Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Alkohole.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Alkohole."— Zapis prezentacji:

1 Alkohole

2 Czym są alkohole od strony chemicznej
Alkohole są pochodnymi węglowodorów które mają w cząsteczkach grupę funkcyjną –OH, zwaną grupą hydroksylową (wodorotlenową)

3 Wzór ogólny alkoholi CnH2n+1-OH lub R-OH
n jest kolejną liczbą naturalną określającą liczbę atomów węgla w cząsteczce alkoholu. R to alkil (grupa węglowodorowa uzyskana z cząsteczki węglowodoru po oderwaniu od niej jednego atomu wodoru.

4 Metanol Etanol Glicerol
Przykłady alkoholi Metanol Etanol Glicerol

5 Metanol

6 Metanol - Alkohol metylowy CH3OH , jest pierwszym członem szeregu homologicznego alkoholi.

7 Właściwości metanolu Czysty metanol jest bezbarwną, łatwo rozpuszczalną w wodzie cieczą o charakterystycznym zapachu. Spala się bladoniebieskim płomieniem Reakcja spalania metanolu: 2CH3OH+3O2  2CO2+4H2O Metanol jest silną trucizną. Picie lub wdychanie par metanolu grozi śmiercią. 8-10g metanolu powoduje ślepotę, większa ilość śmierć.

8 Zastosowanie metanolu
Metanol służy jako surowiec do produkcji formaliny, w przemyśle barwników, tworzyw sztucznych, włókien syntetycznych, w przemyśle farmaceutycznym oraz jako rozpuszczalnik farb i lakierów.

9 Otrzymywanie - Metanol otrzymuje się jako uboczny
produkt suchej destylacji drewna – stąd nazwa „spirytus drzewny”. Można go też otrzymać z tlenku węgla (II) i wodoru (tzw. Gaz do syntez), stwarzając odpowiednie warunki procesu. Reakcja: CO+2H2CH3OH

10 Etanol

11 Etanol Etanol-alkoholetylowy C2H5OH – jest drugim członem szeregu homologicznego alkoholi.

12 Otrzymywanie Etanolu - Etanol otrzymuje się metodą biochemiczną w procesie fermentacji alkoholowej. Proces ten zachodzi pod wpływem enzymów- np. zymazy zawartej w drożdżach. - Enzym jest to substancja wytwarzana przez organizm żywy, regulująca przebieg procesu biochemicznego. - Fermentacja alkoholowa polega na przemianie cukru prostego (glukozy).

13 Właściwości - Etanol jest bezbarwną cieczą o charakterystycznym zapachu i ostrym smaku. - Etanol jest lotną cieczą. - Białko jajka ścina się pod wpływem etanolu. - Łatwo spala się jasnoniebieskim płomieniem. Reakcja: C2H5OH+3O22CO2+3H2O

14 - Przy ostrożnym wlewaniu etanolu do wody widać wyraźną granicę pomiędzy cieczami. Po wymieszaniu granica zanika. Etanol bardzo dobrze miesza się z wodą. Po wstrząśnięciu następuje zmniejszenie objętości roztworu. Zjawisko nosi nazwę kontrakcji. - Uniwersalny papierek wskaźnikowy, zanurzony w wodnym roztworze etanolu, nie zmienia swojego zabarwienia. Odczyn alkoholu jest obojętny.

15 - 95-procentowy wodny roztwór alkoholu etylowego zwany jest popularnie spirytusem.
- W języku potocznym, gdy mówi się o alkoholu, ma się na myśli alkohol etylowy zawarty w napojach alkoholowych, tzw. wysoko- i niskoprocentowych, np. wódce, winie, koniaku, piwie.

16 Zastosowanie - Do wytwarzania artykułów przemysłowych
- W przemyśle kosmetycznym - W przemyśle farmaceutycznym - W motoryzacji - W przemyśle perfumeryjny - W przemyśle alkoholowym

17 Glicerol Tworzy się z propanu przez zastąpienie 3 atomów wodoru grupami hydroksylowymi. Nazwa zwyczajowa glicerolu to gliceryna. Nazwa systematyczna brzmi: propanotriol Glicerol jest alkoholem trihydroksylowym.

18 Właściwości - Glicerol jest bezbarwną, gęstą, nietoksyczną cieczą o słodkim smaku. - Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie. - Spala się w powietrzu jasnożółtym, kopcącym płomieniem. 2C3H5(OH)3+O26C+8H2O

19 Zastosowanie - Glicerol ma właściwości higroskopijne, dzięki czemu służy w przemyśle spożywczym do konserwacji środków, które powinny zachować wilgoć. - Znajduje również zastosowanie w przemyśle kosmetycznym, skórzanym, materiałów wybuchowych i farmaceutycznym oraz do produkcji barwników. Jest też składnikiem płynów hamulcowych i chłodniczych.

20

21 Dziękuję za uwagę :D Źródła: - www.wikipedia.pl - www.google.pl
- grafika.pl - Autor: Majcherczyk Marcin


Pobierz ppt "Alkohole."

Podobne prezentacje


Reklamy Google