Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zastosowanie multimediów w edukacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy dr inż. Małgorzata.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zastosowanie multimediów w edukacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy dr inż. Małgorzata."— Zapis prezentacji:

1 Zastosowanie multimediów w edukacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy dr inż. Małgorzata Suchecka Elbląg 4.10.2004 r.

2 Elbląg, 4.10. 2004 r. Rozwój technologii społeczeństwa informacyjnego Wiek XX – wiekiem fizyki kwantowej Rozwój technologii półprzewodników Dynamiczny rozwój technologii informatycznych Powszechna ekspansja społeczna „komputera osobistego” i Internetu Wzrost roli informacji i skuteczności jej gromadzenia, przetwarzania i przekazu Wiek XXI – rozwój „społeczeństwa informacyjnego”- społeczeństwa wiedzy

3 Elbląg, 4.10. 2004 r. Edukacja w społeczeństwie informacyjnym Konieczność nadążania za lawinowym przyrostem informacji Szybka dezaktualizacja wiedzy Dynamiczna zmienność środowiska życia i pracy człowieka Konieczność ciągłego dokształcania Wzrost roli kształcenia ustawicznego Kształcenie przez całe życie

4 Elbląg, 4.10. 2004 r. Wirtualny e-świat, e-rzeczywistość społeczeństwa informacyjnego e – zabawa (gry komputerowe) e – reklama e – handel e – banki e – administracja e – biznes ………… ………. e – learning (nauczanie wspomagane komputerowo)

5 Elbląg, 4.10. 2004 r. Powszechna komputeryzacja w służbie edukacji Programy edukacyjne uruchamiane na komputerach osobistych Multimedialne materiały edukacyjne (grafika, animacja, dźwięk, film…) dla nauczycieli, wykładowców Multimedialne podręczniki dla uczniów, studentów, dokształcających się Internet – niewyczerpane źródło informacji Serwery edukacyjne – nauczanie na odległość poprzez sieć Internet

6 Elbląg, 4.10. 2004 r. Przykładowe formy multimedialnego materiału edukacyjnego Kurs internetowy udostępniany w systemie LearningSpace Podręcznik elektroniczny dla Słuchacza na płycie CD (samokształcenie, ćwiczenia, testy) Oprogramowanie dla Wykładowcy na płycie CD (wskazówki dydaktyczne, funkcje prezentacyjne)

7 Elbląg, 4.10. 2004 r. Materiały dydaktyczne w edukacji na odległość w formie elektronicznej Budowa modułowa z podziałem na jednostki tematyczne ułatwiające tok samokształcenia Zawartość multimedialnych elementów wzbogacających teksty (grafiki, animacji, sekwencji filmowych, komentarzy słownych) Interaktywne słowniki, ćwiczenia, testy

8 Elbląg, 4.10. 2004 r. Oprzyrządowanie multimedialne modułu materiałów edukacyjnych Tekst źródłowy zawierający odnośniki do animacji, slajdów, literatury i Słownika pojęć Zbiór multimedialnych elementów wzbogacających tekst – ilustracji, tabel, animacji i slajdów tekstowych Słownik pojęć wraz z definicjami i odnośnikami do odpowiednich partii tekstu źródłowego Zbiór interaktywnych ćwiczeń i testów sprawdzających opanowanie materiału

9 Elbląg, 4.10. 2004 r. Funkcje oprogramowania w wersji dla Studenta wspomagającej samokształcenie Przeglądanie tekstów źródłowych w sugerowanej przez program kolejności lub przeszukiwanie tematyczne tekstów źródłowych (zawierających tabele, slajdy, animacje, sekwencje filmowe) wg. Indeksu lub wg. interaktywnie wprowadzanych haseł Wykonywanie wydruków dowolnych partii tekstu oraz slajdów wraz z podglądem Wykonywanie ćwiczeń ułatwiających utrwalenie materiału, zawierających odnośniki do przeglądania odpowiednich partii tekstów źródłowych Wykonywanie interaktywnych testów z możliwością zapisywania wyników oraz możliwością sprawdzenia poprawnej odpowiedzi po uprzednim odniesieniu do odpowiedniej partii tekstu źródłowego

