Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tauron-dystrybucja.pl Rozwój elektroenergetyki na Śląsku Opolskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tauron-dystrybucja.pl Rozwój elektroenergetyki na Śląsku Opolskim."— Zapis prezentacji:

1 tauron-dystrybucja.pl Rozwój elektroenergetyki na Śląsku Opolskim

2 Opole, 09.06.2015 r.Henryk Stanula tauron-dystrybucja.pl Powszechna dostępność i możliwość korzystaniaz zalet energii elektrycznej stanowią obecniejeden z podstawowych gwarantów rozwojugospodarczego oraz cywilizacyjnegoposzczególnych krajów, regionów lub innychzdefiniowanych obszarów – np. województw. Rozwój elektroenergetyki

3 Opole, 09.06.2015 r.Henryk Stanula tauron-dystrybucja.pl Długoterminowa strategia dlasektora energetycznego zawartajest w dokumencie rządowym: Polityka energetyczna Polski do 2030 roku przyjętym uchwałą nr 202/2009Rady Ministrów z 10.11.2009 r. Polityka energetyczna

4 Opole, 09.06.2015 r.Henryk Stanula tauron-dystrybucja.pl Polityka energetyczna określa priorytety dlasektora energetycznego w Polsce:  poprawę efektywności energetycznej,  wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,  dywersyfikację struktury wytwarzania energiielektrycznej,  rozwój wykorzystania odnawialnych źródełenergii, w tym biopaliw,  rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,  ograniczenie oddziaływania energetyki naśrodowisko. Priorytety dla sektora energetycznego

5 Opole, 09.06.2015 r.Henryk Stanula tauron-dystrybucja.pl TAURON Dystrybucja S.A. a Śląsk Opolski Obszar działania TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu

6 Opole, 09.06.2015 r.Henryk Stanula tauron-dystrybucja.pl  sieć dystrybucyjna WN, SN, nN – ok. 22 tys. km  stacje 110 kV / SN – 49 szt.  stacje transformatorowe SN / nN – ok. 5800 szt.  liczba Klientów – ok. 470 tys.  dostawa energii elektrycznej – ok. 4 tys. GWh Sieć elektroenergetyczna na Opolszczyźnie

7 Opole, 09.06.2015 r.Henryk Stanula tauron-dystrybucja.pl Podstawowym celem działalnościTAURON Dystrybucja S.A. jest pełnieniefunkcji OSD, w tym w szczególności:  zapewnienie dostaw energiielektrycznej odbiorcom końcowymoraz jej odbioru od wytwórców,  zapewnienie bezpieczeństwa pracysieci dystrybucyjnej,  utrzymywanie infrastruktury sieciowejoraz sukcesywny jej rozwój. Odpowiedzialność TAURON Dystrybucja S.A.

8 Opole, 09.06.2015 r.Henryk Stanula tauron-dystrybucja.pl Rozwój sieci elektroenergetycznej naOpolszczyźnie uwarunkowany jest:  wzrostem wymagań Klientów co dojakości i pewności dostaw energiielektrycznej,  zapotrzebowaniem Klientów wzakresie wzrostu dostaw mocy ienergii elektrycznej,  potrzebami przyłączeniowyminowych odbiorców oraz nowychźródeł wytwórczych energii. Uwarunkowania rozwoju sieci elektroenergetycznej

9 Opole, 09.06.2015 r.Henryk Stanula tauron-dystrybucja.pl Programy rozwoju sieci dystrybucyjnejopracowywane są w oparciu o:  umowy o przyłączenie nowychodbiorców lub wytwórców energiielektrycznej,  plany zagospodarowaniaprzestrzennego,  wskaźniki awaryjności i wskaźnikijakościowe,  ocenę stanu technicznego istniejącychelementów sieci elektroenergetycznej. Rozwój sieci elektroenergetycznej

