Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obsługa wykonania praw z zagranicznych papierów wartościowych Corporate Actions Obsługa wykonania praw z zagranicznych papierów wartościowych - Corporate.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obsługa wykonania praw z zagranicznych papierów wartościowych Corporate Actions Obsługa wykonania praw z zagranicznych papierów wartościowych - Corporate."— Zapis prezentacji:

1 Obsługa wykonania praw z zagranicznych papierów wartościowych Corporate Actions Obsługa wykonania praw z zagranicznych papierów wartościowych - Corporate Actions

2 Dual Listing Jednoczesne notowanie zagranicznych papierów wartościowych na wielu rynkach pośrednictwo KDPW w wykonywaniu praw z papierów zagranicznych (corporate actions) Obsługa wykonania praw z zagranicznych papierów wartościowych - Corporate Actions

3 Typy operacji Wykonane corporate actions: wypłaty dywidend w gotówce i w akcjach, informowanie o Walnych Zgromadzeniach i pośrednictwo w wykonaniu prawa głosu, wykonanie praw poboru akcji nowej emisji, wypłaty odsetek od obligacji i certyfikatów strukturyzowanych, wykupy obligacji i certyfikatów strukturyzowanych, splity, zmiany wartości nominalnej Obsługa wykonania praw z zagranicznych papierów wartościowych - Corporate Actions

4 Ogólne zasady wykonania corporate actions (1) wykonanie operacji na zasadach określonych przez zagraniczny depozyt prowadzący rachunek KDPW (§ 79, ust. 3 Regulaminu KDPW), Przeprowadzanie operacji zgodnie z prawem kraju emisji oraz regulacjami zagranicznego depozytu, zakres operacji oferowanych przez KDPW zależny od zakresu usług świadczonych przez zagraniczną izbę depozytowo-rozliczeniową, Obsługa wykonania praw z zagranicznych papierów wartościowych - Corporate Actions

5 Ogólne zasady wykonania corporate actions (2) terminy wykonania operacji, dostarczania instrukcji przez uczestników KDPW zależne od terminów wskazanych przez zagraniczną izbę depozytowo- rozliczeniową. Obsługa wykonania praw z zagranicznych papierów wartościowych - Corporate Actions

6 Sposób przekazu informacji między KDPW i depozytem zagranicznym komunikaty SWIFT, szyfrowane e-maile zawierające pliki w strukturze XML (dane osobowe finalnych właścicieli papierów), oryginały dokumentów (procedura relief at source i tax reclaim, Walne Zgromadzenia na niektórych rynkach) Obsługa wykonania praw z zagranicznych papierów wartościowych - Corporate Actions

7 Przepływ informacji SWIFT między KDPW a depozytem zagranicznym (1) 1. SWIFT MT564 (Corporate Action Notification) oraz ewentualnie SWIFT MT568 (Corporate Action Narrative) 2. SWIFT MT565 (Corporate Action Instruction) lub MT599 (Free Format Message), jeśli zdarzenie wymaga instrukcji Obsługa wykonania praw z zagranicznych papierów wartościowych - Corporate Actions

8 3. SWIFT MT567 (Corporate Action Status and Processing Advice) 4. SWIFT MT566 (Corporate Action Confirmation) jeśli zdarzenie wiąże się z wypłatą pożytków Obsługa wykonania praw z zagranicznych papierów wartościowych - Corporate Actions Przepływ informacji SWIFT między KDPW a depozytem zagranicznym (2)

9 Informacje udostępniane przez KDPW komunikaty „ONP” wysyłane ESDI, komunikaty w formacie XML, dokumenty „market guide”, strona internetowa www.kdpw.pl (Zakładka Uczestnicy/Obsługa zagranicznych papierów wartościowych/ Obsługa dywidend lub Obsługa Walnych Zgromadzeń) - informacje o aktualnym statusie operacji w toku, kopie pism „ONP” zasady obsługi operacji.www.kdpw.pl Obsługa wykonania praw z zagranicznych papierów wartościowych - Corporate Actions

10 Najbardziej popularne zagraniczne zdarzenia korporacyjne: Wypłata dywidend gotówkowych, Pośrednictwo w wykonaniu prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu zagranicznego Emitenta. Obsługa wykonania praw z zagranicznych papierów wartościowych - Corporate Actions

11 Zasady wypłaty gotówkowych dywidend zagranicznych (1) Otrzymanie przez KDPW zawiadomienia o dywidendzie od zagranicznego depozytu, Informacja dla uczestników zawierająca m.in.: - harmonogram operacji, - dzień ustalenia prawa do dywidendy, - kwotę brutto na 1 akcję, - standardową stawkę podatkową, - procedurę relief at source i tax reclaim, Obsługa wykonania praw z zagranicznych papierów wartościowych - Corporate Actions

