Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Test zgodności Joanna Tomanek i Piotr Nowak. Test zgodności Pozwala na sprawdzenie hipotezy, że populacja ma określony typ rozkładu Może to być typ rozkładu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Test zgodności Joanna Tomanek i Piotr Nowak. Test zgodności Pozwala na sprawdzenie hipotezy, że populacja ma określony typ rozkładu Może to być typ rozkładu."— Zapis prezentacji:

1 Test zgodności Joanna Tomanek i Piotr Nowak

2 Test zgodności Pozwala na sprawdzenie hipotezy, że populacja ma określony typ rozkładu Może to być typ rozkładu skokowego lub ciągłego Próba musi być duża, bo jej wyniki dzielimy na pewne klasy wartości (do każdej klasy powinno wpadać co najmniej 8 wyników próby)

3 Dane populacja o nieznanej dystrybuancie F(x) próba losowa o liczebności n pobrana z tej populacji

4 Hipotezy Hipoteza zerowa Hipoteza alternatywna populacja ma rozkład typu populacja nie ma rozkładu typu

5 Algorytm Dla każdej klasy z rozkładu hipotetycznego oblicza się liczebności teoretyczne, które porównuje się z empirycznymi za pomocą statystyki:

6 Symbolika n i – liczebności klas wartości n – wielkość próby p i – prawdopodobieństwa odpowiadające wartościom obserwowanym w próbie, zgodne z testowanym typem rozkładu r – liczba klas wartości cechy

7 Decyzja Gdy rozbieżności między liczebnościami empirycznymi i teoretycznymi są zbyt duże, hipoteza, że populacja ma ten właśnie rozkład teoretyczny, musi być odrzucona. hipotezę zerową odrzucamy, gdy

8 PRZYKŁAD


Pobierz ppt "Test zgodności Joanna Tomanek i Piotr Nowak. Test zgodności Pozwala na sprawdzenie hipotezy, że populacja ma określony typ rozkładu Może to być typ rozkładu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google