10 Opole, 09.06.2015 r.Henryk Stanula tauron-dystrybucja.pl Jednym z podstawowych warunków dalszegorozwoju Śląska Opolskiego jest zaktywizowaniegospodarcze terenów inwestycyjnych tj.:  specjalnych stref ekonomicznych,  stref aktywności gospodarczej,  terenów rozwojowych wyznaczonych wmiejscowych planach zagospodarowaniaprzestrzennego, i związane z tym wyprzedzające rozpoczynanieprocesów budowy sieci elektroenergetycznejzasilającej. Rozwój sieci energetycznej w strefach inwestycyjnych

11 Opole, 09.06.2015 r.Henryk Stanula tauron-dystrybucja.pl  Bezpieczeństwo energetyczne województwawynikające z nadprodukcji mocy i energii dziękifunkcjonowaniu elektrowni zawodowych tj.Elektrowni Opole i Elektrowni Blachownia.  Rozwinięta sieć dystrybucyjna 110kV i 15kV.  Realizowana systematycznie rozbudowa siecidystrybucyjnej SN i nN, umożliwiająca rozwójenergetyki rozproszonej, wykorzystującej lokalneźródła energii.  Rezerwy mocy w sieci dystrybucyjnej pozwalającena przyłączanie nowych obiektów na większościterenów województwa.  Opracowane plany rozwoju dot. zaspokojeniaobecnego i przyszłego zapotrzebowania na energięelektryczną, obejmujące przedsięwzięcia wzakresie modernizacji, rozbudowy oraz budowynowych elementów sieci elektroenergetycznej. Szanse dla rozwoju systemu energetycznego na Opolszczyźnie

12 Opole, 09.06.2015 r.Henryk Stanula tauron-dystrybucja.pl  Brak ustawy o korytarzach przesyłowych, a tym samym występujące problemy z uzyskaniem„prawa drogi” przy nowych inwestycjach, w tymtakże przyłączeniowych.  Brak zgód części właścicieli nieruchomości naprzeprowadzenie modernizacji istniejących siecielektroenergetycznych (nadinterpretacja prawawłasności).  Brak planów zagospodarowania przestrzennego dlaczęści miast i gmin, jak również brak rezerwacjiterenów pod obiekty elektroenergetyczne.  Brak wsparcia ze strony niektórych samorządówdla prac projektowych obejmujących noweinwestycji w zakresie sieci dystrybucyjnej. Zagrożenia dla rozwoju systemu energetycznego na Opolszczyźnie

13 Opole, 09.06.2015 r.Henryk Stanula tauron-dystrybucja.pl Historia energetyki na Śląsku Opolskim Plan sieci WN i SN z roku 1933 Siedziba ÜWO w Nysie – ok.1936 r.

14 Opole, 09.06.2015 r.Henryk Stanula tauron-dystrybucja.pl Historia energetyki na Śląsku Opolskim ÜWO - Überlandwerk Oberschlesien A.G. Neisse / ok. 1923 – 1944 Energieversorgung Oberschlesien AG Kattowitz / 1944 – 1945 Okręgowe Sieci Elektryczne Śląska Opolskiego / 1945 – 1951 Zakład Sieci Elektrycznych Opole / 1951 – 1958 Zakład Sieci Elektrycznych Nysa / 1951 – 1958 Zakład Energetyczny Opole / 1958 – 1975 Zakład Energetyczny Nysa / 1958 – 1975 Zakład Energetyczny Opole / 1976 – 1993 Zakład Energetyczny Opole S.A. / 1993 – 2004 EnergiaPro S.A. Oddział w Opolu / 2004 – 2011 TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu / od 2011

15 Opole, 09.06.2015 r.Henryk Stanula tauron-dystrybucja.pl Oddział w Opolu: Region SN/nN w Opolu - JT Opole Prudnicka - JT Ozimek - JT Namysłów - JT Kluczbork - JT Opole Domańskiego Region SN/nN w Strzelcach Op. - JT Strzelce Opolskie - JT Krapkowice - JT Kędzierzyn-Koźle - JT Głubczyce Region SN/nN w Nysie - JT Nysa - JT Prudnik - JT Grodków - JT Brzeg

16 Opole, 09.06.2015 r.Henryk Stanula tauron-dystrybucja.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Tauron-dystrybucja.pl Rozwój elektroenergetyki na Śląsku Opolskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google