10 Elbląg, 4.10. 2004 r. Funkcje pakietu wspierające Wykładowcę w realizacji procesu dydaktycznego Przeglądanie lub przeszukiwanie tematyczne tekstów źródłowych, zawierających multimedialne elementy wzbogacające Wykorzystanie Poradnika Wykładowcy (Konspektu) Elektroniczne prezentowanie wybranych sekwencji materiału (slajdów, animacji - wg zaprojektowanej wcześniej i zapisanej na dysku w odpowiednim pliku kolejności) Wykonywanie wydruków wraz z podglądem tekstów źródłowych oraz slajdów Drukowanie treści ćwiczeń ułatwiających opanowanie i utrwalenie materiału przez studentów i generowanie testów drukowanych Przeprowadzanie testów i egzaminów elektronicznych, przez udostępnianie studentom do wykonania interaktywnych testów sprawdzających

11 Elbląg, 4.10. 2004 r. Podstawy wspomaganej komputerowo edukacji multimedialnej w zakresie bhp Multimedialne pakiety materiałów edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii opracowane w CIOP Komputerowe systemy wspomagające prowadzenie nauczania na odległość z wykorzystaniem sieci Internet (LOTUS LearningSpace)

12 Elbląg, 4.10. 2004 r. ”Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia” Multimedialny pakiet edukacyjny dla uczelni wyższych  8 modułów tematycznych  1300 stron tekstu  930 kolorowych slajdów  100 animacji  60 godzin  50 testów

13 Elbląg, 4.10. 2004 r. “Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy” Multimedialny pakiet edukacyjny w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  20 modułów tematycznych  2300 stron tekstu  2150 kolorowych slajdów  100 sekwencji filmowych  240 godzin dydaktycznych  270 testów

14 Elbląg, 4.10. 2004 r. Środki multimedialne w edukacji: grafika…..

15 Elbląg, 4.10. 2004 r. Środki multimedialne w edukacji: animacja…

16 Elbląg, 4.10. 2004 r. Animacja…

17 Filmy, komentarze dźwiękowe…

18 Elbląg, 4.10. 2004 r. Komputerowy system edukacji na odległość w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii LearningSpace

19 Elbląg, 4.10. 2004 r. Główne funkcje systemu LearningSpace Wspomaganie organizacji i zarządzania kursami internetowymi Wspomaganie tworzenia programów i materiałów edukacyjnych Udostępnianie stosownych interfejsów dla studentów i wykładowców prowadzących kursy Udostępnianie materiałów edukacyjnych, testów oraz raportów o postępach w nauce Udostępnienie środków komunikacji pomiędzy studentami i prowadzącymi nauczanie

20 Elbląg, 4.10. 2004 r. Stosowane elementy kursu internetowego wspomaganego przez LearningSpace Udostępnianie materiałów dydaktycznych Udostępnianie interaktywnych testów i śledzenia postępów w nauce Zapewnienie komunikacji e-mail z Wykładowcami Umożliwienie interaktywnego porozumiewania się on- line (chat) z innymi uczestnikami kursu Wirtualna tablica – współdzielenie aplikacji Wirtualne ćwiczenia – zadawanie pytań i testów na odległość, udzielanie głosu Wideo – konferencja – wirtualny wykład

21 Elbląg, 4.10. 2004 r.

22 Wirtualna tablica

23 Elbląg, 4.10. 2004 r. Wirtualny wykład

24 Elbląg, 4.10. 2004 r. Zdalne zajęcia w grupie – pytania

25 Elbląg, 4.10. 2004 r. Uzyskanie odpowiedzi

26 Elbląg, 4.10. 2004 r. Dotychczasowe doświadczenie CIOP-PIB w edukacji na odległość w zakresie bhp Czerwiec 2001 – pierwsze szkolenie okresowe metodą edukacji na odległość dla pracowników służb bhp wyższych uczelni Październik 2001 – krótki, eksperymentalny kurs w zakresie ergonomii metodą edukacji na odległość dla kilku grup studentów Politechniki Warszawskiej

27 Elbląg, 4.10. 2004 r. Witryna internetowa CIOP-PIB dotycząca edukacji w zakresie bhp www.edukacja-bhp.pl

28 Elbląg, 4.10. 2004 r. Dostępne cykle nauczania na odległość w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii Kurs na poziomie akademickim pt. ”Bezpieczeństwo pracy i ergonomia” dla studentów uczelni technicznych (od września 2002) Studia podyplomowe na odległość nt. “Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy” (od października 2002) Kurs dla pracowników inżynieryjno- technicznych w zakresie bhp

29 Elbląg, 4.10. 2004 r. Strona kursu na poziomie akademickim ”Bezpieczeństwo pracy i ergonomia”

30 Elbląg, 4.10. 2004 r. Witryna studiów podyplomowych na odległość w zakresie bhp

31 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zastosowanie multimediów w edukacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy dr inż. Małgorzata."

Podobne prezentacje


Reklamy Google