Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Działania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Działania."— Zapis prezentacji:

1 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Działania 3 „Wzmocnienie metodologiczne Inspekcji Ochrony Środowiska” Anna Dębowiec – lider działania 3 5 listopada 2013 r. Założenia merytoryczne do II Warsztatu „Procedowanie i przeprowadzanie kontroli z wykorzystaniem ISWK” 1

2 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 5 listopada 2013 r. 2 1.Identyfikacja problemów wynikających z procedur przeprowadzania kontroli zakładów z wyjazdem w teren, kontroli dokumentacyjnych i innych niż typowe Założenia merytoryczne

3 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 3 Syg. dok. WyszczególnienieZakres dokumentu 123 1.3.Procedura wykonywania kontroli (ogólna) Zasady postępowania podczas wykonywania czynności kontrolnych 1.3.1.Procedury szczegółowe 1.3.1.1. Zasady wykonywania kontroli w ramach cykli kontrolnych – kampanii Zasady wykonywania kontroli w ramach zaplanowanych cykli kontrolnych ogólnokrajowych 1.3.1.2. Zasady wykonywania kontroli podmiotów, które mają system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001 lub EMAS Zasady wykonywania kontroli w zakładach, które stosują system zarządzania środowiskowego. Zwrócenie uwagi na elementy zarządzania w zakresie korzystania ze środowiska Załączniki (5 załączników) 1. Aspekty środowiskowe 2. Przegląd środowiskowy 3. Oświadczenie środowiskowe 4. Polityka ochrony środowiska 5. Audyt środowiskowy Załączniki opisują wybrane elementy zarządzania środowiskowego 1.3.1.3.Zasady wykonywania kontroli inwestycyjnychZasady postępowania po zgłoszeniu do wioś przez inwestora o zamiarze oddania do użytku zrealizowanej inwestycji (przedsięwzięcia).

4 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 4 Syg. dok. WyszczególnienieZakres dokumentu 123 1.3.1.4. Zasady wykonywania i dokumentowania kontroli na podstawie dokumentacji bez wyjazdu w teren oraz kontroli innych w terenie Zasady postępowania inspektora podczas kontroli opartej o dokumentację bez wyjazdu w teren – dokumentowanie, sporządzanie adnotacji i wprowadzanie danych do ISWK. 1.3.1.5. Zasady wykonywania kontroli ZDR i ZZR Zasady postępowania podczas wykonywania czynności kontrolnych w zakładach zaliczonych do ZDR i ZZR. Załącznik (Dane pożądane charakteryzujące zakład, rodzaj działalności oraz istniejące zagrożenie). Wskazanie przykładowych danych o zakładzie (dane ogólne, charakterystyka, lokalizacja, materiały niebezpieczne, identyfikacja i ratownictwo) weryfikowanych w toku kontroli oraz przykładowa lista pytań kontrolnych. 1.3.1.6.Zasady wykonywania kontroli Nadzoru Rynku Procedura wykonywania kontroli w zakresie pojazdów wycofanych z eksploatacji, wykonywania kontroli w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wykonywania kontroli w zakresie wyrobów podlegających zasadniczym wymaganiom (opakowania, urządzenia emitujące hałas), z wykorzystaniem zakupionego sprzętu dla inspektorów, wspomagającego działania kontrolne. 1.3.1.7. Wytyczne przeprowadzania przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontroli przestrzegania wymogów ochrony środowiska przez stacje paliw Wytyczne opracowane w porozumieniu z innymi organami, zostały zatwierdzone przez GIOŚ w maju 2010 r.

5 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 5 listopada 2013 r. 5 2. Wypracowanie jednolitego podziału kontroli (typ, rodzaj, charakter) w dokumentacji SK i ISWK 3. Zdefiniowanie zakresu koniecznych do wprowadzenia zmian w obowiązujących procedurach wykonywania kontroli Założenia merytoryczne

6 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 5 listopada 2013 r. 6 4. Wypracowanie propozycji zmian w dokumentacji SK dotyczącej wykonywania kontroli zakładów z wyjazdem w teren w tym: Ogólnie kontroli z wyjazdem w teren:  planowych  pozaplanowych (interwencyjnych, inwestycyjnych, na wniosek) Szczegółowo kontroli z wyjazdem w teren:  ZDR i ZZR,  Zakładów, które mają ISO 14001 lub EMAS  NR  bez ustalonego podmiotu Założenia merytoryczne cd.

7 Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” 5 listopada 2013 r. 7 5. Wypracowanie propozycji zmian w dokumentacji SK dotyczącej wykonywania kontroli dokumentacyjnych i innych niż typowe – dok. 1.4.3.  planowych (opartych na analizie badań automonitoringowych)  pozaplanowych (opartych na analizie badań automonitoringowych, z wyłączeniem badań automonitoringowych)  z wyjazdem w teren bez ustalonego podmiotu (transport towarów lub odpadów) Założenia merytoryczne cd.


Pobierz ppt "Monitoring efektów realizacji Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich” Działania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google