Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 20 października 2009 r. Nowelizacja kodeksu spółek handlowych Znaczenie nowych regulacji dla obrotu giełdowego Agnieszka Gontarek, Dział Emitentów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 20 października 2009 r. Nowelizacja kodeksu spółek handlowych Znaczenie nowych regulacji dla obrotu giełdowego Agnieszka Gontarek, Dział Emitentów."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 20 października 2009 r. Nowelizacja kodeksu spółek handlowych Znaczenie nowych regulacji dla obrotu giełdowego Agnieszka Gontarek, Dział Emitentów GPW

2 2 Cele nowelizacji k.s.h. z 5 grudnia 2008 r. Implementacja Dyrektywy 2007/36/WE w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym Ułatwienie wykonywania praw korporacyjnych Aktywizacja akcjonariuszy Zwiększenie nadzoru właścicielskiego

3 3 Zmiany w k.s.h. od 5 sierpnia 2009 r.  Nowe zasady zwoływania walnego zgromadzenia nowe uprawnienia dla akcjonariuszy obowiązki informacyjne w zakresie zwoływania WZ brak blokady akcji pod świadectwo udziałowe, record day  Nowe zasady przeprowadzania walnego zgromadzenia  Wykorzystanie strony internetowej spółki  Wykorzystanie nowoczesnych technologii do komunikowania się z akcjonariuszami

4 4 Nowoczesne technologie, nowe możliwości Aktywizacja akcjonariuszy poprzez łatwiejszy dostęp do WZ:  Zdalny udział w walnym zgromadzeniu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności fizycznej obecności na WZ  Adres e-mail do komunikacji spółki z akcjonariuszami w związku z WZ  Udzielanie pełnomocnictw w formie elektronicznej  Informowanie spółki o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną  Ograniczenia: jedynie w zakresie niezbędnym do identyfikacji akcjonariusza oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji

5 5 Zmiana sposobu informowania o zwołaniu WZ Zwiększenie dostępności informacji dla inwestorów: Wykorzystanie strony internetowej do publikacji ogłoszenia o WZ – ogłoszenie publikowane na 26 dni przed WZ Bardziej szczegółowy zakres ogłoszenia o WZ – wraz z szczegółową informacją o prawach akcjonariuszy Korzyści dla spółek: Brak obowiązku publikacji ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Bardziej elastyczne możliwości planowania WZ

6 6 Zwiększenie nadzoru właścicielskiego możliwość zwołania WZ przez akcjonariusza posiadającego ponad 50% głosów lub kapitału obniżenie do 5% progu udziału w kapitale spółki przy którym akcjonariusz może żądać zwołania WZ rozszerzenie możliwości zgłaszania projektów uchwał przez akcjonariuszy

7 7 Zmiana sposobu określania kręgu osób uprawnionych do głosowania na walnym zgromadzeniu RECORD DAY: dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu 16 dni przez datą walnego zgromadzenia Pomiędzy 26. (po ogłoszeniu o zwołaniu WZ) i 15. (lub innym – pierwszym powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w WZ) dniem przed datą WZ podmiot prowadzący rachunek p.w. wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Art.406 4 : AKCJONARIUSZ SPÓŁKI PUBLICZNEJ MOŻE PRZENOSIĆ AKCJE W OKRESIE MIĘDZY DNIEM REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU A DNIEM ZAKOŃCZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA.

8 8 Zmiany w kodeksie spółek handlowych korzyści dla rynku kapitałowego Aktywizacja akcjonariatu Zwiększenie nadzoru właścicielskiego Wspieranie płynności obrotu giełdowego Wsparcie dla idei „ Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” Większe możliwości budowania przez spółki wartości dla akcjonariuszy = większa efektywność rynku kapitałowego

9 Dział Emitentów emitenci@gpw.pl tel. 22 537 79 06/ 71 61 www.corp-gov.gpw.pl Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (022) 628 32 32, fax (022) 628 17 54, 537 77 90 gielda@gpw.pl


Pobierz ppt "Warszawa, 20 października 2009 r. Nowelizacja kodeksu spółek handlowych Znaczenie nowych regulacji dla obrotu giełdowego Agnieszka Gontarek, Dział Emitentów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google