12 Zasady wypłaty gotówkowych dywidend zagranicznych (2) zebranie od uczestników dokumentów i danych osobowych akcjonariuszy w związku procedurą relief at source (jeśli usługa jest oferowana) i przekazanie ich do zagranicznego depozytu, Przekazanie przez emitenta dywidendy do zagranicznego depozytu po potrąceniu kwoty podatku (stawka standardowa, preferencyjna), Uznanie dywidendą konta KDPW w depozycie i przetransferowanie jej do właściwego banku w Polsce (NBP, Kredyt Bank), Obsługa wykonania praw z zagranicznych papierów wartościowych - Corporate Actions

13 Zasady wypłaty gotówkowych dywidend zagranicznych (3) Wypłata przez KDPW środków pieniężnych na rachunki uczestników KDPW, Gromadzenie od uczestników dokumentów związanych z procedurą tax reclaim, Zwrot przez zagraniczny depozyt nadpłaconego podatku otrzymanego od zagranicznych władz podatkowych na konto KDPW i jego transfer do banku w Polsce, Zwrot nadpłaconego podatku uczestnikom. Obsługa wykonania praw z zagranicznych papierów wartościowych - Corporate Actions

14 Rozdział kwoty dywidendy na poszczególnych uczestników Transfer EUR na rachunek KDPW w NBP Potwierdzenie MT566 Emitent Uczestnik1 Uczestnik 2 Uczestnik 3 1 2 Przekaz dywidendy 3 Instrukcja transferu dywidendy do NBP Przykładowy schemat transferu dywidendy z OEKB 4 5 3 Obsługa wykonania praw z zagranicznych papierów wartościowych - Corporate Actions

15 Specyfika wybranego rynku Węgry – dywidenda spółki MOL warunek konieczny otrzymania dywidendy: - przekaz szczegółowych danych osobowych, - wypełnienie deklaracji własności akcji (wynika ze statutu spółki), dostarczanie danych osobowych do KDPW w komunikacie XML seev.ins.001.01, zgłoszenia akcjonariuszy i wypłaty dywidendy – na zasadach miesięcznych. Obsługa wykonania praw z zagranicznych papierów wartościowych - Corporate Actions

16 Zasady pośrednictwa KDPW w wykonaniu prawa głosu (1) Otrzymanie przez KDPW zawiadomienia o Walnych Zgromadzeniach od zagranicznego depozytu, Przekazanie uczestnikom KDPW informacji: - harmonogram operacji, - sposób ustalenia uprawnionych (record date i/lub, blokada akcji), - sposób głosowania (osobiste, przez pełnomocnika, instrukcje), Obsługa wykonania praw z zagranicznych papierów wartościowych - Corporate Actions

17 Zasady pośrednictwa KDPW w wykonaniu prawa głosu (2) - zakres wymaganych danych osobowych, - ewentualny sposób agregowania liczby głosów w instrukcjach, W przypadku głosowania osobistego – zebranie od uczestników danych osobowych w formie instrukcji seev.ins.001.01(Węgry, Estonia) lub pisemnych informacji dla pozostałych rynków, Obsługa wykonania praw z zagranicznych papierów wartościowych - Corporate Actions

18 Zasady pośrednictwa KDPW w wykonaniu prawa głosu (3) W przypadku głosowania za pośrednictwem instrukcji – zebranie od uczestników głosów za pośrednictwem ESDI, Przesłanie przez KDPW głosów i/lub danych osobowych do zagranicznego depozytu w postaci: - komunikatów SWIFT MT599 lub MT565, - szyfrowanych e-maili zawierających pliki w strukturze XML. Obsługa wykonania praw z zagranicznych papierów wartościowych - Corporate Actions

19 Zasady pośrednictwa KDPW w wykonaniu prawa głosu (4) Potwierdzenie z zagraniczną izbą depozytowo-rozliczeniową poprawności przesłanych danych przez KDPW. Obsługa wykonania praw z zagranicznych papierów wartościowych - Corporate Actions

20 Pytania ??? Dziękuję za uwagę ! Obsługa wykonania praw z zagranicznych papierów wartościowych - Corporate Actions


Pobierz ppt "Obsługa wykonania praw z zagranicznych papierów wartościowych Corporate Actions Obsługa wykonania praw z zagranicznych papierów wartościowych - Corporate."

Podobne prezentacje


Reklamy Google