Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Alkohole są pochodnymi węglowodorów które mają w cząsteczkach grupę funkcyjną –OH, zwaną grupą hydroksylową (wodorotlenową)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Alkohole są pochodnymi węglowodorów które mają w cząsteczkach grupę funkcyjną –OH, zwaną grupą hydroksylową (wodorotlenową)"— Zapis prezentacji:

1

2 Alkohole są pochodnymi węglowodorów które mają w cząsteczkach grupę funkcyjną –OH, zwaną grupą hydroksylową (wodorotlenową)

3 C n H 2n+1 -OH lub R-OH n jest kolejną liczbą naturalną określającą liczbę atomów węgla w cząsteczce alkoholu. R to alkil (grupa węglowodorowa uzyskana z cząsteczki węglowodoru po oderwaniu od niej jednego atomu wodoru.

4 - Metanol - Etanol - Glicerol

5

6 - Alkohol metylowy CH3OH, jest pierwszym członem szeregu homologicznego alkoholi.

7 - Czysty metanol jest bezbarwną, łatwo rozpuszczalną w wodzie cieczą o charakterystycznym zapachu. - Spala się bladoniebieskim płomieniem Reakcja spalania metanolu: 2CH3OH+3O2  2CO2+4H2O - Metanol jest silną trucizną. Picie lub wdychanie par metanolu grozi śmiercią. - 8-10g metanolu powoduje ślepotę, większa ilość śmierć.

8 Metanol służy jako surowiec do produkcji formaliny, w przemyśle barwników, tworzyw sztucznych, włókien syntetycznych, w przemyśle farmaceutycznym oraz jako rozpuszczalnik farb i lakierów.

9 - Metanol otrzymuje się jako uboczny produkt suchej destylacji drewna – stąd nazwa „spirytus drzewny”. Można go też otrzymać z tlenku węgla (II) i wodoru (tzw. Gaz do syntez), stwarzając odpowiednie warunki procesu. Reakcja: CO+2H2  CH3OH

10

11 Etanol-alkoholetylowy C2H5OH – jest drugim członem szeregu homologicznego alkoholi.

12 - Etanol otrzymuje się metodą biochemiczną w procesie fermentacji alkoholowej. Proces ten zachodzi pod wpływem enzymów- np. zymazy zawartej w drożdżach. - Enzym jest to substancja wytwarzana przez organizm żywy, regulująca przebieg procesu biochemicznego. - Fermentacja alkoholowa polega na przemianie cukru prostego (glukozy).

13 - Etanol jest bezbarwną cieczą o charakterystycznym zapachu i ostrym smaku. - Etanol jest lotną cieczą. - Białko jajka ścina się pod wpływem etanolu. - Łatwo spala się jasnoniebieskim płomieniem. Reakcja: C2H5OH+3O2  2CO2+3H2O

14 - Przy ostrożnym wlewaniu etanolu do wody widać wyraźną granicę pomiędzy cieczami. Po wymieszaniu granica zanika. Etanol bardzo dobrze miesza się z wodą. Po wstrząśnięciu następuje zmniejszenie objętości roztworu. Zjawisko nosi nazwę kontrakcji. - Uniwersalny papierek wskaźnikowy, zanurzony w wodnym roztworze etanolu, nie zmienia swojego zabarwienia. Odczyn alkoholu jest obojętny.

15 - 95-procentowy wodny roztwór alkoholu etylowego zwany jest popularnie spirytusem. - W języku potocznym, gdy mówi się o alkoholu, ma się na myśli alkohol etylowy zawarty w napojach alkoholowych, tzw. wysoko- i niskoprocentowych, np. wódce, winie, koniaku, piwie.

16 - Do wytwarzania artykułów przemysłowych - W przemyśle kosmetycznym - W przemyśle farmaceutycznym - W motoryzacji - W przemyśle perfumeryjny - W przemyśle alkoholowym

17 Tworzy się z propanu przez zastąpienie 3 atomów wodoru grupami hydroksylowymi. Nazwa zwyczajowa glicerolu to gliceryna. Nazwa systematyczna brzmi: propanotriol Glicerol jest alkoholem trihydroksylowym.

18 - Glicerol jest bezbarwną, gęstą, nietoksyczną cieczą o słodkim smaku. - Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie. - Spala się w powietrzu jasnożółtym, kopcącym płomieniem. 2C 3 H 5 (OH) 3 +O 2  6C+8H 2 O

19 - Glicerol ma właściwości higroskopijne, dzięki czemu służy w przemyśle spożywczym do konserwacji środków, które powinny zachować wilgoć. - Znajduje również zastosowanie w przemyśle kosmetycznym, skórzanym, materiałów wybuchowych i farmaceutycznym oraz do produkcji barwników. Jest też składnikiem płynów hamulcowych i chłodniczych.

20

21 Źródła: - www.wikipedia.pl - www.google.pl - www.google grafika.pl - www.zapytaj.pl Autor: Majcherczyk Marcin


Pobierz ppt "Alkohole są pochodnymi węglowodorów które mają w cząsteczkach grupę funkcyjną –OH, zwaną grupą hydroksylową (wodorotlenową)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google