Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STATYSTYKA sposób na opisanie zjawisk masowych Mirosław Sadowski TRANSGRANICZNY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ZGORZELCU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STATYSTYKA sposób na opisanie zjawisk masowych Mirosław Sadowski TRANSGRANICZNY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ZGORZELCU."— Zapis prezentacji:

1 STATYSTYKA sposób na opisanie zjawisk masowych Mirosław Sadowski TRANSGRANICZNY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ZGORZELCU

2 STATYSTYKA predykcja wnioskowanie weryfikacja naukowa zmniejszenie ryzyka decyzja 2 sDg

3 3

4 NO DOBRA WYBACZAM 14 kwietnia 966r. 4 sDg

5 Przecież nie ogień kręci się wokół pieczeni, lecz pieczeń przy ogniu obracać się musi... 5 sDg

6 6

7 HIPOTEZA STATYSTYCZNA: każdy sąd (przypuszczenie) o populacji generalnej, wydany bez przeprowadzania wyczerpującego badania. 7 sDg

8 PRZYKŁADY HIPOTEZ STATYSTYCZNYCH: kobiety żyją dłużej niż mężczyźni, wynaleziono nowy antybiotyk – jest on szczególnie skuteczny przy zwalczaniu gruźlicy, wśród 200 000 sztuk cegieł, liczba braków nie przekracza 2%. 8 sDg

9 9

10 HIPOTEZA ZEROWA (wyróżniona hipoteza poddana weryfikacji) TEST STATYSTYCZNY (weryfikacja) odrzucenie hipotezy zerowej brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej 10 sDg

11 HIPOTEZA ZEROWA TEST STATYSTYCZNY odrzucenie hipotezy zerowej HIPOTEZA ALTERNATYWNA 11 sDg

12 PRZYKŁAD Na podstawie pewnych informacji spodziewamy się, że średnia wydajność mleka w populacji krów jest równa 5200kg. HIPOTEZA ZEROWA: średnia wydajność mleka w populacji krów jest równa 5200kg HIPOTEZA ALTERNATYWNA: średnia wydajność mleka w populacji krów nie jest równa 5200kg H 0 (m = 5200)H 1 (m ≠ 5200) 12 sDg

13 wartości krytyczne obszar krytyczny KRZYWA ROZKŁADU 13 sDg

14 prawdopodobieństwo zajścia „zdarzenia przeciwnego” 14 sDg

15 WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE CZYNNOŚCI:  sformułowanie hipotezy zerowej i hipotezy alternatywnej,  ustalenie poziomu istotności,  wybór statystyki do weryfikacji hipotezy H 0 i ustalenie obszaru krytycznego (wartości krytycznych),  obliczenie wartości statystyki w próbie,  sformułowanie wniosków (weryfikacja hipotezy H 0 ) przez porównanie wartości obliczonej statystyki z wartościami krytycznymi; będzie to jeden z dwóch wniosków: odrzucenie hipotezy zerowej i uznanie za prawdziwą hipotezy alternatywnej, brak podstaw do odrzucenia H 0. 15 sDg

16 16 sDg

17 17 sDg

18 PRZYKŁAD 18 sDg

19 PRZYKŁAD 19 sDg

20 PRZYKŁAD 20 sDg

21 Max Born 1882 - 1970 Zawsze bardziej interesowało mnie filozoficzne tło nauki niż konkretne wyniki 21 sDg

22 KORZYŚCI ZE STOSOWANIA STATYSTYKI sDg 22 ekstrapolacja wyników z badania próby na całą populację, możliwość oceny relacji między zmiennymi, diagnozowanie właściwości grup i populacji, szansa wydania opinii na temat istotności opisanego liczbami zjawiska lub jego incydentalności, podjęcie bardziej racjonalnych decyzji

23 Gdyby matematyka nie istniała, to świat cofnąłby się tylko o tydzień Ależ tak, właśnie o ten tydzień, w którym Pan Bóg stworzył świat 23 sDg Richard Feynman 1918 - 1988 Mark Kac 1914 - 1984

24 24 sDg Znajomość i umiejętność posługiwania się statystyką, może istotnie przyczynić się do osiąganych sukcesów, których serdecznie Państwu życzę!


Pobierz ppt "STATYSTYKA sposób na opisanie zjawisk masowych Mirosław Sadowski TRANSGRANICZNY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ZGORZELCU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google