Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa."— Zapis prezentacji:

1 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" Aktywność podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w województwie łódzkim w latach 2000-2008 dr Agnieszka Kłysik-Uryszek

3 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" Problemy metodologiczne: Źródła danych statystycznych o BIZ: –GUS Spółki BIZ zarejestrowane w województwie Jednostki lokalne spółek BIZ zarejestrowanych w innych województwach –REGON Spółki BIZ zarejestrowane Spółki aktywne Dla przykładu: w 2000 r.w 2008 r.: Spółki BIZ zarejestrowane w województwie -690885 Jednostki lokalne spółek BIZ - 278447 Spółki BIZ zarejestrowane w bazie REGON ok. - 1820 2584 Spółki aktywne z bazy REGON - b.d. 2090

4 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" Liczba spółek Spółki BIZ wg REGON:

5 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" Liczba spółek Struktura spółek BIZ według sektorów (wykresy) Rolnictwo Przemysł Usługi Spółki BIZ wg REGON:

6 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" Wykres 1. Liczba podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego działających w województwie łódzkim w latach 2000-2008 Podmioty BIZ wg GUS Struktura sektorowa Spółki BIZ: rolnictwo – 0.5 % przemysł – 46%  42% usługi – 53%  58% Jednostki lokalne: przemysł – 40%  22% usługi – 60%  78% Ogółem podmioty BIZ: przemysł – 43 %  37% usługi – 57%  63% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

7 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" Dominujące gałęzie Spółki BIZ: przemysł lekki (17+18) przemysł spożywczy (15) wyroby z gumy i tworzyw sztucznych (25) metalowe wyroby gotowe (28) maszyny i urządzenia (29) wyroby chemiczne (24) wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych (26) maszyny i aparatura elektryczna (31) Jednostki lokalne: przemysł spożywczy (15) wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych (26) wyroby chemiczne (24) Wykres 2. Liczba podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego działających w województwie łódzkim w sektorze II w latach 2000-2008 Przemysłowe podmioty BIZ wg GUS Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

8 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" Wykres 3. Liczba podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego działających w województwie łódzkim w sektorze III w latach 2000-2008 Usługowe podmioty BIZ wg GUS Dominujące sekcje (sektor III = 100%) Spółki BIZ: handel i naprawy (G) – 70%  55% hotele i restauracje (H) – 1%  3% transport, magazynowanie i łączność (I) – 9%  6% Obsługa biznesu (K) – 13%  31% Jednostki lokalne: handel i naprawy (G) – 54%  35% hotele i restauracje (H) – 17%  23% transport, magazynowanie i łączność (I) – 6%  15% Obsługa biznesu (K) – 10%  23% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

9 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" Wykres 4. Liczba pracujących w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego działających w województwie łódzkim w latach 2000-2008 Pracujący w podmiotach BIZ Struktura sektorowa w spółkach BIZ: przemysł – 80%  65% usługi – 20%  35% w jednostkach lokalnych: przemysł – 36%  51% usługi – 64%  49% ogółem w podmiotach BIZ: przemysł – 70%  61% usługi – 30%  39% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

10 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" Dominujące gałęzie w spółkach BIZ: b.d. w jednostkach lokalnych: przemysł spożywczy (15) – 28 %  16% przemysł lekki (17+18) – 22%  1% maszyny i aparatura elektryczna (31+32) – 6%  26% maszyny i urządzenia (29) – 1%  18% wyroby z gumy i tworzyw sztucznych (25) – 1%  16% wyroby chemiczne (24) – 2%  28% Wykres 5. Liczba pracujących w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego w sektorze II w województwie łódzkim w latach 2000-2008 Pracujący w przemysłowych podmiotach BIZ Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

11 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" W dominujących sekcjach (sektor III = 100%) w spółkach BIZ: handel i naprawy (G) – 72%  42% hotele i restauracje (H) – ok. 1% transport, magazynowanie i łączność (I) – 13%  8% Obsługa biznesu (K) – 10%  47% w jednostkach lokalnych: handel i naprawy (G) – 29%  33% hotele i restauracje (H) – 8%  27% transport, magazynowanie i łączność (I) – 53%  30% Obsługa biznesu (K) – 10%  41% (16%) Wykres 6. Liczba pracujących w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego w sektorze III w województwie łódzkim w latach 2000-2008 Pracujący w usługowych podmiotach BIZ Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

12 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" Wykres 7. Liczba pracujących w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego w sektorze III w województwie łódzkim w latach 2000-2008 Pracujący w usługowych podmiotach BIZ Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

