Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Piotrkowska platforma e-learningowa Miasto Piotrków Trybunalski Powiat Piotrkowski Piotrków Trybunalski, 14.06.2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Piotrkowska platforma e-learningowa Miasto Piotrków Trybunalski Powiat Piotrkowski Piotrków Trybunalski, 14.06.2011."— Zapis prezentacji:

1 Piotrkowska platforma e-learningowa Miasto Piotrków Trybunalski Powiat Piotrkowski Piotrków Trybunalski, 14.06.2011

2 Piotrkowska platforma e - learningowa Umowa nr: UDA-RPLD.04.02.00-00-010/10-00 (9.12.2010) Wartość projektu: 1 365 082, 40 zł Partner projektu: Powiat Piotrkowski Okres realizacji: 2010 – 2011 Trwałość projektu: 5 lat Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne Działanie IV.2: E-usługi publiczne Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Łódzkiego Montaż finansowy projektu: UE: 1 160 320, 04 zł. Budżet Miasta: 204 762, 36 zł

3 Piotrkowska platforma e - learningowa Cel projektu Głównym celem projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego Piotrkowa Trybunalskiego i Powiatu Piotrkowskiego poprzez kompleksowe włączenie technologii informacyjnych do procesów edukacji mieszkańców na wszystkich poziomach kształcenia. Produkty projektu 1 uruchomiona on-line usługa na poziomie 4 – transakcja, 1 nowa e-usługa, 52 zakupione zestawy komputerowe Efekty mierzalne Co najmniej 151.380 osób uzyska możliwość realnego podniesienia swoich kompetencji za pośrednictwem platformy e-learningowej (liczba mieszkańców w obszarze oddziaływania projektu jest znacznie większa – ok. 170 tys. osób, jednak przyjęto, że z platformy nie będą korzystały dzieci poniżej 5 roku życia oraz 5% pozostałych mieszkańców, którzy nie będą mogli skorzystać z platformy ze względu na stan zdrowia), 13.312 osób faktycznie korzystających z usługi bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu. Przewiduje się, że liczba ta będzie rosła w kolejnych latach aż do poziomu 17.500 osób w roku 2015

4 Piotrkowska platforma e - learningowa Partnerstwo Projekt realizowany będzie przez Miasto Piotrków Trybunalski w partnerstwie z Powiatem Piotrkowskim. Współpraca dotyczy włączenia do grona użytkowników Piotrkowskiej platformy e-learningowej wszystkich mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego oraz działań promocyjnych Porozumienie pozwoli na znaczne rozszerzenie obszaru oddziaływania projektu i liczby jego ostatecznych beneficjentów. Porozumienie pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski a Powiatem Piotrkowskim umożliwi skuteczne rozszerzenie obszaru oddziaływania projektu na obszary wiejskie powiatu ziemskiego. Jednocześnie odpowiednio zastosowany model realizacji projektu w zakresie rozwiązań licencyjnych oraz hostingu platformy sprawi, że zwiększenie liczby użytkowników nie wpłynie na wielkość nakładów inwestycyjnych i koszty utrzymania systemu

5 Piotrkowska platforma e - learningowa Platforma e-learningowa umożliwi darmowy dostęp do interaktywnych materiałów edukacyjnych wysokiej jakości w szkole, domu lub każdym innym miejscu z dostępem do internetu. Realizacja projektu obejmuje: 1.Stworzenie platformy e-learningowej oraz wdrożenie szkoleń e-learningowych, 2.Stworzenie publicznych punktów dostępu do platformy e-learningowej w placówkach oświatowych zarządzanych przez Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (52 zestawy komputerowe).

6 Piotrkowska platforma e - learningowa Planuje się podzielenie platformy na 2 niezależne instancje dedykowane innym grupom: użytkowników: Platforma dla nauczycieli i uczniów szkół: Z tej instancji będą mogli korzystać nauczyciele i dzieci uczęszczające do szkół zlokalizowanych na terenie Piotrkowa Trybunalskiego W tej instancji nauczyciele przy pomocy platformy i jej funkcjonalności będą mogli sami prowadzić zajęcia przez internet samodzielnie zarządzając platformą, przygotowując i udostępniając multimedialne materiały edukacyjne uczniom przypisanym do określonych zasobów na poszczególnych etapach kształcenia. Platforma dla mieszkańców: Piotrkowa Trybunalskiego oraz powiatu piotrkowskiego: Z tej instancji będą mogli korzystać mieszkańcy Piotrkowa Trybunalski ego oraz mieszkańcy powiatu piotrkowskiego (z wyjątkiem części udostępniającej kurs języka angielskiego, która jest dedykowana jedynie mieszkańcom Miasta Piotrków Trybunalski). Mieszkańcy Miasta Piotrków Trybunalski oraz mieszkańcy powiatu piotrkowskiego będą mogli skorzystać z dostępnych szkoleń biznesowych i komputerowych podnoszących kwalifikacje zawodowe. Szkolenia będą się kończyć otrzymaniem certyfikatu, a udział w szkoleniu będzie możliwy po elektronicznej rejestracji i akceptacji stosownego regulaminu.

