt "Fotowoltaika inwestycje w oparciu o 80% datacji. Co to jest fotowoltaika? Fotowoltaika jest technologią umożliwiającą produkcję Energii elektrycznej ze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google