13 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" Tabela 1. Udział pracujących w podmiotach BIZ na tle danych dla sektora prywatnego w województwa w latach 2000 i 2008 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS w Łodzi oraz Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2000 i 2008, Urząd Statystyczny w Łodzi, Lodź 2001, 2009,

14 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" Wykres 8. Przychody z całokształtu działalności w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego działających w województwie łódzkim w latach 2000-2008 w mld zł Przychody w podmiotach BIZ Struktura sektorowa w spółkach BIZ: przemysł – 69%  75% usługi – 31%  25% w jednostkach lokalnych: przemysł – 31%  61% usługi – 69%  39% ogółem w podmiotach BIZ: przemysł – 59%  70% usługi – 41%  30% Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

15 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" Dominujące gałęzie w spółkach BIZ: b.d. w jednostkach lokalnych: przemysł spożywczy (15) – 33 %  11% maszyny i aparatura elektryczna (31+32) – 5%  20% maszyny i urządzenia (29) – 0%  30% wyroby z gumy i tworzyw sztucznych (25) – 2%  9% wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych (26) – 6%  8% Wykres 9. Przychody z całokształtu działalności w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego w sektorze II w latach 2000-2008, w mld zł Przychody w przemysłowych podmiotach BIZ Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

16 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" W dominujących sekcjach (sektor III = 100%) w spółkach BIZ: handel i naprawy (G) – 88%  70% hotele i restauracje (H) – < 1% transport, magazynowanie i łączność (I) – 7 %  11% Obsługa biznesu (K) – 3%  18% w jednostkach lokalnych: handel i naprawy (G) – 62%  75%  36%  64% hotele i restauracje (H) – 2%  8% transport, magazynowanie i łączność (I) – 26%  33% Obsługa biznesu (K) – 5%  9% (3%) Wykres 10. Przychody z całokształtu działalności w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego w sektorze III w latach 2000-2008, w mld zł Przychody w usługowych podmiotach BIZ Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

17 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" Wykres 11. Przychody z całokształtu działalności w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego w sektorze III w latach 2000-2008, w mld zł Przychody w usługowych podmiotach BIZ Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

18 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" Tabela 2. Przychody podmiotów BIZ na tle przychodów przedsiębiorstw w województwie w latach 2000 i 2008 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS w Łodzi oraz Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2000 i 2008, Urząd Statystyczny w Łodzi, Lodź 2001, 2009,

19 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" Produktywność pracy w podmiotach BIZ Wykres 12. Przeciętne roczne przychody na zatrudnionego w podmiotach BIZ w województwie w latach 2000-2008 w tys. zł

20 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" Tabela 3. Relacja wartości przychodów na zatrudnionego w podmiotach BIZ i przeciętnie w województwie w latach 2000 i 2008 w tys. zł

21 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" Wykres 13. Przeciętne wynagrodzenia brutto w podmiotach BIZ w województwie łódzkim w latach 2000-2008 według sekcji PKD w tys. zł

22 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" Tabela 4. Relacja przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w spółkach BIZ i jednostkach lokalnych do średniej dla województwa w latach 2000, 2004 i 2008 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Rocznika statystycznego województwa łódzkiego za lata 2003-2009, Urząd Statystyczny w Łodzi, Łódź, lata 2003- 2009, Tabl. 4

23 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" Wykres 14. Wartość eksportu spółek BIZ w województwie w latach 2000-2008 w mln zł Eksport spółek BIZ Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS Udział spółek BIZ w eksporcie województwa systematycznie wzrastał: - w latach 2004-2006 wynosił ok. 45% - w 2008 r. wyniósł ok. 60%

24 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" Wykres 15. Struktura eksportu przemysłowych spółek BIZ w województwie w latach 2000-2008 Eksport przemysłowych spółek BIZ Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

25 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" Wykres 16. Udział eksportu do spółki matki i jednostek powiązanych w spółkach BIZ w województwie w latach 2004-2008 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS W spółkach przemysłowych największy udział eksportu do jednostek powiązanych realizowali: Producenci odzieży (18) – ponad 80% Producenci wyrobów chemicznych – do 55-65% Producenci maszyn i aparatury elektrycznej (31) – do 85% Powiązania w ramach grupy kapitałowej

26 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" Wykres 17. Udział eksportu w przychodach ogółem w spółkach BIZ w województwie w latach 2000-2008 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS Nastawienie proeksportowe spółek BIZ

27 Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego" Biuro projektu Uniwersytet Łódzki 90-255 Łódź, ul. POW 3/5 Katedra Wymiany Międzynarodowej pok. B 206 oraz D 315 tel. (42) 635-48-10 e-mail: biz@uni.lodz.plbiz@uni.lodz.pl www.biz.uni.lodz.pl


Pobierz ppt "Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt "Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google