7 Piotrkowska platforma e - learningowa Zawartość merytoryczna platformy obejmuje następujące zagadnienia: - multimedialne zasoby edukacyjne dla dzieci i młodzieży, - multimedialny kurs do nauki języka angielskiego, - szkolenia biznesowe przeznaczone dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych Dla szkół podstawowych udostępniony będzie zestaw multimedialnych zasobów edukacyjnych do nauki w klasach 1-6 przedmiotów: kształcenie zintegrowane, matematyka, przyroda, język polski, historia i społeczeństwo oraz język angielski. Dla gimnazjów udostępniony będzie zestaw multimedialnych zasobów edukacyjnych do nauki w klasach 1-3 do nauki przedmiotów: język polski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia oraz język angielski. Dla szkół ponadgimnazjalnych udostępniony będzie zestaw multimedialnych zasobów edukacyjnych do nauki języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, przedsiębiorczości oraz języka angielskiego.

8 Piotrkowska platforma e - learningowa Edukacyjne zasoby multimedialne dla szkół obejmują: animacje, ćwiczenia, gry, ilustracje, lekcje uczniowskie, lekcje nauczycielskie, narracje, pokazy slajdów, prezentacje, symulacje, tablice itp., lekcje multimedialne, ćwiczenia interaktywne.

9 Piotrkowska platforma e - learningowa Multimedialny kurs do nauki języka angielskiego Kurs będzie umożliwiał skuteczne przygotowanie się do egzaminów Cambridge KET – Key English Test PET – Preliminary English Test oraz powinien ułatwić przejście na poziom bezpośrednio przygotowujący do FCE – First Certificate in English. Nauka na poszczególnych poziomach ma pozwalać użytkownikom osiągnąć kolejne stopnie zaawansowania, ustanowione przez Radę Europy w następującym porządku: BEGINNER – A1/A2 (podstawowy), PRE-INTERMEDIATE – B1 (średnio zaawansowany) oraz INTERMEDIATE – B2 (wyższy średnio zaawansowany) Każdy z 3 poziomów kursu multimedialnego powinien zawierać materiał merytoryczny pozwalający na nie mniej niż 120 godzin pracy.

10 Piotrkowska platforma e - learningowa Multimedialne szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe i tzw. kompetencje miękkie: Szkolenia biznesowe przeznaczone dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych: „Negocjacje handlowe”, „Jak radzić sobie ze stresem”, „Mój pierwszy biznes – jak założyć i prowadzić własną działalność”, „Szukam pracy – rozmowa kwalifikacyjna”, „Szukam pracy – CV i list motywacyjny”, Kursy komputerowe przygotowujące do egzaminów ECDL (European Computer Driving Licence – Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych): Word, Excel, PowerPoint, Grafika komputerowa, Szkolenia dla osób starszych pozwalające nauczyć się podstaw obsługi komputera „Komputer od A do Z”

11 Piotrkowska platforma e - learningowa Harmonogram prac Okres realizacji projektu: 2011 r. W tym okresie zostaną zrealizowane następujące prace: - przygotowanie platformy e-learningowej – główne prace programistyczne (prace będą realizowane przez ok. 3 miesiące, w okresie II - III kwartał 2011r.), - produkcja 10 e-learningowych szkoleń zawodowych i tzw. „miękkich” (5 miesięcy, II –III kwartał 2011r.), - graficzne dostosowanie platformy do potrzeb projektu (2 miesiące, w okresie II-III kwartału 2011r.), - zakup i instalacja punktów publicznego dostępu do platformy e-learningowej (1 miesiąc, III kwartał 2011r.), - instalacja i konfiguracja Platformy (w tym: wdrożenie zakupionych i stworzonych szkoleń e-learningowych, przeprowadzenie testów, analiz, wprowadzenie poprawek w oprogramowaniu platformy, ostateczna instalacja i konfiguracja platformy na serwerach) - w okresie III-IV kwartał 2011r. Trwałość projektu: co najmniej 5 lat od wdrożenia systemu

12 Piotrkowska platforma e - learningowa Plany na przyszłość : Aplikacja do działania 8.3POIG: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Termin złożenia dokumentacji : sierpień/ wrzesień 2011 Projekt będzie uzupełnieniem projektu Piotrkowskiej platformy e-learningowej w warstwie sprzętowej. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

13 Piotrkowska platforma e - learningowa


Pobierz ppt "Piotrkowska platforma e-learningowa Miasto Piotrków Trybunalski Powiat Piotrkowski Piotrków Trybunalski, 14.06.2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google