Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Radzi Pomaga Informuje

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Radzi Pomaga Informuje"— Zapis prezentacji:

1 Radzi Pomaga Informuje
Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, Plac Szczepański 5, Kraków, tel. centr.(12) , sekretariat (12) , fax (12)

2 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
Państwowa Inspekcja Pracy. Działalność Prewencyjno-Promocyjna Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie. Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, Plac Szczepański 5, Kraków, tel. centr.(12) , sekretariat (12) , fax (12)

3 Państwowa Inspekcja Pracy. Działalność Prewencyjno-Promocyjna
Aktywność Państwowej Inspekcji Pracy nie ogranicza się wyłącznie do reagowania na występujące już nieprawidłowości. Zgodnie ze standardami obowiązującymi inspekcje krajów członkowskich Unii Europejskiej, na coraz większą skalę wprowadzamy pozakontrolne formy działań, szczególną wagę przywiązując do prewencji, w tym szeroko rozumianej promocji ochrony pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, Plac Szczepański 5, Kraków, tel. centr.(12) , sekretariat (12) , fax (12)

4 Państwowa Inspekcja Pracy. Działalność Prewencyjno-Promocyjna
Prowadzimy także systematyczny monitoring wpływu zmian w przepisach prawa na stan ochrony pracy, starając się określić w tym obszarze najpilniejsze potrzeby legislacyjne. Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, Plac Szczepański 5, Kraków, tel. centr.(12) , sekretariat (12) , fax (12)

5 Państwowa Inspekcja Pracy. Działalność Prewencyjno-Promocyjna
Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi, czyli niższej izbie polskiego parlamentu. Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, Plac Szczepański 5, Kraków, tel. centr.(12) , sekretariat (12) , fax (12)

6 Radzi Pomaga Informuje
Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, Plac Szczepański 5, Kraków, tel. centr.(12) , sekretariat (12) , fax (12)

7 Państwowa Inspekcja Pracy
Państwowa Inspekcja Pracy. Działalność Prewencyjno Promocyjna Zdobądź Dyplom PIP Przygotowaliśmy program, którego celem jest zachęcenie pracodawców do zapoznania się z wymaganiami stawianymi przez prawo pracy, oraz dostosowania do nich swoich zakładów Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, Plac Szczepański 5, Kraków, tel. centr.(12) , sekretariat (12) , fax (12)

8 Państwowa Inspekcja Pracy
Państwowa Inspekcja Pracy. Działalność Prewencyjno Promocyjna Zdobądź Dyplom PIP Podstawowym założeniem programu jest promowanie przepisów prawa pracy. Jest on skierowany do pracodawców, zakładów produkcyjnych i usługowych, w których pracownicy narażeni są na zagrożenia związane z charakterem pracy i miejscem jej wykonywania. Do udziału w programie zapraszani są pracodawcy małych zakładów pracy (do 20 zatrudnionych), których nie zawsze stać na zatrudnienie specjalistycznej kadry bhp. Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, Plac Szczepański 5, Kraków, tel. centr.(12) , sekretariat (12) , fax (12)

9 Państwowa Inspekcja Pracy
Państwowa Inspekcja Pracy. Działalność Prewencyjno Promocyjna Zdobądź Dyplom PIP Ideą programu jest samokontrola – pracodawca samodzielnie, za pomocą przygotowanych przez specjalistów PIP narzędzi („Lista kontrolna z komentarzem”, poradnik „Ocena ryzyka zawodowego w pięciu krokach”), identyfikuje występujące w zakładzie zagrożenia, ocenia stopień ryzyka zawodowego, a następnie eliminuje nieprawidłowości. Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, Plac Szczepański 5, Kraków, tel. centr.(12) , sekretariat (12) , fax (12)

10 Państwowa Inspekcja Pracy
Państwowa Inspekcja Pracy. Działalność Prewencyjno Promocyjna Zdobądź Dyplom PIP Przedsięwzięcie realizowane jest przez Okręgowe Inspektoraty Pracy – inspektorzy pracy mają najlepszy, bezpośredni kontakt z pracodawcami i znają praktyczny wymiar lokalnych problemów. Decyzję o przyznaniu Dyplomu PIP podejmuje Okręgowy Inspektor Pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, Plac Szczepański 5, Kraków, tel. centr.(12) , sekretariat (12) , fax (12)

11 Państwowa Inspekcja Pracy
Państwowa Inspekcja Pracy. Działalność Prewencyjno Promocyjna Zdobądź Dyplom PIP Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, Plac Szczepański 5, Kraków, tel. centr.(12) , sekretariat (12) , fax (12)

12 Państwowa Inspekcja Pracy
Państwowa Inspekcja Pracy. Działalność Prewencyjno Promocyjna Zdobądź Dyplom PIP Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, Plac Szczepański 5, Kraków, tel. centr.(12) , sekretariat (12) , fax (12)

13 Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, Plac Szczepański 5, 31-011 Kraków,
tel. centr.(12) , sekretariat (12) , fax (12)

14 Nadinspektor Pracy Ryszard Iwaniec riwaniec@krakow.oip.pl
Państwowa Inspekcja Pracy. Działalność Prewencyjno Promocyjna Działalność sekcji prewencji i promocji OIP Kraków Wszelkie informacje i materiały na temat kampanii promocyjnych można uzyskać Nadinspektor Pracy Ryszard Iwaniec DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, Plac Szczepański 5, Kraków, tel. centr.(12) , sekretariat (12) , fax (12)

15 www.krakow.oip.pl kancelaria@krakow.oip.pl
Państwowa Inspekcja Pracy. Działalność Prewencyjno Promocyjna Zdobądź Dyplom PIP Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie, Plac Szczepański 5, Kraków, tel. centr.(12) , sekretariat (12) , fax (12)


Pobierz ppt "Radzi Pomaga Informuje"

Podobne prezentacje


Reklamy Google